Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Søværnet

Elektronik fagtekniker, Datafagtekniker, IT-teknolog eller lignende til Fregatten ESBERN SNARE


Faglært til Fregatten ESBERN SNARE

Elektronik fagtekniker, Datafagtekniker, IT-teknolog eller lignende ønskes til en fantastisk arbejdsplads. Hvis du kan se dig selv som tekniker om bord på et af Søværnets største krigsskibe, hvor moderne ledelsesstil, gamle traditioner, højt aktivitetsniveau, tekniske udfordringer og personlig udvikling forenes, kan du blive vores nye kollega og skibskammerat.
Om os
ESBERN SNARE er en af Søværnets største kampenheder med et deplacement på 6.300 tons og en besætning på godt 100 mand.
Vi bliver indsat over alt i rigsfællesskabet i både danske, færøske og grønlandske farvande, såvel som i andre områder for at beskytte danske og internationale interesser. Besætningen er aldersmæssigt spredt, og vores baggrunde er meget forskellige. Det giver et dynamisk og spændende miljø, hvor du er meget velkommen til at byde ind med erfaringer, der ikke nødvendigvis kommer fra forsvaret.

Vi har basehavn i Frederikshavn, men vores besætning bor over hele landet. Vi tilrettelægger arbejdet i basehavn under hensyn til dette.

Kig gerne på vores Facebookside, hvor du kan få et indtryk af, hvad vi laver på ESBERN SNARE: www.facebook.com/hdmsesbernsnare
Om stillingen
Du bliver en del af skibets Våben og Elektronikafdeling på marinekonstabel-niveau. Afdelingen varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibets sensor-, data- og kommunikationssystemer. Du har derfor erfaring eller kendskab til en eller flere teknologier inden for radar, HF, radio, sonar, satellitkommunikation, netværk eller fiberteknologi. Når vi er til søs, kan du ud over jobbet som tekniker, få opgaver som f.eks. maskingeværskytte, røgdykker eller sygehjælper.

Stillingen indbefatter også daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor ESBERN SNARE ligger til kaj. Herudover kan du påregne at blive sendt på de kurser, der er relevante for din stilling.

Som tekniker i Våben- og Elektronikafdelingen får du en varieret hverdag.
Du får hurtigt dit eget ansvarsområde, samtidig med, at du aktivt er med til at løse opgaver i fællesskab.

Krav:
- At du kan gennemføre Søværnets basisuddannelse.
- At du har relevant uddannelse som f.eks. elektronikfagtekniker, datafag tekniker, IT-eller elektronikteknolog eller erfaring som IT-supporter på netværk.
- Hvis du har en grunduddannelse fra Hæren eller Flyvevåbnet vil det være muligt at overgå til SVN med et tre-ugers kursus, samt en teknisk efteruddannelse. Har du en civil baggrund skal du gennemgå Søværnets Basisuddannelse af 4 måneders varighed.
Om dig
Vi ser gerne, at du
- kan arbejde selvstændigt og samtidig tilpasse dig et militært system.
- kan fungere under både fysiske og psykiske vanskelige forhold, hvor dine kammerater og skibet er afhængig af din indsats i lange perioder.
- er omstillingsparat, og kan forlade en planlagt opgave for at hjælpe en kollega eller træde til i en kritisk situation.
- har en god tværfaglig teknisk forståelse, men også kan sætte dig grundigt ind i et specifikt område.

Fælles har vi lysten til at sejle, viljen til konstant at gøre det bedre og ambitionen om at drive en professionel enhed således, at vi kan bære vores uniform med stolthed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
  
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skibet på 2E-ESSN-EKO@MIL.dk.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. februar 2022 og samtaler forventes afholdt medio februar. Stillingen er til besættelse den 1. marts 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.02.2022

Indrykningsdato

09.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent