Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Kontorhjælper/PIRANHA Kommandør ved 4/II/JDR (genopslag)


Kontorhjælper/PIRANHA Kommandør ved 4/II/JDR (genopslag)

For dem som KAN og VIL panserinfanteriet.
Om os
Vi er et stående reaktionsstyrkekompagni, der kæmper både opsiddet, afsiddet og en kombination heraf.

Vi råder over 14 CV9035 som primær køretøj, og afsiddet anvender vi alle gruppens våben.
Vi har et godt samarbejde i kompagniet, og alle med en professionel indstilling til virket som panserinfanterist accepteres!

Kompagniet har adskillige udsendelser bag sig, både samlet og delt.
Om stillingen
Kompagniets kommandodeling er pt. organiseret med en kommandosektion, en forsyningssektion, samt en vedligeholdelsessektion.
Du vil indgå organisatorisk i kommandosektion, hvor du skal fungere som Kommandør(KMD) på KSN PIRANHA 5 og kontorhjælper.

Som KMD/Kontorhjælper i kompagniet, vil du dagligt blive udfordret på dine faglige færdigheder, og stillingen ligger op til både faglig og personlig udvikling.

Dine arbejdsopgaver vil være at:

- Udføre lettere kontorarbejde efter direktiv fra Kompagni Befalingsmanden (KMPBM).
- Støtte KMP ledelsen og KMPBM med opgaver, der relaterer til daglig drift af enheden.
- Støtte KMPBM ved modtagelse og registrering af nyt personel.
- Anvende enhedens administrative EDB programmer, som primært er Office pakken.
- Registrere, arkivere og vedligeholde div. mail samt HRU m.m.
- Udarbejde enhedens vagtlister.
- Forestå aflevering og afhentning af post.
- Forestå transport af personel til læge/tandlæge/skadestue m.m.
- Støtte indkvartering til div. Øvelser og kurser.
- KMD/signalmand ved KSN under øvelser.
- Forestå den daglige kontakt til FES/ISS.
- Klar til at løse diverse opgaver som KMP bliver pålagt.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med Kompagnibefalingsmanden og den anden kontorhjælper. Du vil sammen med den anden KTHJ være KMD på KSN PIRANHA 5 og ansvarlig for vedligeholdelse og klargøring af denne under 1- 4 og forud for øvelser.

Dagligdagen vil være på kontoret, men der må også påregnes arbejde i felten, både under øvelser, skydeperioder etc. samt i forbindelse med uddannelsesforløbet i kompagniet - du skal derfor være afklaret med i perioder at være væk fra hjemmet.

Der vil i stillingen også være mulighed for, at du kan videreudvikle dine infanterimæssige færdigheder, når kommandodelingen er indsat under feltmæssige forhold.

Hvis du er den rette kandidat, vil du blive tilbudt evt. manglende kurser og omskoling til PIRANHA 5, samt have indflydelse på kurser og uddannelse, som måske ligger udover stillingen.
Om dig
Du er uddannet korporal, eller som minimum overkonstabel. Er du ikke uddannet korporal, vil der blive en uddannelsesaftale for, at tilvejebringe de manglende kompetencer.

Som medarbejder i kommandosektionen er det vigtigt for os, at du er god til at samarbejde, er fleksibel, pligtopfyldende, loyal, herunder en rollemodel for konstabler i kompagniet.

Der er i stillingen en høj grad af frihed og derfor er det vigtigt, at du er i stand til at arbejde målrettet, selvstændigt og desuden er opsøgende samt selvkørende i din hverdag. Du kan formulere dig skriftligt og har evner til at planlægge både din tid og opgaver fremadrettet, og herunder kan arbejde struktureret med korte tidsfrister. Du formår at kommunikere på en rolig og afslappet facon.

Du sætter en ære i at være en del af en enhed, hvor korpsånd og fagligheden er i højsædet.

Det er en fordel, at du:
- Har erfaring med Hærens Rektionsstyrkeuddannelse og/eller Hærens Stående Rektionsstyrker fra kamptropperne.
- Kan anvende Microsoft Office på brugerniveau.
- Har kendskab til DeMars.
- Har kørekort kategori B, C og CE.

Du skal kunne erhverve kørekort
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OS Nico Wolter på telefon 72 82 34 79 / 41 37 68 31 eller via mail: JDR- 2B-401A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 21. januar 2022. Samtaler forventes gennemført i uge 4. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

21.01.2022

Indrykningsdato

08.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent