Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Overlæge ved Forsvarets traumekirurgiske enhed


Overlæge ved Forsvarets traumekirurgiske enhed

Kunne du tænke dig en udfordrende hverdag som overlæge ved Forsvarets Sanitetskommando - primært med fokus på sundhedsfaglig ledelse af Forsvarets traumekirurgiske enhed på Aalborg Kaserner - så har du muligheden her.
Om os
Om Forsvarets Sanitetskommando
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Om de sundhedsfaglige opgaver i Hæren
Hærens forskellige typer af sanitetsfaglige enheder er placeret på Aalborg Kaserner og indgår i 1. Logistikbataljon ved 1. Brigade. 1. Logistikbataljon bidrager til såvel nationale, internationale operationer og beredskabsenheder.

Bataljonens sundhedsfaglige personels primære opgave er, at sikre Forsvarets enheders adgang til sundhedsfaglige kompetencer med henblik på at opretholde kampkraften og øge soldaternes chance for overlevelse under kamphandlinger.

Konkret er vores opgave at omsætte evidensbaseret medicin og ”best medical practice” til en militær ramme.

Til Hæren er der knyttet mere end 100 læger og sygeplejersker med reaktionsstyrkekontrakt ved Forsvarets Sanitetskommando. De indgår i sanitetsenhederne med deres medicinske ekspertise i forbindelse med uddannelse, øvelser og udsendelser.
Om stillingen
Du indgår i det Sundhedsfaglige Hærelement på Aalborg Kaserner ved 1. Logistikbataljon. Elementets ansvar er at sikre, at der ydes feltmæssig akut og traumekirurgisk behandling efter den bedste medicinske standard.

Din opgave er at være sundhedsfaglig leder af hærens traumekirurgiske enhed/Role2 og du vil skulle kunne udsendes med enheden. Enheden varetager overordnet ”Damage Control Surgery” og er opbygget omkring specialerne anæstesiologi, mave-tarm kirurgi og ortopædkirurgi. Du er ansvarlig for at vedligeholde det tilknyttede lægefaglige reservepersonale, der skal opbygges til at kunne udsendes i 6 måneder om året. Du bidrager desuden med at udarbejde procedurer og behandlingsmæssige instrukser, og er sagsbehandler på sanitetsfaglig uddannelse og materiel i samarbejde med resten af elementet.

Du bidrager til at udvikle feltkirurgien/sanitetstjenesten med afsæt i nationalt og internationalt samarbejde om at opsamle viden og erfaringer fra bl.a. NATO-indsættelser og indgår i international mødevirksomhed.

Du er ansvarlig for alle sundhedsfaglige aspekter for Live Tissue Training (LTT) til Hærens sanitetsenheder i samarbejde med vores dyrlæger og den overordnede LTT ansvarlige.

Du bidrager til kontakten til Hærens sundhedsfaglige reservepersonel gennem nyhedsbreve, arrangementer o.l.

Desuden er dine opgaver:
• At deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper efter Forsvarets Sanitetskommandos bestemmelser.
• At varetage opgaver som ledende læge ved Forsvarets udsendte reaktionsstyrker og gøre tjeneste som ledende læge ved FN og NATO-enheder mv.

Vi tilbyder et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Forsvarets Sundhedsfaglige Hærelement er nyt og under opbygning, så du får stor indflydelse på egne opgaver, og mulighed for at bidrage med erfaringer fra egen lægelig baggrund. Vi er et engageret team bestående af i alt fire læger og sygeplejersker og en kaptajn, der sammen har ansvaret for den sundhedsfaglige del.
Om dig
Vi forventer, at du har speciallægeautorisation i et, for Forsvaret, relevant speciale, og at du bidrager aktivt til at sætte nye standarder for det sundhedsfaglige virke ved sanitetsenhederne i Hæren og Forsvarets Sanitetskommando.

Da du bliver en central medarbejder, er det vigtigt for os, at du er fagligt engageret og god til at samarbejde på tværs af faggrænser, kan håndtere pres, er nytænkende og formår at kommunikere klart og tydeligt, både skriftligt og mundtligt.

Uddannelse som reservelæge i Forsvaret eller tilsvarende er et ønske. Ligesom det er ønskeligt, hvis du har erfaring fra udsendelser med Forsvaret. Vi forventer, at du har ledelseserfaring og har et højt fagligt niveau inden for dit speciale.

Det er endvidere ønskeligt, at du har undervisningserfaring og gode sprogkundskaber i engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Lægekorps med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Aalborg Kaserner.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Lønnen forhandles efter kvalifikationer og med et
udgangspunkt på ca. 770.000 kr. årligt. Hertil kommer et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,1% af den aftalte løn.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets basiskrav.

I vurderingen af din ansøgning vil der vil blive lagt vægt på uddannelse og erfaring inden for de syv rolle- og kompetenceområder: 1. medicinsk ekspert, 2. kommunikator, 3. samarbejder, 4. organisator/leder/administrator, 5. sundhedsfremmer, 6. akademiker og 7. professionel.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Forsvarets Sanitetskommandos Sundhedsfaglige Hærelement stabslæge af 2. grad Claus Ol Hansen på telefon 3025 1292 eller via mail FSK-H-CHSHE@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er 24. januar 2022. Vi forventer, at holde samtaler primo februar måned 2022.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 - OLG/OTLG/ODLG

Ansøgningsfrist

24.01.2022

Indrykningsdato

07.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent