Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udstationering: Ambitiøs stabsofficer til Strategic Policy & Concepts Branch i NATO’s Internationale Militære Stab i Bruxelles (genopslag)


Udsationering: Ambitiøs stabsofficer til Strategic Policy & Concepts Branch i NATO’s Internationale Militære Stab i Bruxelles (genopslag)

Har du interesse for strategisk planlægning i krydsfeltet mellem de militære og politiske spor, og kan du begå dig i et dynamisk internationalt miljø?
Er du en ambitiøs officer med overblik, der kan lide at tage ansvar og være med til at skabe fremdrift og samarbejde i en international stab, så er stillingen som sagsbehandler ved Strategic Policy & Concepts Branch i Policy & Capabilities Division måske noget for dig.
Om os
NATO’s Militærkomité er alliancens højeste militære organ og består til dagligt af de permanente militære repræsentanter for de 30 medlemslande. Militærkomitéen er det militære rådgivende organ for det Nordatlantiske Råd, som repræsenterer medlemslandes stats- og regeringschefer.

IMS er Militærkomitéens militære stab med ca. 300 medarbejdere fordelt på fire militære divisioner og en joint civil/militær efterretnings- og sikkerhedsdivision. Størsteparten er militære medarbejdere, der af NATO’s medlemslande er udstationeret for at arbejde for alliancen. IMS støtter Militærkomitéen med implementeringen af den overordnede militære strategi, militærfaglige oplæg og forslag til understøttende policy og koncepter, vurderinger på militære områder samt implementering af Militærkomitéens ørige beslutninger. IMS er endvidere bindeled mellem Militærkomitéen og de to strategiske kommandoer, de nationale militære repræsentationer til NATO, alliancens partnerlande og til den Internationale Stab, der er IMS’ civile pendant og støtter NATO’s Generalsekretær og det Nordatlantiske Råd.

Policy & Capabilities Division er en af IMS’ fire militære divisioner. Herunder er Strategic Policy & Concepts Branch opdelt i to sektioner, hvor den opslåede stilling er i den sektion, der beskæftiger sig med NATO’s strategiske transformation.
Om stillingen
Denne stilling giver mulighed for et unik indblik i og forståelse af, hvordan NATO fungerer. Dine opgaver er koncentreret om den tværgående koordination, udvikling og evaluering af det strategiske grundlag for alliancens operationer. Du skal ligeledes arbejde med den tilhørende forankring i koncepter og doktriner. Du vil i den ramme blandt andet være sagsbehandler på NATO’s militære strategi, implementeringen af konceptet for afskrækkelse og forsvar, og initiativer som fx alliancens koncept for Multi-Domain Operations.

Du refererer i det daglige til chefen for transformationssektionen, der p.t. er en britisk kommandør.

Du vil i stillingen få en god indsigt i og kunne præge udviklingen af NATO’s strategier, policies og koncepter samt få koordinationsmæssige opgaver i det internationale miljø, hvor der kan være flere og nogle gange modsatrettede interesser og målsætninger. Du vil skulle forhandle og arbejde sammen med militære såvel som civile på mange forskellige niveauer i organisationen.

I praksis vil du skulle initiere, udvikle og udarbejde militære policy-dokumenter til brug for Militærkomitéen. I den forbindelse samarbejdes der med NATO’s strategiske kommandoer, de nationale repræsentationer i NATO-hovedkvarteret samt andre dele af IMS med henblik på, at alle 30 nationer i sidste ende kan tilslutte sig ordlyden i dokumenterne.
Om dig
Du har erfaring fra orlogskaptajn-/major-niveauet, og ønsker at opnå en unik erfaring fra det øverste strategiske niveau i alliancen, som kan forberede dig til det næste niveau. Du besidder et godt kendskab til NATO-forhold, herunder NATO’s policies på det operative område. Du har optimalt haft stillinger, hvor du har arbejdet med eller udviklet policy og planer nationalt eller ved en international stab. Det forventes, at du kan agere i et politisk styret miljø, hvor forhandlingsevner, tålmodighed og diplomatisk tæft spiller en stor rolle. Du skal være initiativrig og handlekraftig og kunne se muligheder samt finde de rette løsninger, der kan opnå konsensus i det internationale miljø.
Din erfaring sætter dig i stand til at håndtere vekslende krav til ressourcer, opgaveløsninger og arbejdsindsats.

Vi lægger vægt på, at du har en udadvendt personlighed og er god til at skabe kontakter og netværk.

Det er afgørende for succes, at du taler og skriver et rimeligt avanceret engelsk og kan udtrykke dig klart og sammenhængende i forhandlingssituationer på både skrift og i tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på op til 4 år.

Du vil blive tillagt grad af kommandørkaptajn/oberstløjtnant i forbindelse med udstationeringen.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.

I forbindelse med en ansættelse vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Det er en forudsætning for tiltrædelse i stillingen, at du er helbredsgodkendt ”Egnet uden begrænsninger”, desuden skal du kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet samt bestå en sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.


Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til opslaget og processen kan du kontakte DAMIREP Stabschef brigadegeneral Peter C. Alexa (+32 491 998 407). Du er også velkommen til at tage kontakt til den nuværende stillingsindehaver kommandørkaptajn Sune Lund tlf. 30 31 15 75.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.

Såfremt du ønsker at komme i betragtning til én eller begge af de øvrige to stillinger i Bruxelles med udløb den 10. december 2021, er du velkommen til at anføre det i prioriteret orden i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 12. december 2021.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 50 2021 og uge 2 2022 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup eller via VTC.

Stillingen er umiddelbart til besættelse pr. 1. september 2022. Dette tidspunkt kan evt. blive fremrykket, såfremt den nuværende stillingsindehaver måtte afgå tidligere end planlagt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

10.12.2021

Indrykningsdato

23.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent