Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Søværnet

Faglærte medarbejdere til reparation og vedligeholdelse af kanoner og torpedo mv. til Kanonværkstedet i Korsør (genopslag)


Faglært medarbejder til reparation og vedligeholdelse af kanoner og torpedo mv. til Kanonværkstedet i Korsør (genopslag)

Har du svendebrev som automatiktekniker/automatikmekaniker/elektro-/maskinarbejder eller skibsmontør, og har du lyst til at blive en del af et teknisk team og arbejde sammen med gode kolleger, hvor du bliver fagligt udfordret, og hvor der er plads til at få udbygget de tekniske kompetencer? Så er det måske lige dig, vi har brug for i Kanonværkstedet i Korsør.

Stillingen kan besættes af både militære og civile ansøgere.
Om os
Kanonværkstedet hører under Vedligeholdelsesområde Frederikshavn og er geografisk placeret på Flådestation Korsør. Vi varetager alt elektrisk og mekanisk vedligeholdelse, eftersyn, og modifikation af Søværnets våbensystemer. Vi installerer, opligning og assisterer ved installationsskydning af våbensystemer på Søværnets enheder. Derudover assisterer vi ved transport og flytning af våben og våbensystemer. Yderligere varetager vi alt hydraulisk vedligeholdelse, eftersyn, og modifikation i Søværnets enheder.

Kanonværkstedet består af 1 værkstedsleder og 7 faguddannede, primært automatikteknikere. Medarbejderne er overvejende militære ansatte.

Værkstedet er ISO certificeret både inden for kvalitetsledelse og arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du vil i stillingen arbejde som tekniker/reparatør af kanoner, herunder hydrauliksystemer på Søværnets enheder og på værkstedet. Der vil være opgaver, hvor du arbejder selvstændigt, og opgaver hvor du arbejder i teams med kolleger fra hele værkstedet.

I jobbet giver vi dig mulighed for at udvikle dig fagligt med kurser og efteruddannelse, hvor der bliver taget udgangspunkt i din baggrund og værkstedsbehov. Du må derfor påregne nogen rejseaktivitet i forbindelse med kurser samt sejlende tjeneste.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver. Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone med respekt for den enkelte kollega.

Alt i alt, kan vi tilbyde dig et alsidigt job med mangeartede opgaver og udfordringer og med gode muligheder for både faglig- og personlig udvikling.
Om dig
Du har en faglig uddannelse, med svendebrev, som automatiktekniker, automatikmekaniker, elektromekaniker, maskinarbejder eller skibsmontør.

Som automatiktekniker/-mekaniker/elektromekaniker lægges der vægt på god forståelse for elinstallationer, og du er teknisk godt velfunderet.

Som maskinarbejder lægges der vægt på, at du har erfaring med komponenter samt er teknisk godt velfunderet.

Som skibsmontør lægges der vægt på, at du har en bred erfaring og forståelse for hydrauliksystemer, komponenter og deres virkemåde.

For alle uddannelser kræves det, at du kan fremvise svendebrev/uddannelsesbevis.

Vi forventer, at du møder i stillingen med åbent sind, er energisk, effektiv, fleksibel og parat til at tage et ansvar, at du besidder evnen til at have gang i mange opgaver på samme tid, og du er i stand til at træffe beslutninger om arbejdets tilrettelæggelse, således at opgaverne løses indenfor aftalte terminer.

Som person er du glad og tillidsskabende, og du trives med en til tider hektisk hverdag, hvor du formår at bevare overblikket, når det går stærkt. Du har fokus på dine arbejdsopgaver og kan se sammenhængen mellem trivsel og effektivitet.

Du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet. Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Vi forventer, at du vil indgå i en organisation, hvor vi arbejder på tværs af alle faggrænser og hjælper hinanden, hvor der er behov for dette. Du skal være typen, som ønsker at løse problemer frem for at omgå dem.

For militære ansøgere:
Du har gennemført basisuddannelsen i Søværnet. Har du gennemført en basisuddannelse i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kortere varighed.

For civile ansøgere:
Hvis du søger en civil stilling, skal du blot sende os din ansøgning og vedhæfte dit svendebrev.

Det er dog også muligt for civile at søge om militær ansættelse, og du bedes gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ellers vil vi betragte din ansøgning til en civil ansættelse. Hvis du ønsker at gå den militære vej, skal du være indstillet på at gennemføre en afprøvning ved Forsvarets Rekruttering i Jonstrup. Afprøvningen består af en fysisk test (øvelser og løb), helbredsundersøgelse og psykologsamtale. Et evt. tilbud om ansættelse vil blive på en uddannelsesaftale, hvor du forpligtiger dig at gennemføre Søværnets Basisuddannelse (værnepligt).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er slået op både civilt og militært.

Civil ansættelse:
Er du civil, sker ansættelse og aflønning i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Basislønnen er på kr. 25.826,78 pr. måned.
Basislønnen er opgivet i oktober 2021 niveau.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Ønske om militær ansættelse:
Det er dog også muligt for civile at søge om militær ansættelse. Ønsker du dette, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning, ellers vil vi betragte din ansøgning til en civil ansættelse.

Militær ansættelse:
Er du militær bliver du ansat som marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst

Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Michael Ø. Jørgensen, Værkstedsleder for Kanonværkstedet i Korsør, mail: FVT-V-MFKK01@mil.dk, telefon 4048 7015.

Har du spørgsmål til de civile løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på telefon 7281 9156. Har du spørgsmål til de militære ansættelsesforhold kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm på telefon 7281 9171.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er søndag den 24. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.
Stillingen er til besættelse fra den 1. februar 2022, eller snarest herefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.01.2022

Indrykningsdato

08.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent