Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Koordinator og sagsbehandler til tværministerielt samarbejde


Koordinator og sagsbehandler til tværministerielt samarbejde

Vil du stå i spidsen for at koordinere Forsvarets udbuds- og indkøbssamarbejde med den øvrige offentlige sektor og sikre den løbende sags håndtering?
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indkøber alt lige fra kampvogne, jagerfly og støvler til blyanter og it materiel, der tilsammen udgør ca. 9 mia. kr. årligt.
Vi indgår rammeaftaler og kontrakter på en lang række militære og specialiserede områder, og på alle de områder, hvor vi har samme behov som andre offentlige myndigheder, samarbejder og koordinerer vi med dem om anskaffelser. Afdelingen Acquisition and Contracting (AC) gennemfører udbud fra A til Z og består af ca. 55 medarbejdere fordelt på 4 sektioner.
FMI ønsker at styrke udbuds- og indkøbssamarbejdet på tværs af den offentlige sektor – blandt andet i relation til Økonomistyrelsen (ØS), Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og Politiet. Derfor er der etableret en ny funktion i AC – Koncernindkøb, udvikling og implementering - som skal understøtte indadtil og samarbejde udadtil.

Koncernindkøb, udvikling og implementering er en lille enhed, der går på tværs af hele AC, og sikrer udvikling af eksisterende processer og implementering af tiltag i hele afdelingen. Derudover har vi den overordnede koordinering i forhold til udbud og anskaffelser med hhv. ØS og SKI samt Forsvarets eget departement.
Om stillingen
Funktionen indgår i et tæt samarbejde med Forsvarets koncernindkøber (afdelingschefen). Din opgave er at sikre koordinationen indadtil i Forsvaret og udadtil over for bl.a. SKI, ØS og Politiet. Du skal understøtte og klæde de fagansvarlige på, f.eks. i forhold til arbejdet i udbudsspecifikke ekspertgrupper. Derudover skal du være aktivt opsøgende i forhold til samarbejdet med SKI/ØS og sikre, at FMI er på forkant med kommende aftaler. Der skal sikres et fokus på de muligheder, der ligger i det tværministerielle samarbejde, og du kommer til at få en central og vigtig rolle i koordinationen af det tværministerielle område.
Du bidrager til at udbygge det strategiske samarbejde og sikrer at initiativer bliver behandlet 360 grader internt i FMI. Arbejdet indeholder koordinering af tilbagemeldinger på strategiske og politiske initiativer.

Enheden er under opbygning, og du vil derfor også få arbejdsopgaver udenfor det koordinerende område, herunder i forhold til opgaver på tværs af AC. Opgaverne kan fx være at give input på vegne af afdelingen til processer på tværs af hele FMI og procesbeskrivelser af enkeltstående processer i afdelingen. Derudover understøtter enheden chefkredsen i AC med planlægning og implementering af strategiske initiativer samt understøttelse af udviklingsprojekter, hvor medarbejdere i AC deltager. Eksempelvis kommer enheden til at være med til drift af kategoristyring i FMI.
Kompleksiteten i opgaverne afhænger af, hvilken erfaring du kommer med.

Vi tilbyder dig en spændende stilling i en stor, faglig stærk og velfungerende afdeling med en god samarbejdskultur, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden.
Om dig
Du kan enten være relativt nyuddannet eller mere erfaren. Såfremt du er relativt nyuddannet er det væsentligste, at du kommer med en relevant uddannelse og mod på at tage fat.

Er du erfaren, forestiller vi os, at du har erfaring med udbud og indkøb - og eller erfaring fra en politisk styret organisation, ledelsessekretariat eller tilsvarende.
”Det vigtigste for mig er din evne til at bringe din viden og dine analytiske evner i spil, og din vilje til at lære det du ikke ved i forvejen”, siger din kommende chef.
Du skal være med til at opbygge en ny enhed, og skal derfor være klar på at tage fat og skabe gode relationer. Det relationelle er essentielt i stillingen, da der både skal opbygges interne processer og relationer over mod SKI og ØS. Du skal kunne lide at samarbejde på tværs af faggrupper, da FMI er en alsidig og mangfoldig arbejdsplads.

Derudover er du handlingsorienteret og sætter en ære i at bringe din viden i spil og løfte andre. Samtidig sætter du pris på nye udfordringer, og har fokus på at skabe resultater og afslutte opgaver.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som fuldmægtig og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Din ansættelse og indplacering afhænger af din uddannelsesbaggrund, dine kompetencer og erfaring. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Bolette Bisp Justesen på 4033 7839, alternativt kan du kontakte Louise Sofie Johansen på 3035 9739.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent kaptajn Palle Hvirvelkær på telefon 7281 9680.

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis samt karakterudskrift snarest og senest den 3. januar 2022.

Tiltrædelse snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIET, MATEIREL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen er Forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel og it for alle Forsvarets myndigheder – lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive. Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen administrer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt på at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

03.01.2022

Indrykningsdato

25.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent