Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Senior Instructor til F-35 uddannelserne.


Senior Instructor til F-35 uddannelserne.

Er du vores nye F-35 kollega i Education, og vil du påvirke de fremtidige F-35-uddannelser? Fighter Wing Skrydstrup søger en erfaren og handlekraftig medarbejder. Er du nysgerrig, proaktiv og ansvarsbevidst i opgaveløsningen? Har du gode resultatskabende kompetencer, og kan du gå forrest i et teknisk udfordrende miljø? Så er du måske den, vi står og mangler.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske F-16 kampfly og bliver basen for det kommende kampfly F-35. Vores hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række nationale og internationale øvelser.

Education (EDU) er underlagt Logistics Group på FW, der er materieldriftskoordinerende myndighed for F-16. Sektionen har således et tæt samarbejde med alle F-16 og F-35 interessenter både på og udenfor FW.

EDU står for drift og ikke mindst udviklingen af flytekniske efteruddannelser på kampflyplatformen, og som nu især også omfatter F-35.
F-35 uddannelserne vil køre i USA i opstarten, men fra 2023 overtager EDU den typespecifikke uddannelse af de danske flyteknikere, og herefter vil uddannelserne primært køre i Danmark og på FW.

EDU udvikling og drift af uddannelser er drevet under DKMAR/EMAR, og som vil være fuldt implementeret ved første gennemførelse af dansk F-35 typeuddannelse.

Der er et godt kammeratskab i sektionen, hvor alle arbejder som et samlet team for den fælles mission.
Om stillingen
Din primære opgave vil være i samarbejde med de øvrige F-35 Senior Instructors (SI), at udvikle og planlægge F-35 uddannelserne og især i opstarten med fokus på F-35 typeuddannelsen. Det betyder du vil være en del af spydspidsen i F-35, og vil derfor også skulle påregne at få din egen uddannelse i USA.

Du vil indgå i et tæt samarbejde om udvikling af øvrige kurser, som fra ca. 2024 vil være en del af continuation training.

Du skal påregne at skulle uddannes indenfor DKMAR/EMAR, da EDU i 2022 forventes at være en DKMAR 147 godkendt enhed og dermed følger de regelsæt, der er herfor.

Ovenstående indebærer mødedeltagelse, udarbejdelse af undervisningsmaterialer, samt deltagelse i løbende fælles evalueringer af de eksisterende tekniske uddannelser på F-35.

Når uddannelserne er i drift, vil stillingen skifte fokus til gennemførelse af uddannelserne, herunder ledelse af tekniske uddannelser og deltagelse i selve gennemførelsen som SI.

Endvidere kan det forventes, at der vil forekomme sparring i internationalt miljø uden for Danmark.

Du vil til daglig referere til Training Coordinator (TC), som også fungerer som næstkommanderende i EDU.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en oversergent, alternativt en dygtig sergent som er klar til udnævnelse.

Det er vigtigt, at du har et godt kendskab til kompetencebehovet for en flymekaniker gennem dine erfaringer med vedligeholdelse af fly. Det er yderligere ønskeligt, at du har undervisningserfaring. Du bringer din viden og erfaring effektivt i spil som kollega. Ydermere bidrager du til skriftlige produkter af høj kvalitet.

Du skal samarbejde både på FW og i internationalt sammenhæng, hvor du selv er med til at designe opgaver og løsninger.

Vi tilbyder dig meget frie rammer til at udvikle dig selv i et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi sætter stor pris på, at vi støtter hinanden og arbejder godt sammen.

Stillingen kræver følgende faglige kvalifikationer:
• Flymekanisk eller elektromekanisk baggrund
• Kørekort til bil, kategori B
• Gode engelskkundskaber

Ønskede kvalifikationer/erfaringer:
• Erfaring med undervisning.
• Kendskab til EASA/EMAR/DKMAR.
• Udsendt i INTOPS med kampflybidraget
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Education på telefon 7284 9087 eller på mobil 22734187. Alternativt kan du kontakte Training Coordinatoren på telefon 7284 9083.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jakob Keiniche Ullergaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@MIL.DK
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 31. januar 2022. Samtaler og evt. afprøvninger forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. marts 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskel-lige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette gene-rationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartne-re.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.01.2022

Indrykningsdato

07.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent