Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Studentermedhjælper til Veterancentrets Videnscenter og Militærpsykologisk Afdeling, København


Studentermedhjælper til Veterancentrets Videnscenter og Militærpsykologisk Afdeling, København

Er du psykologistuderende på bachelordelen, med interesse for forskning og formidling af viden om soldater og veteraner? Så får du her en mulighed for at supplere din uddannelse med spændende opgaver inden for klinisk forskning.
Om os
Veterancentret består blandt andet af Veterancentrets Videncenter og Militærpsykologisk Afdeling. Videncentret varetager forskning om danske veteraner og deres pårørende samt formidling af ny viden. Militærpsykologisk Afdeling yder psykologisk bistand til Forsvaret gennem behandling og rådgivning af soldater, veteraner og pårørende, undervisning og psykologfaglige interventioner under soldaternes udsendelse. Vi arbejder evidensbaseret og med effektmåling af det terapeutiske arbejde.

Militærpsykologisk Afdeling har i samarbejde med Veterancentrets Videncenter igangsat flere kliniske forskningsprojekter som omhandler evaluering af det terapeutiske arbejde, afprøvning af nye behandlingsmetoder til soldater og veteraner med PTSD og kompleks-PTSD, samt validering af spørgeskemaer og kliniske interviews til brug for udredning.

Vi tilbyder et spændende og uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt samarbejde, hvor vi lægger vægt på at udvikle den enkeltes potentiale. Vi har en travl, men spændende og velfungerende hverdag med dygtige og engagerede kollegaer.
Om stillingen
Dit nye arbejdssted er på Svanemøllen kaserne i København. Du får et tæt samarbejde med forsker og psykolog Sofie Folke, samt andre forskere i Veterancentrets Videncenter og kliniske psykologer i Militærpsykologisk Afdeling.

Dine opgaver:
- Løbende indtastning af data i Excel, SPSS og SurveyXact, samt at holde overblik over data
- Kontakt med psykologer vedrørende indsamling af data
- Kontakt med klienter vedrørende spørgeskemabesvarelser og interviews
- Udførelse, transskribering og kodning af interviewmateriale
- Oversættelsesopgaver (dansk-engelsk)
- Systematisk litteratursøgning
- Samarbejde med andre studentermedhjælpere
- Diverse ad hoc opgaver

En ugentlig arbejdstid i gennemsnit på 9 timer, dvs. nogle uger flere eller færre timer og med fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdstid i eksamensperioder.
Om dig
Du er i gang med bachelordelen på psykologistudiet KU.

Derudover er du:
- Interesseret i klinisk forskning, herunder både kvantitativ og kvalitativ
forskningsmetode
- Målrettet og struktureret i dit arbejde og god til at få noget fra
hånden
- Grundig og samvittighedsfuld
- Ansvarlig og kan arbejde selvstændigt

Det vil være en fordel, hvis du har gode engelskkundskaber (godt skriftligt engelsk) og IT kompetencer (eks. erfaring med SPSS, Excel, SurveyXact).

Det vil endvidere være en fordel, hvis du forventer at kunne være ansat som studentermedhjælper i en periode på min. et år uden afbrydelser.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter OAO-S-fællesoverenskomsten. Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for kontorfunktionærer i staten HK/STAT. Aflønningen sker med en timeløn på mellem 127,55 – 133,80 kr./time. Det er muligt at få et kvalifikationstillæg på 3,08 kr./time afhængig af din studieanciennitet og eventuel tidligere relevant beskæftigelse.

Din ansættelse som studentermedhjælp er betinget af, at du er aktivt studerende og indskrevet ved en højere læreranstalt. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forsker og psykolog Sofie Folke på tlf. 7216 3251.

Har du spørgsmål vedrørende ansættelsesvilkår og løn, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Agrin Safari på telefon 7281 9133.

Ansøgningsfristen er mandag den 20. december 2021. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt onsdag d. 5. januar. Stillingen er til besættelse d. 1. februar 2022 med oplæring d. 2. og 3. februar 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse, bl.a. indskrivning på psykologistudiet KU og karakterblad.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de forebyggende indsatser har alle veteraner og pårørende adgang til tværfaglig støtte fra socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere og psykologer, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi samarbejder med myndigheder, virksomheder og frivillige foreninger, der er i kontakt med vores veteraner. Opgaverne omfatter bl.a. forskning og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

20.12.2021

Indrykningsdato

22.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent