Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Nytænkende og helhedsorienteret officer med sans for strategisk analyse til Kapacitetsdivisionens koordinationselement i Ejendomsstyrelsen


Nytænkende og helhedsorienteret officer med sans for strategisk analyse til Kapacitetsdivisionens koordinationselement i Ejendomsstyrelsen

Er du interesseret i at arbejde med strategisk koordination, militær analyse og ledelsesstøtte på etablissementsområdet med en stor kontaktflade i hele Forsvaret? Så er du måske vores nye kollega til Kapacitetsdivisionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en støttefunktion for Forsvarets operative enheder og myndigheder. Vi varetager byggeri, anlæg og bygningsvedligehold, etablissementsdrift, drift af skyde og øvelsesterræner, energi, miljø og natur m.m. i Forsvaret. Herudover er vi ankerpunkt i forhold til den bygningsmæssige implementering af forsvarsforliget. Vi er medvirkende til den interne koordinering og den samlede udvikling af etablissementsområdet, den overordnede styring af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses produktion, herunder Kapacitetsplan Etablissement og udarbejdelse af beslutningsrelevant ledelsesinformation.

Koordinationselementet indgår organisatorisk i Planlægningsafdelingen, der består af tre sektioner - i alt 36 medarbejdere bestående af civile og militære kollegaer.

Planlægningsafdelingen danner synergi mellem porteføljestyring og generel planlægning, på både bygge- og anlægsområdet samt vedligeholdelsesområdet. Opgaver skal ofte løses i et højt tempo og med korte deadlines. Det giver til tider et travlt og hektisk miljø. Vi lægger imidlertid stor vægt på et uformelt arbejdsmiljø, en god stemning og teamwork, hvor der også er stor mulighed for fleksibilitet for den enkelte, herunder muligheder for hjemmearbejdsdage.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Kapacitetsdivisionens koordinationselement vil du få en spændende rolle, hvor du primært, med reference direkte til divisionschefen, skal varetage en koordinations- og kommunikationsfunktion. Du skal i den kontekst gennemføre selvstændig sagsbehandling og forvaltning af overordnede opgaver i relation til Ejendomsstyrelsens strategisk kapacitetsplanlægning.

Den primære opgave vil være koordinering i regi af den nyoprettede koordinations- og kommunikationsfunktion. Du skal rådgive divisionschefen vedr. faglig spørgsmålog koordination, herunder afgøre sager inden for divisionens fagområde i henhold til chefens overordnede direktiver. Derudover skal du yde generel rådgivning, information og støtte inden for det militære fagområde (national forsvarsplanlægning, host nation support samt generel militærfaglig koordinering), hvilket forudsætter bred viden på akademisk niveau. Ovenstående rolle vil give dig en unik indsigt i divisionens strategiske perspektiver.

Din sekundære opgave vil være støtte direkte i divisionens afdelinger, herunder bl.a. projektkoordination for bygge- og anlægsprojekter med henblik på at sikre den nødvendige kvalitet i planlægning og styring af projekter jf. Ejendomsstyrelsens projektmanual og projektmodel.
Du vil ligeledes selvstændigt udarbejde strategiske analyser i regi af Forsvarskommandoens område, hvor du vil skulle koordinere på tværs af hele Ejendomsstyrelsen.

Stillingen giver gode muligheder for at opbygge og anvende sit netværk bredt inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde. Stillingen fordrer særdeles gode samarbejdsevner og et stort overblik mhp. at kunne sikre fremdrift i divisionens strategiske projekter.

Stillingen er værnsfælles og giver gode muligheder for at få indblik i arbejdet på styrelsesniveau. Dit præcise ansvarsområde afgøres på baggrund af din og øvrige medarbejderes baggrund. I dit arbejde vil du skulle koordinere eksternt med øvrige styrelser under Forsvarsministeriet, Forsvarets myndigheder og internt med en række øvrige afdelinger og sagsbehandlere.
Der gives gode muligheder for kompetenceudvikling i stillingen.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant gerne med projektledelseserfaring og gerne med operativ erfaring fra Forsvarskommandoens område. Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere sagsbehandlerstillinger.

Din indstilling til arbejdet hviler på ansvarlighed både i forhold til at levere fremdrift og overholdelse af forvaltningsregler, værdibaseret ledelse, helhedssyn, samarbejde og professionalisme.
Som person er du proaktiv og resultatorienteret med en god portion robusthed og gennemslagskraft samt vant til at navigere i en stor organisation og trives med at bygge og vedligeholde relationer. Du evner at indgå i et travlt miljø med mange interessenter og skiftende vilkår, hvor du selv er med til at sikre den nødvendige afklaring og fastlæggelse af opgavers omfang og indhold.

Du trives med selvstændigt, at håndtere komplekse problemstillinger og opgaver. Du er resultatorienteret og god til at holde fokus på fastlagte deadlines uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er endvidere vigtigt, at du kan formulere dig skriftligt, og at du har gode samarbejdsevner, idet opbygning og vedligeholdelse af netværk og relationer er af afgørende betydning for koordinationen med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er militær og besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested bliver Hjørring.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Kenneth Riishøj på telefon 41320374 eller på mail fes-chpla@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72819178.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2021. Samtaler forventes afholdt løbende, så tøv ikke med at søge stillingen.
Vi forventer tiltrædelse pr. 1. februar 2021 eller snarest muligt herefter.

Send os din ansøgning og dit CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes skal tilføjes.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.12.2021

Indrykningsdato

25.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent