Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler på etablissementsplanlægningsområdet i Hjemmeværnskommandoen


Handlekraftig etablissementssagsbehandler i Hjemmeværnskommandoen

Kan du holde mange bolde i luften og håndtere et komplekst sagsområde med lige så mange interessenter og holdninger, som der er underafdelinger i Hjemmeværnet, så er jobbet som etablissementssagsbehandler i Hjemmeværnskommandoens Planlægningsafdeling lige noget for dig.
Om os
Du bliver en del af Planlægningsafdelingen, der er organisatorisk forankret i Hjemmeværnsstabens Planlægningsdivision sammen med Udviklings- og Analyseafdelingen samt Logistikafdelingen. Hele divisionen holder til ved Hjemmeværnstaben i Vordingborg, som også bliver dit faste tjenestested.

Planlægningsafdelingen består af elleve militære og civile medarbejdere, hvis primære opgaver er at være Hjemmeværnets strategiske sagsbehandlere inden for forberedelse og implementering af forsvarsforlig, mål- og resultatplaner, årsprogrammer, materielanskaffelser, etablissement, struktur og normering. Derudover indgår afdelingen i løsningen af stabens øvrige opgaver.
Om stillingen
Vi tilbyder dig et godt arbejdsmiljø med gode kolleger og gode fysiske rammer. Du får rig mulighed for at arbejde selvstændigt med egne ansvarsområder og sætte dit eget præg på stillingen. Rent praktisk kommer du til at dele kontor med sagsbehandleren på materielområdet.

Som sagsbehandler på etablissementsområdet i Planlægningsafdelingen varetager du Hjemmeværnets interesser i større bygge- og anlægsprojekter. Du er således Hjemmeværnets primære kontaktperson til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Hjemmeværnets myndigheder på en række store projekter, som berører mange enheder, frivillige og fastansatte soldater i Hjemmeværnet.

Aktuelt omfatter nogle af de store sager bl.a.:
• Udflytning af Hjemmeværnets enheder fra Jonstruplejren og indflytning i nye faciliteter, herunder flytning af Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn med underafdelinger og Flyverhjemmeværnseskadriller.
• Nybygning af hjemmeværnscenter på Svanemøllens Kaserne til Hærhjemmeværnsdistrikt København som en del af Helhedsplan Svanemøllens Kaserne.
• Flytning af Marinehjemmeværnet til Flådestation Korsør som en del af Helhedsplan Korsør.
• Nybygning af indkvarteringsfaciliteter og renovering af bygninger på Slipshavn.

Derudover arbejder du tæt sammen med Operationsafdelingens sektion for militær sikkerhed omkring opgradering af Hjemmeværnets sikrede faciliteter, ligesom du indgår i et tæt samarbejde med Logistikafdelingen, der håndterer Facility Management og etablissementsdriften i relation til understøttelse af Hjemmeværnets enheder og soldater.

Ovennævnte opgaver indebærer en høj grad af udadrettet virksomhed, og du vil derfor også skulle gennemføre en række besigtigelser ved Hjemmeværnets faciliteter ude i landet et par gange om måneden, og typisk i samarbejde med kolleger fra Logistikafdelingen og Operationsafdelingen.

Som etablissementssagsbehandler i Hjemmeværnsstaben vil du tillige skulle udarbejde håndakter i forbindelse med ledelsens deltagelse i møder på etablissementsområdet og egentlige sagsoplæg, herunder i forbindelse med ejendomsstyrelsens nye proces for Budgetkonsolideringsmøder (BKM). Derudover skal du udarbejde og vedligeholde bestemmelsesgrundlag for etablissementsforvaltning mv. inden for Hjemmeværnskommandoens myndighedsområde.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført VUT-II/L, MMS eller anden ækvivalerende uddannelse. Hvis du er en erfaren kaptajn, som er optaget på eller i gang med MMS eller OFU, vil du kunne ansættes på en uddannelsesaftale. Har du gennemført eller er i gang med en civil master, skal du være på MMS-enkeltfag, for at der kan indgås en uddannelsesaftale.

Som person er du handlekraftig med en god evne til at agere selvstændigt. Du kan godt lide at have frihed under ansvar, men arbejder selvfølgelig loyalt inden for de udstukne rammer.

Det er vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og kan indgå i en tæt relation med dine nærmeste kolleger, men også at du kan arbejde konstruktivt sammen med såvel repræsentanter fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen og Hjemmeværnets mange myndigheder og enheder, der ikke nødvendigvis har samme fokusområder.

Du har erfaring med sagsbehandling og gerne med at arbejde i Workzone. Du lader dig ikke slå ud af tidsfrister, der til tider kan være korte, og du evner at prioritere og bevare overblik, selvom der kan være mange ting på tapetet. Du kan holde gryden i kog, men samtidig holde blik for detaljen.

Du er opmærksom på, at det er noget særligt at være frivillig soldat i Hjemmeværnet, og at dine og Planlægningsafdelingens dispositioner kan få stor betydning for soldaternes virke og fastholdelse, hvorfor det vil være en fordel, hvis du allerede har kendskab til de spidse ender af Hjemmeværnet. Det er imidlertid ikke et krav.

Endelig er du empatisk og en god holdspiller, der kan favne både militære og civile kolleger i alle aldre, af alle køn og med alle uddannelsesbaggrunde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningsafdelingen, oberstløjtnant Nicolai Mentz på telefon 2180 2283 eller på mail HJK-CHPLA@MIL.DK

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9166 eller på mail FPS-BA-BS207@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 12. december og samtaler forventes gennemført i uge 50..

Stillingen er ledig og ønskes besat pr. 1. januar 2022 eller snarest muligt herefter. Den endelige ansættelsesdato vil dog blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation.

Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlig for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Indrykningsdato

22.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent