Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Informationssikkerhedsofficer til programorganisationen for danmarkshistoriens største højsikkerhedsbyggeri

 

Har du lyst til at arbejde med et stort, krævende og højprofileret byggeprogram med en stor projektportefølje og løbende koordination med fagansvarlige i den øvrige del af FE’s organisation? Arbejder du struktureret, løsningsorienteret og med sans for detaljen? Har du lyst til at præge en programorganisation med et komplekst informationssikkerhedsmiljø? Så er du måske FE’s kommende programinformationssikkerhedsofficer i Nyt Domicil Program (NDP).


Du får plads til at udvikle både dig selv og rammen om opgaveløsningen
Som informationssikkerhedsofficer har du det daglige ansvar for, at NDP opretholder det rette niveau af informationssikkerhed i henhold til ISO 27001 og 27002 og forsvarsministeriets interne bestemmelser (FMNBST 358-1 og 358-2). Du vil forestå programmets risikostyring på it-området, herunder it-risikostyringsstrategi og it-beredskabsplaner. Derudover vil du have et tæt samarbejde med den systemsikkerhedsofficer, der har ansvaret for NDP’s it-systemer. 
Du vil rådgive programledelsen, OPP-leverandør og øvrige programdeltagere vedrørende informationssikkerhed. Herudover vil der være et formidlingsaspekt af opgaven, hvor du lejlighedsvist vil skulle undervise i sikker og ansvarlig anvendelse af it og medvirke til løbende awareness på området. 
En anden væsentlig del af opgaven vil være validering af eksport og import af informationer til programmet i overensstemmelse med eksisterende regel- og proceduresæt, der skal sikre, at oplysninger er egnede til at gå fra det lukkede til det åbne miljø. Opgaven inkluderer regelmæssige kontroller på relevante platforme. 
I spørgsmål om akkreditering vil du på sigt skulle fungere som programmets tovholder med henblik på at sikre smidige processer for regelefterlevelse. 
Du vil ligeledes bidrage til, at de administrative opgaver i programsikkerhedsorganisationen er velorganiserede med velfungerende løsninger. Opgaverne omfatter bl.a. intern organisering af SharePoint og beslutningsreferater. 
Din opgaveløsning er central for en helhedsorienteret programsikkerhedsorganisation med stort fokus på såvel den daglige operative opgaveløsning som den gode, veldokumenterede forvaltning. 
Stillingen som programinformationssikkerhedsofficer er en fastansættelse i FE med mulig overgang til en lige så interessant og vigtig stilling i FE’s permanente sikkerhedsorganisation efter afslutningen af byggeriet. Jobbet vil give overblik over FE’s krav og procedurer for informationssikkerhed, akkreditering og beredskabsarbejde ligesom du vil få mulighed for at opbygge kompetencer inden for forvaltning, formidling og it-risikostyring. 


Du og din baggrund er vigtig
Vi søger en person med god it-sikkerhedsforståelse, erfaring med at implementere informationssikkerhedstiltag og evnen til at sikre ejerskab bredt i en organisation, hvor opgaveløsning og fremdrift er i højsædet. 
Du skal kunne holde fokus under gennemgang af dokumenter og tegninger, der skal eksporteres fra et lukket til et åbent miljø, og sikre en løbende høj kvalitet i dette arbejde. 
Du kan have enten civil eller militær baggrund. Det er en fordel, hvis du har erfaring med it-risikostyring. Vi forestiller os, at du har erfaring som enten specialkonsulent eller kaptajn/kaptajnløjtnant. En teknisk baggrund og erfaring med rådgivning indenfor sikringsområdet kan ligeledes være relevant.
Du skal kunne godkendes til HEMMELIGT og opretholde denne godkendelse under hele dit ansættelsesforløb. 
Du trives med en uforudsigelig og travl hverdag, du går systematisk til dine opgaver og sikrer overblik for dig selv og dine kolleger. 
Din nye arbejdsplads 
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden. 
Med baggrund i en politisk beslutning samles Forsvarets Efterretningstjeneste i et nybyggeri på Svanemøllens Kaserne. Byggeriet opføres som et offentligt-privat partnerskab og forventes at stå færdigt i 2027. 
FE værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber. 
 

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer

Civile:
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler. 
Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.
 
Militær:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. 
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

 

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 05.10.2023.
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 41 og stiler mod en ansættelse fra 01.12.2023 eller snarest derefter. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på fe-9823@fe-ddis.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger. Skriv gerne ”INFOSIKOF” i emnefeltet.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”INDBLIK” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Generel information


Tjenestested

Geografi

København og omegn

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

05.10.2023

Indrykningsdato

12.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent