Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kontorassistent til Personaleadministrationssektionen ved Slesvigske


Kontorassistent til personaleadministration ved Slesvigske Fodregiment

Har du lyst til at arbejde med personeladministration - altså med arbejdstid, tjenesterejser og ajourføring af stamdata? Vil du være en del af et stærkt team, som dagligt støtter regimentets soldater med stort og småt?

Så skal du søge stillingen som kontorassistent ved Slesvigske Fodregiment!
Om os
Slesvigske Fodregiments motto er "Vaagen og Tro" - en Slesviger er altid Vaagen og Tro - Vågen
gennem at være årvågen, beredt og klar til kamp - Tro gennem at være loyal, samvittigheds- og
tillidsfuld.

Staben ved Slesvigske Fodregiment er nyoprettet og løser i fred, krise og krig mange forskellige opgaver for alle enheder i Haderslev Garnison. Vi består af Ledelseselementet, Personelsektionen, Efterretningssektionen, Operationssektionen og Logistiksektionen. Hertil kommer sektioner bemandet med medarbejdere af reserven.

Vi løser blandt andet presse- og informationstjenesten, kontakt og velfærd, den militære sikkerhedstjeneste, informationstjenesten, informatik- og kryptosikkerheden, personeladministration og forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning og driver Uddannelsesmaterielkontoret med stort fokus på at støtte og vejlede vores soldater!

Personelsektionen som i alt udgøres af 13 personer, består af to dele – forvaltningen og administrationen.

Vi varetager centralt alle administrative opgaver ved Slesvigske Fodregiment. Vi støtter også med administrative opgaver for de enheder der er placeret på Haderslev Garnison.
Om stillingen
Du skal hovedsagligt administrerer personel tjenestegørende ved Slesvigske Fodregiment.

Herunder indgår bl.a. følgende opgaver:
• Arbejdstid
• Rejseafregning
• Stamdata
• Sikkerhedsgodkendelser
• Disciplinarsager
• Kursusadministration

Sektionen er opdelt i teams, og alle medarbejdere er dedikeret til et kompagni eller en bataljon/regiment- stab, med et stort ansvarsområde for den enkelte kontorhjælper.

I stillingen vil der være rigtig gode udviklingsmuligheder indenfor administration og HR.

Arbejdstiden er som udgangspunkt indenfor normal tjenestetid som hedder 07.30 - 15.00 med fleksible komme/gå tider.
Om dig
Vi ser gerne du har gennemført en kontoruddannelse med speciale i administration.
Hvis du har erfaring fra Forsvaret eller en anden offentlig myndighed, er det bestemt et plus.

Du kan med fordel have en baggrund fra andre administrative stillinger i det offentlige.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med SAP, da det vil blive dit primære arbejdsværktøj.

Vi forventer, at du som kontorassistent kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du bidrager professionelt til elementets opgaveløsning.

Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat.

Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer du møder i et administrativt miljø.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Basislønnen er på kr. 23.879,42 pr. måned. Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Overvejer du at flytte til Haderslev Kommune? Så besøg http://www.boihaderslev.dk/.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Lederen for Personaleadministrationssektionen Chefsergent Poul Erik Petersen på telefon 72 83 12 30 eller på mail SLFR-S1-12A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Sheeba Krause på telefon 32 66 50 36 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BSS22@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 7. december 2021, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Slesvigske Fodregiment er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev
oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Slesvigske Fodregiment består af Command Team, Tjenestegrensinspektørelementet,
Stab og Slesvigske Musikkorps.
Chefen for Slesvigske Fodregiment er tillige tjenestegrensinspektør for kamptjenesten i Hæren, og gennemfører sammen med øvrige tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren.

Staben leverer administrativ støtte til alle enheder på Haderslev kaserne, og
planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Staben består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af Uddannelsesmaterielkontoret,
pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.

Slesvigske Musikkorps er et af Hærens tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og er Forsvarets
Musikalske Ambassadør. Musikkorpset deltager årligt ved en række militære og civile arrangementer, herunder militære parader, nationale mærkedage og offentlige koncerter.

Ved regimentet uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen skal ved udgangen af Forsvarsforliget 2018-2023 bestå af en stab, et S7, tre lette infanterikompagnier, et stabskompagni og et uddannelseskompagni. Til sammen vil bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater.

Bataljonen vil være let bevæbnet og udrustet, og primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Regimentets reserve benævnt ”XXII Reserve Bataljon (RES BTN)” er rammen for reserven til støtte for Garnisonsstøtteenheden og Totalforsvarsenheder. Reserven er under opbygning, og stab XXII RES BTN vil skulle støtte med uddannelsesopgaver i fred samt forstærke Garnisonsstøtteenheden i krise og konflikt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

07.12.2021

Indrykningsdato

23.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent