Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Joint Terminal Attack Controller Instructor


Joint Terminal Attack Controller Instructor

Operations Support Wing søger en Joint Terminal Attack Controller Instructor til vores sektion ved Tactical Support Squadron i Karup.

Kan du se dig selv på en dynamisk arbejdsplads i en operativ enhed, hvor uddannelse og træning af Joint Terminal Attack Controllers er hovedopgaven, men hvor muligheder for personlig udvikling også er i fokus?
Om os
Operations Support Wing er Flyvevåbnets største enhed, og har som hovedopgave at opstille Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.

Tactical Support Squadron har til opgave at uddanne og træne Forsvarets Joint Terminal Attack Controller samt støtte med sikrings- og undsætningsopgaver under Flyvevåbnets flyoperative indsættelser. Desuden varetages Flyvevåbnets uddannelser inden for Survival Evasion Resistance and Extraction.

Tactical Support Squadron er en dynamisk arbejdsplads i spændende omgivelser, hvor vi både har fokus på træning af enhedens kapaciteter, men også udvikling af den enkelte medarbejder. Enhedens bærende piller er højt fagligt niveau og personligt engagement, hvilket giver mulighed for, at du også får plads til at udvikle dig. Vi tilbyder et arbejdsmiljø med gode kollegaer, hvor der er plads til individuel kompetenceudvikling og uddannelse, og hvor du får mulighed for at sætte dit eget præg på dagligdagen.
Om stillingen
Fokus er Close Air Support, og din stilling vil have to hovedarbejdsopgaver. Den ene er at medvirke til at planlægge og gennemføre Joint Terminal Attack Controller kursus. Den anden er at gennemføre træning af Qualified Joint Terminal Attack Controllers. Derudover forventes din støtte til sagsbehandling inden for fagområde Joint Terminal Attack Controller.

For at du kan være i stand til at opretholde egen status som Joint Terminal Attack Controller, skal du forvente at deltage i relevant personlig træning både i ind- og udland.

Du vil få stor indflydelse på planlægningen af din arbejdstid og har mulighed for at dyrke idræt i arbejdstiden. Vi er en fleksibel arbejdsplads, der sætter udvikling af medarbejderen og efteruddannelse højt.
Om dig
Du er Qualified Joint Terminal Attack Controller eller har evner til at bestå den indledende optagelsesprøve og Joint Terminal Attack Controller uddannelsen. Din faglige og instruktørmæssige overhøjde danner grundlaget for din senere uddannelse til Joint Terminal Attack Controller Instructor, hvorfor tidligere erfaring inden for området Air / Land integration er ønskelig.

Det er kompetencer/evner i relation til Joint Terminal Attack Controller og Joint Terminal Attack Controller instruktørvirke, der er afgørende i stillingen, hvorfor stillingen kan søges af både oversergenter og seniorsergenter.

Det forventes, at du brænder for arbejdsområdet Joint Terminal Attack Controller / Close Air Support. Derudover er du fleksibel i forhold til pålagte opgaver, og din personlighed er åben og ligefrem.

Det er vigtigt, at du er robust, engageret og vil yde et godt stykke arbejde. Du er let at arbejde sammen med, og at det falder dig naturligt at løse opgaver selvstændigt. Du skal kunne planlægge dit arbejde systematisk og tage stort ansvar for det du laver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Carsten Olsen på mobil 4080 2103, eller på mail OSW-OTJ-001@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jakob Keiniche Ullergaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@MIL.DK
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022 og samtaler forventes afholdt uge 4. Stillingen er til besættelse 1. marts 2022.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Mili-tary Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Foto-tjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myn-digheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garni-sonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

26.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent