Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for S7 EOD & Search


Chef for S7 EOD & Search

Har du mod, lyst og evnerne til at tage udviklingsansvar for et af Ingeniørtjenestens fem specialer, så skal du søge stillingen som Chef for S7 EOD & Search ved 2 EOD
bataljon/Ingeniørregimentet.
Om os
2 EOD bataljon/Ingeniørregimentet tilbyder nu en særdeles attraktiv stilling som Chef for S7 EOD & Search, hvor du sammen med de andre fire specialer gennemfører udviklingen af Ingeniørregimentets enheder.

S7 EOD & Search er organisatorisk placeret i 2 EOD bataljon/Ingeniørregimentet. Enheden består af otte personer. De overordnede opgaver er at udvikle, skabe forudsætningerne for drift og gennemføre kursusvirksomhed i relation til EOD og Militær Search.

S7 EOD & Search ansvarsområde er studie- og udviklingsarbejde i relation til kapaciteter til Internationale missioner samt enheder indsat i rammen af 1 Brigade, samt kapaciteter til nationale operationer i forhold til det nationale ammunitionsrydningsberedskab. Funktionen Chef for S7 EOD & Search indbefatter desuden koordination af det nationale ammunitionsrydningsberedskab på det overordnede niveau(i regi af underarbejdsgruppe EOD), herunder konceptudvikling af det nationale ammunitionsberedskab i samarbejde med politi og beredskabsmyndigheder.

I tillæg til ovenstående opgaver varetager S7 EOD & Search, opgaver i relation til C­IED inden for Defeat the Device og Prepare the Force, EODECM og Sign Awareness.
Om stillingen
Som Chef for S7 EOD & Search har du et meget stort koordinationsansvar og Span of Control, bl.a. fordi den overordnede udviklingsopgave af EOD og Search kapaciteter er suppleret af den konceptuelle udvikling af det nationale ammunitionsrydningsberedskab. I denne forbindelse indebærer stillingen koordination med en række eksterne myndigheder (politi, HKO, internationale enheder mv.)
Du skal derfor have mod på at indgå i dialog med mange samarbejdspartnere, herunder civile ledere/chefer fra beredskabsmyndigheder og politimyndigheder. Herudover er stillingen karakteriseret af arbejde/opgaver i en international kontekst, bl.a. i relation til UK EOD & Search institutioner, samt i rammen af NATO EOD WG, hvor du indgår som DNK repræsentant. S7 EOD & Search er generelt involveret i internationale samarbejder, hvilket kræver deltagelse i forskellige NATO fora og andre internationale EOD & Search relevante fora og materieludstillinger.

I stillingen vil du referere til Chefen for 2 EOD bataljon, men du vil få et stort koordinationsansvar i Forsvaret generelt.

Af igangværende og kommende opgaver kan nævnes fortsat forankring af struktur og uddannelsesgrundlag for EOD & Search kapaciteter i EOD & Search Kompagniet, herunder endelig implementering af manøvrebaseret EOD støtte. Forankring og videreudvikling af nyt koncept for imødegåelse af explosive ordnance på fremtidens kampplads, samt håndteringen af særlig hjælp opgaver i det nationale ammunitionsrydningsberedskab.

Opgaverne er mange og der er til stadighed brug for klare prioriteringer. Til gengæld kan vi tilbyde en klar vision og strategi som udgangspunkt for dit chef virke. Et udgangspunkt som er udviklet i samarbejde med S7 EOD & Search medarbejdere, som alle bidrager særdeles positivt til et udviklingsorienteret samarbejdsmiljø og som loyalt og engageret arbejder for at udvikle og operationalisere efterspurgte og relevante EOD & Search kapaciteter.

Du vil blive chef for et studie­, udviklings og uddannelsescenter som er fuldt bemandet, yderst harmonisk og med dedikerede medarbejdere der besidder en stor viden på området.

Fast tjenestested er Skive.
Om dig
Du er major og har gennemført VUT/II L, eller MMS og har en bred baggrund i Forsvaret.
Såfremt du er kaptajn og ikke har gennemført VUT II/L, MMS eller tilsvarende, vil der være mulighed for at blive konstitueret i stillingen. For rette KN vil der evt. være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det vægtes at stillingen besættes med en person der har:

• Bred erfaring med Forsvarets generelle virke indenfor NATOPS og INTOPS.
• Faglighed inden for specialerne EOD & Militær search.
• Stærke relationsskabende-, analytiske- og projektstyringsevner.
• SRS UAFD erfaring (Gerne inden for EOD NATOPS/INTOPS).
For at få succes i stillingen skal du kunne agere i rammen af hele udviklingskredsløbet og være i stand til at tænke i helheder. Dette er et krav for at kunne gennemføre den nødvendige prioritering, samt fastholde retning og mål i en kompleks hverdag, hvor du ofte sidder i centrum for modsatrettede ønsker og krav.

Du skal besidde gode netværks og kommunikationskompetencer i relation til, at udbygge netværk nationalt og internationalt. Især samarbejdet med UK EOD & Search institutioner skal forankres yderligere, hvilket kan styrke den videre udvikling på området.

Det vigtigste er dine helhedsorienterede og strategiske kompetencer suppleret af gode analytiske og beslutningsmæssige kompetencer, samt naturligvis en stor interesse for området. Du skal have modet til at prioritere og træffe beslutninger for herved at sikre, at der bliver leveret konkrete produkter til brugerne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for 2 EOD Bataljon Oberstløjtnant René Fjeldgaard Pedersen på telefon: 7282 5201.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5516.

Ansøgningsfristen er den 12. december-2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb i uge 50-2021. Stillingen er til besættelse senest 1. febuar 2022 og tidspunktet for din tiltrædelse vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Re-gimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscente-ret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemme-værnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniør-kasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Indrykningsdato

19.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent