Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsofficer ved stab 2. Brigade


Operationsofficer ved stab 2. Brigade

Ønsker du et job, hvor du kan styrke din operative profil, opbygge et bredt kendskab til Hæren, samt få mulighed for at påvirke den taktiske uddannelse og udvikling ved brigadens enheder, så vil vi glæde os til at byde dig velkommen i stillingen som operationsofficer i Operationssektionen (G3).

Om os
Om brigaden
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har brigaden opgaver inden for rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele kongeriget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.

Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Brigaden er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer.

Øvrige forhold
2. Brigade bidrager med enkeltpersoner til opgaver, hvor brigaden er opstillende myndighed, ligesom der afgives personel til enkeltmandsudsendelser. Du skal derfor være forberedt på at kunne blive udsendt inden for gældende varsler. Du skal ligeledes forvente deltagelse i øvelsesaktiviteter og studieperioder.'

Om Operationssektionen (G3)
Operationssektionens fastansatte består af en sektionschef (major), et antal kaptajner, en seniorsergent mf. Dertil kommer et antal stillinger i reservestrukturen.

Operationssektionens opgaver falder hovedsageligt inden for fire områder; Koordinations- og uddannelsesopgaver i relation til den generelle uddannelse af brigadens enheder, opstilling og uddannelse af styrkebidrag til INTOPS, støtte til nationale opgaver, samt føring af brigadens enheder fra operationscenteret.

I relation til brigadens enheder planlægger og gennemfører sektionen feltøvelser i ind- og udland, skydeperioder, stabs- og signaløvelser samt studieperioder.

INTOPS opgaverne går fra den indledningsvise koordination i forhold til opstilling af styrkebidrag til planlægning, udarbejdelse af direktiver og befalinger, gennemførelse af uddannelse og certificering samt løbende justering af uddannelsen, herunder gennemføres besøg ved de udsendte styrkebidrag, hvor der er en løbende koordination med øvrige myndigheder og styrelser.

I forhold til nationale opgaver koordinerer sektionen bl.a. uddannelse og indsættelse til støtte for politiet.

Slutteligt skal sektionen kunne opstille et operationscenter til at føre brigadens enheder, fx ved indsættelse i nationale forsvarsopgaver.


Om stillingen
Operationssektionen har en bred portefølje af opgaver, og du vil blandt andet få selvstændige planlægnings- og sagsbehandlingsopgaver. Du får indflydelse på udvikling af Hærens operative planer, doktriner samt missionsspecifik uddannelse.

Når brigaden er indsat på øvelser eller i operationer, vil du virke som operationsofficer i brigadens operationscenter.

Du vil blive projektansvarlig for en eller flere uddannelsesaktiviteter for brigadens dispositionsenheder. Som projektansvarlig vil du varetage planlægning, koordination, gennemførelse og opfølgning på specifikke aktiviteter.

Du vil ligeledes kunne få en central rolle i et eller flere af brigadens Mission Planning Teams og herigennem støtte uddannelsen af enheder til internationale operationer. Ligeledes vil du kunne få en rolle i koordination og indsættelse af enheder i nationale opgaver, herunder til støtte for politiet.

Derudover vil du varetage relevante delopgaver i forbindelse med brigadens bidrag til Hærens doktrinudvikling. Dette omfatter projektarbejde med bidrag til reglementsskrivning og studievirksomhed.

Der er således rig mulighed for at boltre sig indenfor doktrin, taktik og operationer samt blive dygtigere til sagsbehandling. Stillingen giver således gode udviklingsmuligheder for en kandidat, der ønsker efterfølgende optagelse på OFU og/eller MMS. For den rette vil der være mulighed for at læse ved siden af havende tjeneste, hvor egen viden løbende kan bringes i spil.

Du får fast tjenestested i Slagelse, og i perioder vil der være mulighed for hjemmearbejde.
Om dig
Du er kaptajn (M321) eller major (M322) fra Hæren og har gennemført Videreuddannelsestrin 1 for Ledere (VUT-1) eller føringskursus bataljon og brigade. Det er ønskeligt, at du har været kompagni- eller eskadronchef i en kampunderafdeling og har erfaring fra bataljonsniveauet. Derudover er det ønskeligt, at du har missionserfaring.

Du har gode samarbejdsevner, du er analytisk stærk, tager initiativ, og du trives med at tage ansvar og selvstændigt løse komplekse opgaver.

Du besidder en høj grad af faglighed, og du kan bevare overblikket i hektiske situationer samtidig med, at du har blik for detaljen. Du er velfunderet i taktik og operative overvejelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operationssektionen, major Nicolai Martinu, tlf. 25 55 60 31 eller mail. 2bde-g3-01@mil.dk
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er 5. december 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.

Stillingen er til besættelse den 1. februar 2022.

Stillingen ønskes besat snarest herefter. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.
Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

19.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent