Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Material Requirement Planner (MRP) ved 2. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Material Requirement Planner (MRP) ved 2. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Vi søger en oversergent til stillingen som Material Requirement Planner (MRP) ved 2. Nationale Støtteelement.
Om os
2. Nationale Støtteelement (2 NSE) er en af fem underafdelinger i 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN).

Vi er i alt 42 medarbejdere.

2 NSE er i øjeblikket i gang med uddannelsesperioden med fokus på vedligeholdende enkeltmandsuddannelse.

Derefter overgår vi til funktions- og enhedsuddannelsesperioden før opstilling til NRI beredskab i 2023.

2 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer (NSE) er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder.

4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling.

Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej.

Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.
Om stillingen
Som MRP vil du varetage styringen af depotets beholdning, og håndtere de krav der kommer mod depotet.

Dette sker i tæt samarbejde med føreren for depotet og med de enheder vi støtter.

Som MRP vil du være specialist inden for behovsstyring, varens vej og vil dermed kunne bidrage til logistisk forudseenhed i NSEet.

I funktionen vil du få indblik i, hvordan Forsvarets enheder rekvirerer deres materiel, samt hvordan man mest effektivt understøtter dem med forsyninger.

Det betyder bl.a, at du vil skulle træffe beslutninger om, hvordan rekvireringen af forsyninger gennemføres bedst muligt, så modtagernes behov tilgodeses.

Stillingen stiller krav til din evne til at bevare overblikket, holde fokus på den overordnede målsætning, samt at du er ressourcebevidst.

Arbejdet involverer ofte samarbejde med andre enheder og myndigheder, både nationale og internationale, hvorfor du uundgåeligt vil udvikle dine kommunikationsevner.

Du vil blive en del af et højt specialiseret team og referere til fører depot, som også vil være din daglige leder.

Ved siden af din rolle som MRP, vil du også blive en del af enhedens/bataljonens faglærere med opgave at uddanne og udvikle dine kolleger, f.eks. som faglærer i førstehjælp, idræt, SKYT eller lign.
Om dig
Kompetencemæssigt forventes det, at du er helhedsorienteret, ressourcebevidst og samt forudseende i din opgaveløsning.

Det er et krav, at du tidligere har arbejdet som FSBM eller MATBM. Erfaring fra forskellige BTN’er er ønskeligt, så du har et kenskab til det MAT forbrug der er ved de enheder, vi støtter.

Det afgørende er dog, at du er motiveret for at lære, udvikle dine kompetencer og bidrage aktivt til en stadig forbedret opgaveløsning.

Du har gennemført videreuddannelsestrin I (VUT-I) med tilfredsstillende resultat eller akademifag tilsvarende til at kunne blive udnævnt oversergent, og du har gerne et kendskab til logistiktroppernes organisation, doktriner og teknologi.

Du er klar til en omskiftelig hverdag med en del rejse- og øvelsesaktivitet. Ligeledes er du indforstået med at blive udsendt som INDK/MRP i internationale operationer.

Du er god til styring samt har gode kommunikations- og samarbejdsevner. Du sætter faglighed højt og forstår at bruge ressourcer og samarbejde til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 2 NSE,
kaptajn Mikael L. Arildsø på tlf. 40 37 71 90 / TRR-4B-200A@MIL.DK eller
seniorsergent John Jacobsen på tlf. 72 83 74 60 / TRR-4B-201A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 6. december 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

06.12.2021

Indrykningsdato

22.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent