Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udstationering: Executive Officer for Stabschefen i NATO Communications and Information Agency, Bruxelles, Belgien


Udstationering: Executive Officer for Stabschefen i NATO Communications and Information Agency, Bruxelles, Belgien

Er du en forudseende og dygtig koordinator og kommunikator? Vi søger en alsidig og velorganiseret officer, der kan holde mange bolde i luften til spændende militær stilling ved ledelsessekretariatet ved NATO Communications and Information Agency (NCIA) i Bruxelles.
Om os
NCI Agency (NCIA) fungerer som NATO's vigtigste C3-kapacitetsleverandør og CIS-udbyder. Agenturet blev oprettet den 1. juli 2012 som en organisatorisk sammenlægning af de agenturer i NATO, som beskæftigede sig med Command, Control & Communication (C3). Agenturet har siden været under kontinuerlig tilpasning til en mere optimal organisation med en bemanding bestående af omkring 2000 civile og 1000 militære stillinger.
NCIA hovedkvarter er samplaceret med NATO HQ i Bruxelles, hvor ledelsen med General Manager (GM) i spidsen har deres kontorer. Herudover er der filialer ved de forskellige NATO-myndigheder i både Europa og USA. NCIA er i praksis en forsknings- og produktionsvirksomhed, der er ansvarlig for al støtte inden for informations- og kommunikationsteknologi (C4ISR) til alle NATOs myndigheder. Yderligere information om NCIA kan findes på www.ncia.nato.int.
Om stillingen
Du vil være en del af Executive Management, NCIA’s Ledelsessekretariatet, der sørger for koordinering på tværs af NCIA af aktivitet og opgaver for at sikre, at General Manager og Chief of Staff’s (CoS) direktiver og opgaver er synkroniseret og opnået til tiden i overensstemmelse med agenturets mål, prioriteter, opgaver og direktionens hensigt. Executive Management’s opgave er at servicere General Manager og Stabschefen i deres daglige ledelse af NCIA. Du refererer direkte til CoS under supervision af chefen for Executive Management. Du vil endvidere være den daglige leder for CoS Executive Assistent. Du skal tilsikre, at CoS hverdag er koordineret og forberedt, og du vil derfor løbende skulle bidrage til ledelsesopgaven i NCIA gennem pålæggelse og koordination af indkommende opgaver til NCIA, koordinering af svar, deltagelse i mødevirksomhed og rapportering samt planlægning af GM og CoS mødevirksomhed. Ligeledes vil du skulle planlægge og koordinere eksterne besøg for GM og CoS samt VIP-besøg til NCIA.
Du vil få ledelses- og koordinationsmæssige opgaver i et internationalt miljø, hvor der kan være flere, og til tider modstridende, interesser og mål. Du vil skulle arbejde sammen med militære og civile på forskellige niveauer fordelt over mange og forskellige typer af afdelinger.
Fagligt vil du få et bredt og indgående kendskab til NATO C4ISR generelt samt til udfordringerne ved at arbejde i en organisation af denne størrelse under kontinuerlig tilpasning.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført stabskursus/MMS eller en tilsvarende uddannelse. Du har erfaring fra Forsvarsministeriet, Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse eller ækvivalerende niveau i NATO, eller anden international organisation.
Du har evnen til at forstå, vurdere og videreformidle komplicerede tekniske spørgsmål med henblik på at kunne forberede møder, papirer og briefinger til GM og COS. Du har endvidere et grundlæggende kendskab til NATO-forhold og organisation, herunder kendskab til de NATO organisatoriske elementer, der beskæftiger sig med C4ISR. Vi forventer, at du er udadvendt, initiativrig og handlekraftig. Du er typen, som ser muligheder og kommer med forslag til løsninger. Dine erfaringer, faglige indsigt og organisatoriske evner sætter dig i stand til at håndtere vekslende krav til ressourcer, opgaveløsninger og arbejdsindsats i et arbejdsmiljø, der ofte er karakteriseret af stort tidspres og hyppige ændringer. Hvis du har erfaring inden for kommunikations- og informationssystemer eller relateret fagligt område, eller erfaring fra arbejde i et Ledelsessekretariat vil det være en fordel. Det forventes, at du kan navigere i et politisk styret produktionsmiljø sammensat af medarbejdere med et højt fagligt niveau. Det er derfor af stor betydning, at du har en veludviklet situationsfornemmelse, samt gode forhandlings- og kommunikationsevner, idet arbejdet forudsætter dialog med alle niveauer i egen organisation, det øvrige NATO samt nationale myndigheder. Som overordnet koordinerende planlægger skal du være en øvet bruger af Microsoft Office, SharePoint og Adobe Acrobat pakkerne.
Du skal være indstillet på, at stillingen er forbundet med rejseaktivitet til henholdsvis NATOs medlemslande, ikke-NATO-lande og mellem NCIA egne organisatoriske elementer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på op til 4 år.

Du vil blive tillagt grad af kommandørkaptajn/oberstløjtnant i forbindelse med udstationeringen.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.

I forbindelse med en ansættelse vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Det er en forudsætning for tiltrædelse i stillingen, at du er helbredsgodkendt ”Egnet uden begrænsninger”, desuden skal du kunne sikkerhedsgodkendes til NATO Cosmic Top Secret og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet samt bestå en sprogtest i engelsk til SLP 3-4-3-4 ved Forsvarsakademiet.


Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere ved at kontakte DAMIREP stabschef Peter Alexa på tlf. +32 491 998 407. Du er også velkommen til at kontakte nuværende stillingsindehaver oberstløjtnant Mads Juul-Nyholm på +32 492 23 56 93.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.

Såfremt du ønsker at komme i betragtning til én eller begge af de øvrige to stillinger i Bruxelles med udløb den 10. december 2021, er du velkommen til at anføre det i prioriteret orden i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 10. december 2021.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 50 2021 og uge 2 2022 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.

Stillingen er umiddelbart til besættelse pr. 1. februar 2022.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

10.12.2021

Indrykningsdato

23.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent