Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Dekan ved Forsvarsakademiet


Dekan ved Forsvarsakademiet

Vi søger en ambitiøs, innovativ og hårdtarbejdende dekan, som kan kvalitetssikre og videreudvikle vores uddannelser og den forsknings- og udviklingsportefølje, der understøtter dem.
Om os
Forsvarsakademiet har det seneste årti udviklet sig fra, i overvejende omfang, at levere erfaringsbaseret uddannelse til i dag at levere forsknings- og udviklingsbaseret uddannelse. Vores uddannelser omfatter grundlæggende og videregående befalingsmands- og officersuddannelser, akkrediterede uddannelser på kvalifikationsrammens niveau 5, 6 og 7, og en række efteruddannelser og kurser fra befalingsmandsniveauet til chefniveauet.

Forsvarsakademiet frembringer forskning, udvikling, rådgivning og formidling inden for de militære kernekompetencer, der i hovedsagen udgøres af fagområderne: strategi, ledelse, operationer, teknologi, historie, krigsteori og kulturforståelse. Implementeringen og den videre udvikling af disse kompetenceområder foregår med afsæt i Forsvarets Uddannelsesstrategi, Forsvarsakademiets Strategi og Fakultetsstrategien – et grundlag, som ansøgeren med fordel kan sætte sig ind i.

Dekanen ved Forsvarsakademiet er ansvarlig for vidensgrundlaget og er direkte foresat for akademiets forsknings- og uddannelsesbærende institutter og for dekanens egen stab – afdelingen for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte.

Dekanen refererer til chefen for Forsvarsakademiet og arbejder tæt sammen med Forsvarsakademiets skolechefer og Vicechef.
Om stillingen
Dekanen har ansvaret for Forsvarsakademiets forsknings- og uddannelsesstrategi og forestår den overordnede styring, udvikling, koordination og ressourceallokering i relation til Forsvarsakademiets forskningsaktiviteter og uddannelser.

Dekanen iværksætter desuden udgivelse af strategi- og policy papirer samt direktiver, bestemmelser og vejledninger inden for området. Dekanen har samtidig ansvaret for kvalitetsudviklingen af Forsvarsakademiets forsknings- og uddannelseskompetencer samt for Forsvarsakademiets eksterne relationer på forsknings- og udviklingsområdet.

Endelig har dekanen det overordnede ansvar for akkrediteringen af Forsvarsakademiets uddannelser: Den militære akademiuddannelse, den militære diplomuddannelse og masteruddannelsen i militære studier.

Stillingen som dekan for Forsvarsakademiet er ledig til besættelse fra 1. januar 2022.
Om dig
Vi søger enten en civil eller en militær chef.
Hvis du har en civil baggrund, forestiller vi os, at du har en akademisk videreuddannelse og gerne en ph.d. inden for et relevant område. Du har endvidere erfaring med ledelse uddannelse og forskning på højere niveau. Endelig vil det være en fordel, hvis du har erfaring fra ministerområdet.

Alternativt er du officer i chefgruppen og har erfaring med uddannelsesvirksomhed i Forsvaret, ligesom du har erfaring fra internationale operationer. Du har kendskab til det militære uddannelsessystem og operativ planlægning.

Det er afgørende, at du forstår værdien og rækkevidden af god uddannelse, og at du som person nyder respekt for din faglighed, professionalisme og for dit ledelsesvirke.

Du kommer til at sætte præg på tidssvarende leverance af mellemlederuddannelser, officersuddannelser, hvor ambitionen er, at Forsvarsakademiet som en effektiv og tidssvarende uddannelsesvirksomhed, fortsat kan være med til at tiltrække og sikre, at Danmark uddanner nogle af NATO’s bedste officerer og mellemledere.

Det forventes, at du er i stand til at formidle på dansk og engelsk på et højt fagligt niveau – skriftligt som mundtligt.

De mere personlige egenskaber, som i særlig grad vil blive vægtet, er evnen til at samarbejde, inspirere, skabe resultater og begejstre dine omgivelser.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes på kontraktvilkår i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i
staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men
stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38.
Ansøgningen skal i så fald stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested vil være Forsvarsakademiet på Østerbro i København.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg på mail fak-ch@mil.dk eller på telefon 32665501.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anja Baldorf fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32665142.

Ansøgningsfristen er den 5. december 2021, og samtaler forventes afholdt snarest herefter.
Ansøgningen vedlagt alle relevante bilag sendes elektronisk via linket ”send ansøgning” nederst på siden.


Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

19.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent