Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Uddannelsesofficer til Landsdelsregion Vest


Uddannelsesofficer til Landsdelsregion Vest

Landsdelsregion Vest søger en kaptajn eller major M322 til stillingen som uddannelsesofficer i Uddannelses- og Efterretningssektionen.
Har du lyst til at arbejde med nationale operationer samt planlægning af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst med gode kommunikative evner, er du måske vores nye kollega.
Om os
Uddannelses- og Efterretningssektionen består pt. af i alt seks officerer og mellemledere og er delt op i et uddannelseselement og et efterretningselement. Det ledes af en sektionschef (M331). Uddannelseselementet består af dig og to mellemledere. Dertil kommer en stor kontaktflade til både frivillige og reservister, som er tilknyttet landsdelsregionen.
Om stillingen
Du vil i dagligdagen være uddannelsesofficer og sagsbehandler i Uddannelseselementet (G7) under Uddannelses- og Efterretningssektionen.

Du vil som uddannelsesofficer få en lang række opgaver, som nøje tilpasses dine kompetencer og forudsætninger. Du vil bl.a. få ansvaret for samarbejde og udveksling af enheder i udlandet samt forhold omkring Hjemmeværnets operative kapaciteter. Dertil kommer planlægning og gennemførelse af større uddannelses- og øvelsesaktiviteter for underlagte hærhjemmeværnsdistrikter.

Samarbejdet med Hjemmeværnskommandoen, hjemmeværnsdistrikterne og Hjemmeværnsskolen er essentielt. Derfor skal du være med til at kunne fastholde, udbygge og udvikle dette samarbejde. Dette gælder tillige den frivillige struktur.

Du vil over tid kunne indgå i regionens vagthavende roste, og du skal forvente at skulle indgå i PLANC/OPSC som en del af regionsstaben under øvelser og større operationer.
Desuden vil du situationsbestemt skulle virke som stedfortræder for sektionschefen.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322, gerne med baggrund fra Hæren og har gennemført Føringskursus eller tilsvarende med tilfredsstillende resultat. Det er ønskeligt, at du har forudgående erfaring med hjemmeværnet, og at du har været udsendt i internationale operationer og tidligere tjeneste i en brigadestab, bataljonsstab eller et hjemmeværnsdistrikt samt bredt kendskab til uddannelsesområdet.

Du er god til at kommunikere både på skrift og i tale. Du har sans for detaljer, og er god til at strukturere, koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du er proaktiv, vedholdende og tager ansvar for pålagte opgaver, som leveres velbearbejdet til tiden. Ligeledes er du god til at samarbejde, og du bidrager, i samspil med dine kollegaer, aktivt i opgaveløsningen.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Du har interesse for at arbejde med operativt stabsvirke og ønsker aktivt at deltage i regionens løsning af opgaver.

Du kan gennemføre selvstændig sagsbehandling af emner inden for elementets arbejdsområder efter direktiv fra sektionschefen, herunder kunne virke som projektofficer for større aktiviteter.
Du befinder dig godt med at arbejde med frihed under ansvar. Du er ærlig og kan gå i øjenhøjde med den frivillige, ligesom du udviser rettidighed og evner høj faglighed.

Du skal kunne mestre samarbejde på flere niveauer, såvel internt som med eksterne myndigheder/niveauer, og du skal have forståelse for underlagte enheders situation og funktionsvilkår.
Du er bruger af WorkZone, ESS og DeMars og er fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældendeaftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmarkom løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunnesikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder iinternationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- ogtandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Marie Dupont Hagsten på telefon 72 85 86 10 eller mail lrgnv-chue@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 66 eller på mail fps-ba-bs207@mil.dk.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 09. december 2021, og der forventes afholdt samtaler umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse fra 01. januar 2022 eller snarest herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle detomkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søgestillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM LANDSDELSREGION VEST

Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og eroperativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at indsætte landmilitærekapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civilemyndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden forsamfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen,Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltagerregionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.12.2021

Indrykningsdato

23.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent