Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for 4. Nationale Støttebataljon af Trænregimentet


Chef for 4. Nationale Støttebataljon af Trænregimentet

Har du baggrund, vilje og evne til at være en stærk chef i dagligdagen og en markant aktør i udvikling af den landmilitære operative logistik? Kan du skabe følgeskab i pressede situationer? Har du stærke analytiske evner, og kan du indgå i en dynamisk og innovativ chefgruppe med øje for helheden og ressourcerne? Så er du måske den næste Chef for 4. Nationale Støttebataljon af Trænregimentet.
Om os
Trænregimentet er en af Forsvarets markante myndigheder og består af en stab, 1. Logistikbataljon af Trænregimentet i 1. Brigade, 2. Logistikbataljon, 4. Nationale Støttebataljon og Militærpolitiet. Hovedstyrken er fastansatte professionelle soldater, der løser opgaver i fred, krise og krig i hovedsagen inden for den landmilitære taktiske og operative logistik og den værnsfælles militærpolititjeneste.
Om stillingen
Som Chef for 4. Nationale Støttebataljon får du overfor Chefen for Trænregimentet ansvaret for produktion og opretholdelse af NATO beredskaber ved et antal Nationale Støtteelementer, der hver for sig har til opgave at yde logistisk støtte til danske enheder indsat i internationale operationer eller danske enheder, som deltager i større nationale og internationale øvelser. Du vil endvidere blive ansvarlig for uddannelse af værnepligtige soldater og konstabelelever, der efter endt uddannelse vil skulle indgå i enten totalforsvarsstyrken eller i bataljonens stående styrke. Dit ansvar vil derudover dække alle øvrige forhold gældende for en ansvar 4 myndighed i Hæren.

Du vil som chef indgå i Trænregimentets chefgruppe. Som sådan skal du være rede til løbende at bidrage til den strategiske udvikling af regimentet.

Du vil i særlig grad blive pålagt opgaver i relation til udvikling af den operative logistiske støtte til hærens 1. Brigade og andre operative myndigheder.

Du vil som noget særligt for Trænregimentets enheder være garnisoneret med bataljonen på Vordingborg Kaserne og vil der skulle indgå i et tæt samarbejde med Garnisonskommandanten i Vordingborg.
Om dig
Du er oberstløjtnant eller major, der er uddannelsesmæssigt afklaret og med potentiale til chefniveauet. Det vil være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med landmilitær logistik på det taktiske niveau og har været udsendt i én eller flere internationale missioner. Gennemgang af Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) og erfaring fra stabsstillinger på hærkommando- eller forsvarskommandoniveau vil blive tillagt vægt.

Du skal kunne formulere dig kort og præcist i skrift og tale, og det forventes at du kan dokumentere stærke lederevner og evne til at prioritere ressourceanvendelsen i et normalbillede, hvor sammenhængen mellem mål og midler er udfordret.

Det er endvidere afgørende, at du selvstændigt kan håndtere komplekse ledelses-, planlægnings- og kommunikationsopgaver, herunder indgå i et samarbejde med andre ledere og chefer, der hver for sig har egne krævende ansvarsområder.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Dit faste tjenestested er: Vordingborg Kaserne.

Det er en forudsætning for tiltrædelse i stillingen, at du er helbredsgodkendt ”Egnet uden begrænsninger”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Trænregimentet, oberst Jess Møller Nielsen på telefon 25 42 80 50.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse kaptajn Palle Hvirvelkær på tlf.: 7281 9680.

Ansøgningsfristen er søndag den 05. december 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

19.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent