Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabshjælper (korporal) og PMV-kører til Stabskompagniet/ 1. Brigade


Stabshjælper (korporal) og PMV-kører til Stabskompagniet/ 1. Brigade


Kan du arbejde selvstændigt og er struktureret i løsningen af dine arbejdsopgaver? Holder du af en alsidig arbejdsdag med skiftende indhold og arbejdstider? Har du gode faglige kompetencer og er imødekommende og hjælpsom? Så er stillingen som korporal ved Stab/1. Brigade lige noget for dig.
Om os
Stabskompagniet ved 1. Brigade opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for brigadestaben og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.

En stilling i Stabskompagniet 1. Brigade er todelt. Stabskompagniets soldater med fast tjeneste i Fredericia har primært fokus på opstilling, sikring og drift af brigadestabens feltmæssige føringsinstallationer og sekundært på stabshjælpertjeneste. Omvendt er det med kompagniets soldater med fast tjeneste i Holstebro, som har primært fokus på stabshjælpertjeneste og direkte støtte til brigadestaben. Alle kompagniets soldater skal dog kunne varetage begge fokusområder.
Brigadestabens føringsinstallationer opstilles i Piranha V, KSN, der tilgår i løbet af 2022 og 2023. Indtil da substitueres Piranha V af dobbelt udfoldelige containere på lastbiler.

Stabskompagni brigade blev oprettet 1. januar 2019, men har alligevel en lang og traditionsrig historie. KMP eksisterede i mange år frem til 2009, hvor det skiftede navn til Hovedkvarterskompagniet og overgik til 1. Hovedkvartersbataljonen. Grundstammen i det nye stabskompagni er primært erfarne soldater og førere fra både Hovedkvarterskompagniet og det gamle Stabskompagni 1. Brigade og vi lægger stor vægt på at videreføre både ånd og traditioner.
I år er vi i Stabskompagni brigade 22 soldater – 8 i Holstebro og 14 i Fredericia. Næste år vokser vi med ca. 20 soldater. I 2023 er vi fuldtallige.
Om stillingen
Stillingen ligger ved G1 sektionen i 1. Brigade og er med fast tjenestested i Holstebro. G1 består til dagligt af fire medarbejdere, en major, en chefsergent, en seniorsergent og en korporal. Udover din daglige funktion i G1 sektionen har du, som nævnt ovenfor, en funktion som PMV kører (PMVK/TMGSK/STHJ/SYHJ) i en af brigadestabens føringsinstallationer og indgår på lige fod med resten af stabskompagniets soldater ved indsættelse af brigadens feltmæssige hovedkvarter.

Din enkeltmandsuddannelse (almen- og funktionsuddannelse), mhp. at bestride funktionen i kompagniet, aftales mellem dig, chefen for G1 og chefen for stabskompagniet. Det drejer sig om maksimalt 3 ugers uddannelse årligt. Uddannelsen på Piranha V vil først starte i forbindelse med tilgangen af køretøjerne.

Som stabshjælper (STHJ) i G1 bidrager du til/er ansvarlig for:
- Personelsektionens funktionsudrustning og G1 materiel.
- Klargøring af materiel, køretøjer, lokaler og IT.
- Støtte til sektionens medarbejdere fx med udarbejdelse af præsentationsmateriale og skrivelser.
- Støtte stabens medlemmer fsva. grundlæggende spørgsmål vedr tastning af arbejdstid og rejser.
- Som superbruger af WorkZone at støtte med uddannelse af stabens medlemmer samt varetagelse af myndighedspostkassen.
- Bestillinger på Bookingportalen.- Vedligeholdelse af BDE Sharepoint.

Derudover støtter du stabens interne og eksterne aktiviteter i og udenfor garnisonen, både nationalt og internationalt, samt varetager herunder koordination med repræsentanter fra underlagte enheder. Du kan ligeledes blive tildelt praktiske opgaver til støtte for Brigadens Øverste Ledelse samt de øvrige sektioner i brigadestaben.
STHJ G1 indgår i Reproduktionssektionen med ansvar for at udføre reproduktionsopgaver til 1 BDE operative hovedkvarter.
Om dig
Du er uddannet korporal og har evnen og viljen til at dygtiggøre dig indenfor dit funktionsområde.
Er du en erfaren overkonstabel, kan du ansættes på en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af korporalsuddannelsen. Udnævnelse til korporal kan finde sted derefter.

Du kan samarbejde på tværs og på flere niveauer, og du kan arbejde loyalt i forhold til direktiver og trufne beslutninger. Du er meget samarbejdsorienteret og har en struktureret tilgang til din opgaveløsning baseret på et helhedssyn. Du er samtidig fleksibel, omstillingsberedt og vigtigst af alt, så er det det faglige område, du brænder for.

Du besidder gode samarbejdsevner, kan arbejde meget selvstændigt inden for givne rammer, er struktureret og initiativrig, såvel som helhedsorienteret. Du trives ved at arbejde i en varieret hverdag og tager ansvar for dine opgaver. Du formulerer dig kort og præcist i skrift og tale og du har en god fornemmelse for, hvilke oplysninger, der skal behandles med diskretion. Du kommer desuden med forslag til optimeringer og siger fra hvis der er forhold som du ikke mener er tilfredsstillende.

Det vil være ønskeligt, hvis du er rutineret bruger af WorkZone og gerne vil lære din viden fra dig. Det er en fordel hvis du har beskæftiget dig med arbejdsmiljø, aktindsigter, har kendskab til Sharepoint, er uddannet på eMTEP og besidder kørekort kat. C + E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen; kaptajn Morten K. Jensen, på tlf.: 22 46 41 05 eller via mail på fsr-1b-000a@mil.dk
Hvis du har specifikke faglige spørgsmål om stillingen, kan du kontakte chefsergent Joe Arly Larsen, på tlf.: 72 82 30 11 eller via mail på 1bde-g1-02@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 63.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er til besættelse snarest. Ansøgningsfristen er søndag den 05. december 2021 og samtaler forventes afholdt ugen efter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

22.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent