Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for S4 sektionen ved 2 Military Intelligence Bataljon (Genopslag)


Chef for S4 sektionen ved 2 Military Intelligence Bataljon

Har du interesse for det logistiske område, og trives du med konkrete opgaver, der løses ved samarbejde? Trives du som leder i en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver fleksibilitet, fremsynethed, selvstændighed og helhedsforståelse?

Så opfordres du til at søge stillingen som chef for S4 sektionen ved 2 MIBTN ved Efterretningsregimentet
Om os
S4 sektionen indgår i staben i 2 Military Intelligence Bataljon (MIBTN).

2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, gennemfører militære sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC) samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne. I bataljonen hersker der en åben, imødekommende og respektfuld omgangstone, hvor der lægges vægt på faglighed og vidensdeling, samt et godt kammeratskab på tværs af alle grader
Om stillingen
Som chef for S4 sektionen har du det overordnede ansvar for håndtering af det samlede logistiske fagområde ved bataljonen, herunder koordinationen med underafdelinger og enheder, bataljonsstaben samt foresatte og sideordnede myndigheder/enheder. Dine nærmeste samarbejdspartnere er bataljonens stabschef, der også er din nærmeste chef.

En del af virket som chef S4 omfatter rådgivning af og kontrolvirksomhed ved bataljonens enheder, for derigennem at tilsikre, at de rådige ressourcer anvendes bedst muligt og at bestemmelsesgrundlaget til stadighed efterleves.

Du vil være ansvarlig for vedligeholdelse og udvikling af bataljonens logistiske bestemmelser og direktiver under garnisonsforhold, herunder tilsikre, at underafdelinger og underlagte enheders tilsvarende direktiver og bestemmelser er på linje med bataljonens.

Du vil have ansvaret for ledelse af logistiksektionen, der består af en logistikbefalingsmand samt en forsyningshjælper.

Forgængeren i stillingen vil fremadrettet varetage S4 funktionen ved regimentet, så der er rig mulighed for overdragelse og støtte i opstarten.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller Videreuddannelseskursus Bataljon og Brigade. Er du PL og vurderet egnet til føringskursus, opfordres du ligeledes til at søge.

Har du erfaring inden for det logistiske fagområde er det ønskeligt, med det er ikke er et krav. Det vigtigste er et operativt ”mindset”, så det er de rigtige handlinger der prioriteres og at du som leder besidder fleksibilitet, fremsynethed, evnen til at tænke i helheder og kan agere selvstændigt.

Du føler dig tilpas i en lederrolle og finder at gennemførelse af opfølgning og kontrol er naturlige dele af dit virke.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder og problemstillinger. Du er i stand til at samarbejde og skabe et godt netværk ligesom du er villig til efteruddannelse i relation til de specialer, der er i S4.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med SAP/DeMars indenfor det logistiske område.

Det vil ligeledes være en fordel, at du har erfaring med stabsarbejde.


Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale.Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende bataljonschef for 2 Military Intelligence Bataljon, major Peter Fink Work på telefon 91 33 45 85 eller via mail på EFR-2B-STCH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 9 december 2021. Samtaler gennemføres umiddelbart herefter.

Ansættelsesdato den 1. januar 2022 eller efter aftale.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune Mona Hansen, 79 94 74 93, monh@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 275 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.12.2021

Indrykningsdato

22.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent