Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling - Chef for Totalforsvarsunderafdeling ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn


Rådighedsstilling - Chef for Totalforsvarsunderafdeling ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn søger en kaptajn af reserven til stillingen som kompagnichef for en Totalforsvarsunderafdeling.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn (HDFYN) er placeret på Højstrup i Odense V og dækker samme geografiske område som Fyns politikreds. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.
HDFYN består af frivillige – som tæller mere end 1300 soldater – samt reservister.

Distriktet yder bistand til Forsvaret og Politiet, samt i muligt omfang det øvrige samfund. Hjemmeværnet er særligt uddannet til at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

I krisesituationer kan HDFYN blive støttet af Totalforsvarsstyrken (TFS), som er en enhed bestående af hjemsendte værnepligtige, samt en kadre af reservister. Kadren bemander en lille stab og alle førerfunktionerne i kompagnierne.
Om stillingen
Som reservist i Totalforsvarsstyrken bliver du ansat i en designeringsfunktion i en krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/ stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

I dagligdagen bliver du indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du skal være chef for én af distriktets to kadre underafdelinger, som er bemandet med en chef, næstkommanderende, kommandobefalingsmand, delingsførere, næstkommanderende deling og gruppeførere. Du vil i samspil med distriktet og TFS staben, være ansvarlig for kompagnikadrens uddannelse og operative virke.

Totalforsvarsunderafdelingen har til opgave at opstille, uddanne og føre Totalforsvarsstyrken, bestående af hjemsendte soldater.
Underafdelingens primære opgaver er udførelse af bevogtning og sikring af områder/faciliteter, i samarbejde med Hærhjemmeværnet.

TFS kadren kan endvidere anvendes til støtte med uddannelse af distriktets frivillige hærhjemmeværnssoldater. Dette både til gavn for Hærhjemmeværnet og kadrens fastholdelse af viden og færdigheder.
Om dig
Du er kaptajn eller premierløjtnant og egnet til udnævnelse, og det vil være at fortrække, at du har erfaring med planlægning af uddannelse på underafdelingsniveau, og samtidigt har en vis taktisk indsigt. Derudover er det afgørende, at du har forståelsen for, hvad det kræver at arbejde med frivillige.

Det er en fordel såfremt du har kendskab til Hjemmeværnet.

Der vil være selvstædige opgaveløsninger, men det skal ses i en større sammenhæng.
Ledelsesstilen er frihed under ansvar og rettidig omhu.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte kaptajn Bjarke Kring ved HDFYN på telefon 72 13 27 34 eller mail: HDFYN-S35-01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 12. december 2021. Samtaler gennemføres løbende.
Stillingen er ledig med tiltrædelse snarest muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Odense, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Indrykningsdato

25.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent