Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Mission Manager til Forsvarskommandoens Luftoperationssektion - J3 - AIR


Mission Manager til Forsvarskommandoens Luftoperationssektion - J3 - AIR

Brænder du for operationer, og ønsker et udfordrende job med fokus på indsættelse af Flyvevåbnets bidrag nationalt og internationalt?
Er du en handlekraftig og initiativrig holdspiller med solid operativ baggrund, erfaring med stabsarbejde, og gode evner til at nedbryde problemstillinger til håndterbare opgaver?
Har du lyst til at udvikle dine evner til at indsætte Forsvarets kapaciteter og indgå i et team, som arbejder med alle Flyvevåbnets platforme på tværs af værn?
Så har vi jobbet for dig.
Om os
J3 AIR (J3A) indgår sammen med tilsvarende LAND og MARITIM sektioner i Operationsafdelingen i Forsvarskommandoens Operationsstab (OP-Stab). J3 består af ca. 30 mand, hvoraf otte er i J3A.

J3A er OP-stabens omdrejningspunkt for Flyvevåbnets (FLV) enheder indsat i INTOPS, og varetager driften af indsatte enheder på hovedkvartersniveau. Derudover fastsætter J3A de overordnede rammer for FLV nationale operationer.

Sektionen indgår i et tæt samarbejde med Forsvarskommandoens andre afdelinger, stabe og kommandoer, samt Forsvarsministeriet og NIV III myndigheder med henblik på at sikre bedst mulige rammer for de indsatte bidrag. Sektionen deltager også i udarbejdelsen af briefinger af Forsvarets Ledelse samt Forsvarsministeren mv. Ligeledes bidrager sektionen med input til besvarelse af aktindsigtssager, Forsvarsudvalgsspørgsmål og øvrig ministerbetjening.
Om stillingen
Du får en central rolle for Flyvevåbnets bidrag indsat i internationale operationer.

Som Mission Manager deltager du i alle faser af en indsættelse, fra afklaring af muligheder, planlægning af indsættelse, aktuel indsættelse samt efterfølgende erfaringsopsamling. Du er også en naturlig sparringspartner for andre af sektionens Mission Managere samt indgangen til at koordinere på tværs af værn for indsatte værnsfælles bidrag.

Fælles for alle dine opgaver er, at de har operationer som omdrejningspunkt med fokus på at sikre den optimale opgaveløsning.

Under indsættelsen vil du som Mission Manager være kontaktpunkt for rapportering og indberetninger fra udsendte bidrag. På baggrund af disse samt drøftelser med de udsendte bidrag, fremlægges anbefalinger af nødvendige aktioner. Det er din opgave løbende at holde styr på aktioner og følge op på problemstillinger, og I den forbindelse vil du få behov for at samarbejde med både Flyvevåbnets enheder, Forsvarets styrelser og det indsatte bidrag.

Du vil blive involveret i at udarbejde justeringer af operationsordrer under eksisterende operationsplaner og være bidragyder til større tilpasninger ved udsendte bidrag. Derudover vil du også blive koordinator af eksterne besøg ved missionen. Du vil få den nødvendige oplæring i rollen som Mission Manager, og der er altid mulighed for sparring med sektionens øvrige Mission Managers. Samarbejdet vægtes højt i sektionen.

Du vil også blive involveret i FLV nationale operationer, hvor du sagsbehandler overordnede direktiver og aftaler, der danner grundlag for operationernes effektive og sikre gennemførelse.

Du vil løbende blive inddraget i at skulle bidrage til operationsrelaterede aktindsigtssager, forsvarsudvalgsspørgsmål og borgerhenvendelser. Du kan forvente, at skulle agere som ekspert indenfor dit fagområde i J3A.

Du vil desuden få sekundære arbejdsområder, som ligger udenfor dit primære kompetencefelt – dette for at udvikle dine evner til at indsætte Forsvarets kapaciteter i et værnsfælles perspektiv, samt af hensyn til at skabe redundans i forhold til de andre kollegaer i sektionen.

Du vil i kortere perioder skulle gennemføre tjenesterejser i udlandet. Der er dog i stillingen ikke forventninger om større rejseaktiviteter.

Er du statusbærende pilot, vil eventuel opretholdelse af status blive aftalt nærmere forud for tiltrædelse.
Om dig
Du har operativ erfaring fra FLV med indsigt i operationer samt den støtte operationer kræver - herunder logistisk støtte og operationsstøtte. Du skal ønske at udvikle evnerne til god opgaveanalyse; omsætte til tider komplekse problematikker til skarpe og fokuserede skriftlige produkter, som sætter den ansvarlige chef i stand til at træffe en oplyst beslutning.

Det er en fordel, men ikke et krav, såfremt du har gjort tjeneste som fighter allocator eller jagerpilot. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra INTOPS, både i forhold til operative funktioner og i
ledelsesfunktioner. Derudover vægtes det højt, at du har tidligere stabserfaring fra NIV II eller NIV III.

Din sagsbehandling og ekspertise forventes anvendt i koordinationen med andre J-funktioner i Operationsstaben, sidestillede stabe og ved relevante NIV III myndigheder. Derfor kræves en balanceret kommunikationsmæssig bredde og detaljeringsgrad tilpasset modtageren.

Du favner bredt og formår at arbejde selvstændigt indenfor såvel dit primære funktionsområde, som de andre hovedområder i sektionen. Du har gode samarbejdsevner, og kan opbygge professionelle netværk og samarbejdsrelationer til gavn for opgavens løsning samt dit eget virke.

Du har mod på at operere i et værnsfælles miljø, hvor du vil repræsentere den fly-operative faglighed i samarbejdet med de øvrige værn. Du har et stort drive, en høj grad af fleksibilitet og vil i perioder forventes at skulle arbejde forskudt i forhold til normale arbejdstider og i et til tider højt arbejdstempo med korte deadlines.

Du har gode dansk- og engelskkundskaber i både skrift og tale, og kan begå dig i et internationalt miljø.

Du er uddannet officer i Flyvevåbnet og har gennemført nødvendige videreuddannelseskurser (VUK) eller anden ækvivalerende uddannelse.

Såfremt du er i gang med VUK, kan du dog med den rette profil og indstilling også komme i betragtning til stillingen. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Kontakt og ansøgning:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for J3A, OL Martin Birkedahl Nielsen på telefon 72 84 04 31 eller fg. Souschef MJ Per Lomholdt på telefon 72 84 02 92.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Stillingen er til besættelse snarest muligt og tiltrædelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 20. december 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.12.2021

Indrykningsdato

25.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent