Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Logistikbefalingsmand til 1. Panseringeniørbataljon i Skive


Logistikbefalingsmand til 1. Panseringeniørbataljon i Skive

Har du lyst til at være en del af et stærk team, der skal være med til at løfte det logistiske område i 1. Panseringeniørbataljon.

Kan du lide at arbejde operativt og kan du se muligheder frem for begrænsninger
Om os
1. Panseringeniørbataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade.

Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier.

Samlet set består bataljonen af 449 soldater.

Staben i 1 Panseringeniørbataljon består af meget erfarent personel, og vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte til vores underafdelinger.

Der er et godt arbejdsmiljø med en god tone og gensidig respekt på tværs af grader, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt, samt hjælpe andre ved behov.
Om stillingen
Stillingen er betegnet som logistikbefalingsmand ved STDEL/STKMP/1PNIGBTN, men din hverdag vil være i staben under S4.

Her vil du indgå i et team med én Logistikofficer, én logistikbefalings-mand (SSG), én logistikbefalingsmand (OS) dig og én Logistikhjælper som nærmeste kollegaer.

Du vil skulle arbejde med selvstændige opgaver, hvorfor en høj grad af initiativ, ansvarsfølelse og grundighed er nødvendig.

Derudover vil du have en daglig kontakt med underafdelingerne og støtte deres logistiske behov som er mangeartede for bataljonen.

Dine opgaver er alsidige og du vil i dagligdagen have opgaver med både HKO og 1 BDE som spar-ringspartnere, og du vil i den forbindelse skulle argumentere for de beslutninger du er med til at træffe og implementere.

Dette bidrager til en spændende og afvekslende hverdag hvor du vil få lov til at bidrage med dine personlige kompetencer.

Du vil arbejde med støtte og vejledning af myndighedsbeholdningen for de fire underafdelinger og skulle fungere som sparringspartner for forsyningsbefalingsmændene i deres omgang med lagrene.

Du vil ud over støtten til UAFD også fungere som logistisk sparringspartner og støtte for såvel den operative del af ST samt S7 mhp. at støtte deres daglige virke.

Du er ligeledes indgangsvinklen til udenlands aktiviteter, hvor du støtter det logistiske arbejde inden for planlægning, udførelse og deployering samt er det koordinerede led mellem eksterne samarbejdspartnere og bataljonens bidrag.

Du er ansvarlig for tastning af data i forbindelse med uden-lands aktiviteter i samarbejde med underafdelingerne og JMTO.
Om dig
Du er uddannet oversergent, eller meget erfaren sergent med logistisk baggrund, som er vurderet egnet til påbegyndelse af uddannelsen som oversergent.

Det er vigtigt at du har erfaring med logistik og derfor virket som enten logistikbefalingsmand, forsyningsbefalingsmand eller tilsvarende.

Vi ser gerne at du har en stor erfaring som sektionsfører for en forsyningssektion.

Alternativt har gjort tjeneste som næstkommanderende i en deling, men brænder nu for at skifte til en logistisk dagligdag.

Du er ansvarsbevidst, initiativrig og kan arbejde selvstændigt med egne arbejdsopgaver samt tildelte opgaver.

Du overholder givne deadlines og har et højt fagligt niveau som en selvfølge.

Du er fleksibel i din hverdag og kan håndtere at tingene til tider går stærkt.

Du er omstillingsparat og kan hurtigt prioritere indkomne opgaver og løser disse med rettidig omhu.

Du er selvstændig og loyal, og har talent og lyst til at skabe kontakt og netværk, og du kan samarbejde bredt med alle faggrupper.

Du har gennemført begge af ingeniørregimentets føringsuddannelser for mellemledere (IGR 201 og IGR 204).

Hvis ikke det er tilfældet vil det manglende kursus efterfølgende indgå i en udviklingskontrakt.

Ved indtrædelse i stillingen forventes det at du besidder, eller erhverver dig følgende kompetencer i forhold til den militære akademi uddannelse (MAU), eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb, der bibringer dig disse kompetencer:

• Ledelses modul 1, Ledelse af mennesker.
• Ledelses modul 2, Ledelse i organisationen.
• Førings modul 1, Grundlæggende taktik i Hæren.

Du bør forud for ansøgning være afklaret med INTOPS. Din fysiske form er også vigtig for os, da vi deltager i operative aktiviteter.

Hvad kan vi tilbyde.

Vi kan tilbyde en stilling i et dynamisk operativt miljø med en uformel omgangstone med engagerede kollegaer.
Vi formår både at løse opgaven til tiden og samtidig tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Administrationsbefalingsmand SSG J. Hosbond på tlf. 72 82 51 05 eller LOGBM OS Christopher Bøje Thorup på tlf. 50 88 93 63.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 10. december 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

10.12.2021

Indrykningsdato

19.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent