Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Assisterende værkstedsleder (oversergent) ved Garnisonsværkstedet i Holstebro


Assisterende værkstedsleder (oversergent) ved Garnisonsværkstedet i Holstebro

Søger du ledelsesmæssige udfordringer, personlig og faglig udvikling, og kan du arbejde på et værksted med en omskiftelig hverdag? Så er det dig, vi søger.

Vedligeholdelsesområde Vest søger en oversergent, der har mod på at hjælpe med at lede et værksted i et moderne produktionsmiljø med fokus på
udviklingen og fastholdelsen af et højt niveau inden for kvalitets- og arbejdsmiljøledelse.
Om os
Vedligeholdelsesområde Vest er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land.
Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde og Oksbøl og består samlet set af ca. 300 medarbejdere.

Garnisonsværkstedet i Holstebro er organiseret under Vedligeholdelsesområde Vest. Værkstedet er certificeret indenfor Kvalitetsledelse (ISO-9001) og Arbejdsmiljøledelse (ISO-45001).

Garnisonsværkstedet i Holstebro består af ca. 48 rutinerede medarbejdere, hvis primære opgave er at vedligeholde, efterse, reparere Forsvarets specialkøretøjer, herunder kampvogne, pansrede mandskabsvogne, last- og personvogne, samt øvrigt materiel til vores soldater
Om stillingen
Stillingen som assisterende værkstedsleder, oversergent, omhandler en bred palet af opgaver, der indbefatter opgaver både af faglig karakter og som fører af enhedens mekanikere.
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med værkstedets øvrige befalingsmænd for at sikre en valid planlægning med kunden i fokus.
En væsentlig opgave er planlægningen af eftersyn på garnisonens materiel, i tæt koordination med det faglige personel ved Dragonregimentets enheder.

Som assisterende værkstedsleder vil du være stedfortræder og sparringspartner for værkstedsledelsen i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af arbejdsopgaver relateret til driften af værkstedet.

Du indgår også i det tværgående samarbejde i Vedligeholdelsesområde Vests ledergruppe under områdechefens ledelse.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:
- Medvirke til planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af pålagte opgaver, under hensyntagen til de aftalte prioriteringer og leveringsterminer.
- Assistere den overordnede assisterende værkstedsleder i sikring af værkstedets arbejdsmiljøsikkerhed samt efterlevelse af kvalitetskrav i relation til opretholdelse af ISO-certificeringen for kvalitetsledelse og miljøledelse samt arbejdssikkerheden.
- Bidrage med sagsbehandling inden for værkstedets virkeområde.

Endvidere skal du i samarbejde med det øvrige ledelsesteam forestå LEAN-arbejdet på værkstedet, herunder gennemføre løbende værdistrømsanalyser af interne arbejdsprocesser med henblik på proces- og driftsoptimering.

Du skal desuden forvente, at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse i regi af vedligeholdelseskompagniet, som du vil blive designeret til, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.
Om dig
Du er udnævnt oversergent eller erfaren og egnet sergent, der vil kunne gennemføre faglærerkursus (og på sigt også MAU) mhp. udnævnelse til oversergent.

Har du en faglig uddannelse som motormekaniker, våbenmekaniker, elektronikmekaniker eller lignende? Kunne du tænke dig et alsidigt job af både faglig og operativ karakter, inden for et bredt spektrum af Forsvarets Materiel, og har du erfaring fra tidligere tjeneste inden for vedligeholdelsessøjlen, f.eks. som faglig sektionsfører eller gruppefører i en operativ underafdeling, så er din fremtid måske hos os.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Dit faste tjenestested er i Holstebro.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder; Seniorsergent Karsten Vestergaard på tlf. 30 31 30 60.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Stillingen er ledig med tiltrædelse snarest muligt. Ansøgningsfristen er den 8. december 2021. Ansættelsessamtaler afholdes løbende med henblik på at besætte stillingen snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.12.2021

Indrykningsdato

23.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent