Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Udstationering: Forbindelsesofficer (FO) til Land Intelligence Fusion Centre (LIFC) United Kingdom (UK).


Udstationering: Forbindelsesofficer (FO) til Land Intelligence Fusion Centre (LIFC) United Kingdom (UK).

Har du interesse i eller erfaring inden for Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR) på det landmilitære taktiske niveau?

Er du en udadvendt, ambitiøs og selvstændig officer, der kan lide at tage ansvar og opsøge militære relationer med udenlandske samarbejdspartnere, så er stillingen som Hærkommandoens (HKO) FO til LIFC UK måske noget for dig?
Om os
Som FO LIFC er du underlagt chefen for efterretningssektionen (G2) ved HKO i hjemlig struktur, der bl.a. har ansvaret for sagsbehandling og koordination af Hærens efterretningstjeneste og den militære sikkerhed.

G2 tilsikrer relevante, rettidige og operationalisérbare efterretninger og vurderinger til støtte for chef HKO beslutningsgrundlag.

G2 bidrager til og rådgiver vedrørende operativ føring og planlægning, opstillings-grundlag, doktrin- og kapacitetsudvikling, uddannelsesaktiviteter samt implementering af den militære sikkerhed ved Hærens garnisoner og udsendte enheder.

Som FO vil du have fast tjenested ved LIFC i UK. LIFC er UK ARMY all source fusion centre for det landmilitære taktiske niveau og er delt op i tre geografiske lokationer; Main, Forward og ARMY HQ. Dit kontor er ved LIFC Main, som ligger på Denison Bar-racks et par kilometer nord for byen Newbury i West Berkshire. Størstedelen af LIFC personel er placeret ved Main, hvor der er ca. 60 stillinger.

De fleste stillinger er besat af militære efterretningsanalytikere fra UK Intelligence Corps. Omgangstonen er generelt uformel og afslappet, men respektfuld.

På kasernen ligger også 77 Brigade, som beskæftiger sig med Information Activities (IA). 77 brigade er en naturlig samarbejdspartner til LIFC, og du vil også være ansvarlig for at vedligeholde UK og DK IA samarbejde.
Om stillingen
Som FO LIFC er din første prioritet at opsøge, vedligeholde og udbygge samarbejdsrelationer mellem relevante DK og UK ISR og IA enheder. Endvidere bidrage til efterretningsmæssige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i UK i koordination med dansk efterretningspersonel, der skal øves og/-eller udsendes i rammen af UK ARMY.

Du skal hjemrapportere og udveksle efterretningsprodukter til brug for Situational Awareness (SA), samt specifikke rapporter vedrørende Hærens og Forsvarets Area of Intelligence Responsibility (AIR) og Area of Intelligence Interest (AII) i takt med, at disse udarbejdes ved LIFC og Efterretningsregimentet (EFR).

Du skal tillige bidrage til koordinerede analyser vedrørende nuværende og kommende missionsområder, der har betydning for Hærens styrkeproduktion og styrkeindsættelse. Endvidere skal du bidrage med viden om UK ISR doktrin samt udvikling med henblik på belysning af afhængigheder og interoperabillitet mellem DK og UK ISR enheder.

Generelt skal du også styrke samarbejdsrelationer mellem UK og DK gennem blandt andet erfaringsudveksling vedrørende opbygning af et taktisk efterretningsmiljø, samt efterretningsmæssige kapaciteter.

Ud over selve jobbet som FO LIFC, er det en enestående mulighed for at blive udstationeret med hele familien. Newbury ligger i et naturskønt område med god infrastruktur og relativ kort afstand til London. Der ligger mange gode engelske og internationale skoler i området. En perfekt mulighed for at hele familien får en rigtig god og spændende udstationering i UK.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført VUT-1 eller tilsvarende militær uddannelse.

Du skal have helhedssyn, veludviklede analytiske evner og skal trives med at arbejde selvstændigt i et engelsksproget miljø.

Det er en fordel at du har erfaring fra stillinger med single source og/-eller all source efterretningsmæssig indhold, alternativt en solid operativ baggrund.

Der lægges vægt på, at du har en udadvendt professionel personlighed og er god til at skabe kontakter og netværk. Det er derfor afgørende at du kan begå dig på engelsk i både skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på op til 4 år. Du vil blive tillagt midlertidig grad af major eller orlogskaptajn i forbindelse med udstationeringen.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter, og du modtager et skattefrit udetillæg.

I forbindelse med en ansættelse vil der være mulighed for forhandling af tillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne
under hele ansættelsesforløbet.

Du skal have bestået forsvarets basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder). Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingsindhold, udsendelsesvilkår eller det at være udstationeret i UK generelt – inkl. familiære forhold, kan du kontakte nuværende stillingsindehaver, MJ Thomas Gram Jensen, på FKO-H-LIFC (FIIN) eller +44 07880715208 (mobil).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022.

Ansættelsesdato 1. august 2022.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i 5/6.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

09.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent