Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

To kollegaer med interesse for at arbejde med avanceret droneteknologi


To kollegaer med interesse for at arbejde med avanceret droneteknologi

Kunne du tænke dig at arbejde med at anskaffe og idriftsætte en helt ny, meget avanceret, langtrækkende drone til Forsvaret, der vil forbedre Forsvarets evne til at overvåge meget store farvands- og landområder fra luften? Så skal du søge en af de to spændende stillinger i et nyoprettet projektkontor.
Om os
Materiel- og Indkøbsstyrelsen anskaffer bl.a. fly, skibe, kampvogne, kommunikationssystemer, IT og uniformer til hele Forsvarsministeriets område. Styrelsen har herunder det fulde systemansvar for alle Forsvarets droner, fly og helikoptere.

Vi er et nyoprettet team, der har ansvaret for at anskaffe større droner til indsættelse i bl.a. Arktis og Nordatlanten og dronerne er omfattet af den arktiske kapacitetspakke, som regeringen vedtog i februar 2021. Dronerne skal løse et bredt spektrum af rigsfælleskabets opgaver inden for luftbåren overvågning, efterretningsindhentning samt suverænitetshåndhævelse og herunder bidrage til civilsamfundet.

Vi er i den indledende fase af projektet. Projektteamet vil blive sammensat af en lille kreds af erfarne civile og militære kolleger. I projektkontoret kommer du til at arbejde tæt sammen med dine kolleger i et undertiden hektisk miljø med nogen rejseaktivitet, hvor både den faglige indsats og evnen til at tænke nyt og kreativt for at få et komplekst projekt til at blive en succes, vægtes højt.

Vi samarbejder med droneproducenterne, industrien og partnernationer i et internationalt miljø for at opnå de bedst mulige betingelser for den danske kapacitet.
Om stillingen
Der er tale om to stillinger. Den ene med en civil, akademisk eller teknisk baggrund; den anden med en baggrund som militær eller civil.

Generelt om begge stillinger
Det er planen, at projektkontoret kommer til at bestå af op til seks medarbejdere. Når den luftbårne kapacitet er fuldt operativ – forventeligt i 2027 – forventes det, at vi etableres som et selvstændigt Kapacitetscenter for langtrækkende droner.

Du vil i stillingerne opleve en høj grad af selvstændighed med et stort personligt ansvar. Du bliver selvfølgelig tilbudt relevant efteruddannelse.

Vi kan tilbyde to spændende og alsidige jobs med udfordringer og stor mulighed for personlig udvikling, hvor du sammen med projektlederen og andre teknisk og operativt specialiserede medarbejdere, vil forestå anskaffelsen af Forsvarets nye luftbårne drone. Sammen med dine nye kolleger skal du dække områderne: højteknologiske sensorer, software, styring og kontrol af dronerne samt satellitkommunikation.

Du er en holdspiller. Du værdsætter videndeling og du har evnen til selvstændigt at arbejde struktureret med komplekse problemstillinger med fokus på at skabe fremdrift i dine opgaver. Du har stærke analytiske evner. Er god til at kommunikere og du formulerer dig forståeligt på skrift og i tale på såvel dansk som engelsk. Endelig er du drevet af at løse udfordringer og er nysgerrig på at lære nyt.

Det forventes, at du vil få ca. 30 rejsedage om året, der både går til ud- og indland.

Specifikt om den civile stilling.
Du er uddannet ingeniør eller har en anden relevant akademisk (teknisk) uddannelse. Du kan både være færdiguddannet inden for de sidste par år eller have længere tids erfaring fra arbejdsmarkedet.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med luftbårne sensorer eller erfaring fra andre større højteknologiske projekter. Det vigtigste er, at du har vilje og evne til at arbejde med højteknologisk udstyr, droneteknik, sensorer, IT og avanceret software.

Du har lyst til at sætte dig grundigt ind i et kompleks område, som højteknologisk udstyr, droneteknik og sensorer.

Specifikt om den militære/civile stilling
Du bliver systemansvarlig sagsbehandler, primært med ansvar for at få dronen certificeret. Du kan forvente at skulle varetage dialogen med de førende droneproducenter, andre allierede nationer med tilsvarende kapaciteter samt Trafikstyrelsens eksperter på civil luftrumsintegration.

Som systemansvarlig sagsbehandler forventes det desuden, at du over tid opbygger et bredt kendskab til alle de tekniske specialer af dronen. Herunder sensorer, stel, motor, basestation og kommando og kontrol (C2) integration.
Om dig
Til den ene stilling er du ingeniør eller akademiker. Alternativt, har du en tilsvarende relevant teknisk baggrund med interesse for avanceret teknologi.

Til den anden stilling kan du være militært uddannet pilot, have baggrund som kontrol- og varslingsofficer eller teknisk officer i Flyvevåbnet. Du har nogle års operative erfaringer i bagagen, gerne også erfaringer fra højere stabe. Du kan også have en civil baggrund som pilot eller en solid baggrund indenfor luftfartens myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Som civil
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som M321
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter med krav om pilotuddannelse.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som M331
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner med krav om pilotuddannelse.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte projektleder Anders Beck Jørgensen på telefon, 20 10 92 70. Eller chefen for forretningsområde FLY, oberstløjtnant Casper Børge Nielsen på telefon, 25 51 18 18.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Agrin Safari på telefon, 72 81 91 33.

Ansøgningsfristen er den 19. december 2021. Samtaler forventes afholdt løbende, så tøv ikke med at søge stillingen.
Vi forventer tiltrædelse pr. 1. februar 2021 eller snarest muligt herefter.

Send os din ansøgning og dit CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes skal tilføjes.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE:
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.12.2021

Indrykningsdato

23.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent