Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Søværnet

Administrativ medarbejder til sejlende tjeneste


Administrativ medarbejder til sejlende tjeneste til fregatten ESBERN SNARE

Du vil få en afvekslende hverdag om bord med opgaver dels på kontoret og i skibets havariorganisation.
Du skal have flair for kontorarbejde og være egnet som røgdykker. Hvis det lyder spændende, så er stillingen måske noget for dig.
Om os

Ombord på Esbern Snare vil du blive en del af den 120 mands faste besætning, som er delt over skibets fire divisioner. Du vil høre til i Bemandings og Administrationselementet. Det er elementets opgave at varetage alle områder inden for HR, herunder løn, rejser, kurser og økonomi.

Esbern Snare er et af Søværnets skarpeste kampenheder. Vi har været indsat i mange for skellige missioner de sidste år. Vi har fjernet kemiske våben fra Syrien, transporteret hærens materiel samt personel til Estland, patruljeret farvandene i hele rigsfællesskabet fra Bornholm til Grønland, og vi har afskrækket pirateriet i Gulf of Guinea.
Som en af Søværnets største kampenheder, har vi stort fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet mod at sætte nye standarder for danske enheder.

Kig gerne ind på vores Facebook side, hvor du kan få et indtryk af, hvad der er vi laver på Esbern Snare. www.facebook.com/hdmsesbernsnare
Om stillingen
Du vil blive en del af administrationselementet, der indgår i Besætnings- og Administrationselementet (BA-ELM).

Elementet er opdelt i to områder, der hver består af en menig og en befalingsmand. Besætningselementet varetager opgaver vedrørende arbejdstidsrapportering, arbejdstidsplanlægning, vagt, uddannelse og kurser og Administrationselementet varetager opgaver vedrørende sekretariatstjeneste, pengeafregning, budget og budgetopfølgning, rejseoprettelse og -afregning samt genforsyning med kontorartikler og beklædning.

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i sekretariatstjeneste, rejseoprettelse og – afregning samt genforsyning med kontorartikler og beklædning. Endvidere vil du indgå i skibets havariorganisation, der varetager opgaver inden for brandbekæmpelse og lækstopning. Du er ligeledes en del af den sejlende ordonnanstørn som assisterer vagtassistenten i de daglige opgaver, så som sætning af gummibåd og ankring.

Du vil opleve en dynamisk og alsidig hverdag med mange vekslende, spændende udfordringer.

Oplæring kan foregå dels ved sidemandsoplæring om bord og via kurser som vi sørger for at du bliver tilmeldt.

Stillingen kræver at du efter nogen tid kan arbejde selvstændigt og selv kan strukturere din hverdag og er med til at udvikle en effektiv måde til at løse de daglige opgaver i en til tider hektisk hverdag.
Stillingen indeholder gode afspadseringsmuligheder i perioder hvor skibet ikke har nært forestående sejladser.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du har eller ønsker at gennemføre Søværnets Basisuddannelse (evt. BTS ved overflytning fra andet værn) og muligvis har en kontorfaglig uddannelse, som du gerne vil kombinere med et aktivt og alsidigt arbejde i Søværnet. Du er god til at arbejde selvstændigt og systematisk. Du har det godt med en afvekslende hverdag, da du både har administrative opgaver på kontoret såvel som opgaver inden for skibets havariorganisation, når vi er til søs. Du vægter et socialt liv højt og du sætter pris på det kammeratskab, der er om bord på et skib. Samtidig er du afklaret med, at du i perioder kan være hjemmefra i længere tid.

Du skal kunne uddannes som røgdykker samt bestå Forsvarets Fysiske Test.

Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement samt din evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt. Du skal have overskud og altid være klar på at give en ekstra hånd, når det går stærkt.

Kvalifikationer:

Ønskelige krav:
• Søværnets basisuddannelse.
• Kontorfaglig uddannelse
• Erfaring med SAP
• Uddannet røgdykker

Helbredskrav:
• Egnet til røgdykning.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer lever op til kravene, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Banjermester SSG Danni Tim Bøger mail 2E-ESSN-BM@MIL.DK eller tlf. 30 16 94 78.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. januar 2022 og samtaler forventes afholdt uge 5. Stillingen er til besættelse fra 1. april 2022, men vi venter også gerne på den rette.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.01.2022

Indrykningsdato

15.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent