Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende til G3 ved Multinational Division North


Næstkommanderende til G3 ved Multinational Division North

Interesserer du dig for og har flair for gennemførelsen af operationer, kan du holde hovedet koldt når der er mange bolde i luften og kan du se en spændende professionel udfordring ved at skulle bidrage til føring af brigader og divisionstropper i et skarpt multinationalt miljø?
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Slagelse, Danmark. Hovedkvarteret har desuden faciliteter i Karup og i Fredericia.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.
Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
I krise og konflikt er du næstkommanderende i hovedkvarterets Operationscenter. I fredstid er du chef for G3. Dine opgaver omfatter bl.a. den videre opbygning af divisionens Operationscenter frem mod CREVAL i 2023, samt udvikling af både divisionen og hovedkvarteret. Operationscenteret består af:

• Taktisk Operationscenter (TOC) der håndterer operationer fra 0 til 24 timer og som er bemandet 24/7/365 i fred, krise og konflikt.
• Operations- og planlægningscellen (OPS/PLANS) der håndterer operationer fra 24 til 72 timer.
• Fremskudt Kommandostation (FCP).
• Forbindelsesofficerscellen.

Hovedkvarteret og divisionen er fortsat under implementering, så en stor portion initiativ og vilje til at se løsninger er en forudsætning for at trives i stillingen. Stillingen kræver at man er udadvendt og evner at skabe og vedligeholde netværk. Du vil ikke alene skulle etablere relationer til dine samarbejdspartnere i vores foresatte hovedkvarter MNC NE samt i de estiske og lettiske hovedkvarterer, men også ved søsterdivisionen MND NE og de underlagte brigader.

Stillingen giver dig en unik mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer gennem tjeneste i et multinationalt hovedkvarter, men med udgangspunkt i Danmark. I G3 vil du sammen med en estisk oberst, som arbejder fra Hovedkvarter Øst i Letland, skulle lede et spændende internationalt hold, hvor samarbejde, initiativ, evnen til at handle og en operativ analytisk tilgang er centrale elementer for at opnå succes.

Du skal henset til stillingens indhold, forudse at arbejde fleksibelt der, hvor du har adgang til det relevante klassifikationsniveau NATO SECRET, hvilket pt. primært er i Karup og i Adazi, Letland.

Der er en del rejse- og øvelsesaktivitet forbundet med stillingen, primært til Baltikum og Polen.
Om dig
Du er oberstløjtnant og har gennemført såvel OFU som stabskursus, eller ækvivalerende udenlandsk generalstabskursus. Du har gjort tjeneste som bataljonschef og gerne i en operativ stab på brigadeniveau eller højere. Erfaring fra tjeneste i et multinationalt miljø eller multinationalt samarbejde, samt kendskab til NATO organisation og processer vil være en fordel.

Dit fokus er operationer og du har flair for at kommunikere argumenteret via enkle og væsentlige budskaber, til en modtagerkreds med vidt forskellige baggrunde.

Du er analytisk i din tilgang, men evner også at omsætte din faglighed til alternative løsninger, når planer møder virkeligheden.

Du er handlingsorienteret og kan få ting til at ske.

Du skal kunne beherske engelsk til SLP niveau 3-3-3. Engelsk er MND N arbejdssprog, i tale og skrift på stabsniveau.

En anden væsentlig kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2022.
Fast tjenestested er i Slagelse.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Din ansøgning skal inkludere et kort resume af ansøgningen på engelsk. Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte følgende
• Stabschef MND N, Brigadegeneral Lennie Fredskov tlf.: +45 407 407 31

Da vi arbejder i et mobiltelefonfrit miljø bedes du sende en sms med navn og nummer.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse kaptajn Anders Nygaard på tlf. 3266 5698.

Ansøgningsfristen er 8. december 2021.

Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

08.12.2021

Indrykningsdato

24.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent