Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Søværnet

Esbern Snare søger faglært teknikere til våbensektionen.


Faglært teknikere til våbensektionen på ESBERN SNARE

Fregatten ESBERN SNARE søger nye faglærte teknikere til våbensektionen ombord. Så hvis du kunne du tænke dig at arbejde med håndvåben, kanoner, missiler og er klar på at blive en del af det stærke fællesskab ombord?
Så har vi masser af nye og spændende udfordringer til lands og på vandet klar til dig.
Om os
Ombord på Esbern Snare vil du blive en del af den 120 mands faste besætning, som er delt over skibets fire divisioner. Du vil høre til i Våben- og Elektronik-Divisionen (VE-DIV), det er divisionens opgave at varetage, servicere og vedligeholde Esbern Snares mange våben- og Sensor-systemer, så vi altid er klar.

ESBERN SNARE er et af Søværnets skarpeste kampenheder. Vi har været indsat i mange forskellige missioner de sidste år. Vi har fjernet kemiske våben fra Syrien, transporteret Hærens materiel samt personel til Estland, patruljeret farvandene i hele rigsfællesskabet fra Bornholm til Grønland, og vi har afskrækket pirateriet i Gulf of Guinea.
Som en af Søværnets største kampenheder, har vi stort fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet mod at sætte nye standarder for danske enheder.

Kig gerne på vores Facebook side, hvor du kan få et indtryk af, hvad vi laver på ESBERN SNARE: www.facebook.com/hdmsesbernsnare
Om stillingen
Du bliver en del af skibets Våben og Elektronikafdeling. Afdelingen består af 18 teknikere, 4 sergenter og 3 officerer. Afdelingen varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibets våbensystemer, bl.a. artilleri og missiler.
Udover ansættelsen som tekniker har vi mange andre opgaver, specielt til søs hvor vi også kan være maskingeværsskytter, røgdykkere, dykkere, bording-gast, sygepasser og meget mere.
Stillingen indbefatter daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor ESBERN SNARE ligger til kaj primært på Frederikshavn flådebase.
Herudover kan du påregne at blive sendt på de kurser, der er relevante for din stilling.

Krav:
At du kan gennemføre Søværnets basisuddannelse.
At du har svendebrev som automatikteknikker, lastvognsmekaniker, skibsmekaniker, entreprenørmaskinmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker eller elektriker.

Hvis du har en grunduddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet vil det være muligt at overgå til SVN med et tre-ugers kursus. Har du en civil baggrund skal du gennemgå Søværnets Basisuddannelse (en værnepligt uden sejlads, den får du hos os).
Om dig
Du skal have gode menneskelige og faglige egenskaber samt en god teknisk forståelse og interesse. Du vil blive en del af afdelingen på marinekonstabel-niveau, og vil derfor have hænderne i maskineriet på sektionens materiel.

Vi forventer at:
- Du er i stand til at løse en opgave selvstændigt og samtidig tilpasse dig et militært system.
- Du fungerer under både fysiske og psykiske vanskelige forhold, hvor dine kammerater og skibet er afhængig af din indsats i lange perioder.
- Du er omstillingsparat, og kan forlade en planlagt opgave for at hjælpe en kollega eller træde til i en kritisk situation.
- Du har en god tværfaglig teknisk forståelse, men kan også sætte dig grundigt ind i et specifikt område.

Vores afdeling er bredt sammensat med hensyn til alder, uddannelse, baggrund og personligheder. Fælles har vi lysten til at sejle, viljen til konstant at gøre det bedre, og ambitionen om at drive en professionel enhed således, at vi kan bære vores uniform med stolthed.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF) kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
  
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Esbern Snares Våbentekniske officer(TVO) eller Våbentekniske befalingsmand (VTB) på telefon 3016 9480 eller mail 2E-ESSN-VTO@MIL.DK eller 2E-ESSN-VTB@MIL.DK
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. februar 2022 og samtaler forventes afholdt den 14. februar 2022.

Stillingen er til besættelse den 1. april 2022 eller hurtigst muligt derefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.02.2022

Indrykningsdato

09.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent