Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende deling ved Marineeskadronen, Bornholm


Næstkommanderende deling til Marineeskadronen

Om os
4. Marineeskadron har stærke historiske rødder på BORNHOLM og bærer også i dag stolte maritime traditioner, selv om eskadronen i dag er en uddannelsesenhed. Eskadronen gennemfører både Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) og hovedparten af soldaterne forventes at søge fastansættelse ved en af Opklaringsbataljonens SRS-eskadroner efter tilfredsstillende HBU og HRU. Vi målretter og præger derfor allerede fra starten af soldaterne frem mod at kunne blive professionelle opklaringssoldater.

4. Marineeskadron er en enhed hvor initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum. Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig tillid til, og respekt for, den enkeltes bidrag til eskadronens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Som næstkommanderende deling (NK/DEL) er man, sammen med delingsføreren, ansvarlig for at støtte og gennemføre ledelse, styring, udførelse og kontrol af de opgaver, der pålægges delingen vedr. uddannelse af de værnepligtige og udvikling af sergenter, samt forvaltning af materiel og køretøjer.

Som NK/DEL vil du også få faglærerroller og det forventes, at du i rollen er proaktiv og skaber rammer og forudsætninger for, at instruktørerne kan lykkes.

Du skal være tovholder og sikre disciplinen i delingen, samt være frontfiguren for god militær holdning. Det forventes endvidere, at du igennem en stor synlighed er det gode militære forbillede for alle.

Arbejdsdagen er struktureret og uddannelsespensummet er givet på forhånd, men du vil få brede rammer i forhold til hvordan opgaverne i dagligdagen afvikles - i nært samarbejde med resten af delingerne.

Du skal forvente 10-14 øvelsesdøgn pr. halvår, og, at der kan være længere afspadseringsperioder mellem indkaldelsesholdene.
Om dig
Du er oversergent, med en stor energi og lyst til at hverve, skabe og forme næste generation af opklaringssoldater og førere. Alternativt er du en erfaren sergent med mod på udfordring og videreudvikling mod oversergent.

Du arbejder samtidig struktureret og er helheds- og fremtidsorienteret således, du i samarbejde med delingsføreren og gruppeførerne skaber et godt arbejds- og udviklingsklima.

Det er ønskeligt, at du har solid opklaringsfaglig baggrund, da du i høj grad forventes at kunne præge og forme fremtidige soldater og befalingsmænd til opklaringsbataljonen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Rønne.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsbefalingsmand, chefsergent Poul Henning Sørensen på telefon 72 82 38 03 eller chefen for 4. Marineeskadron, kaptajn Mikkel B. Vinding på telefon 72 82 39 75 eller mobil 27 28 14 85.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 6. december 2021 og samtaler forventes afholdt i forlængelse her af.

Stillingen er til besættelse den 15. december 2021.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

06.12.2021

Indrykningsdato

23.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent