Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Lagermedarbejder/forsyningshjælper til stabselementet i Skive (Genopslag)


Lagermedarbejder/forsyningshjælper til stabselementet i Skive (Genopslag)

Logistiksektionen ved 3 CBRN- og Konstruktionsbataljon søger konstabler til vores lager med lejrmateriel og byggematerialer.

Der er tale om fysisk materielhåndtering, samt kørsel med materiel.

Grøn militærtjeneste begrænser sig til en bataljonsøvelse- og skydelejr. Der vil stadig skulle deltages i vagttjeneste, dog i et begrænset omfang.

Du vil blive en del af en sektion, med erfarne medarbejdere og særdeles fleksible arbejdstider, samt et godt arbejdsmiljø.
Om os
3 CBRN- og Konstruktionsbataljon er placeret på Skive Kaserne, og kendetegnes ved at være kapacitetsbærende for de tre ingeniørspecialer CBRN, GEO og Konstruktion.

Operativt består vi af en stab, et CBRN- & Geospatialkompagni og et konstruktionskompagni.

Dertil tre S7, der dækker henholdsvis værnsfælles CBRN, værnsfælles konstruktionstjeneste og det geospatiale område i Hæren.

S7 bidrager til udvikling af de tre kapaciteter, hvilket sikre fagligheden inden for specialerne igennem uddannelsesvirksomhed og støtter i forbindelse med Hærens inspektionsvirksomhed.

Bataljonen løser store og små opgaver såvel nationalt som internationalt og har kontinuerligt større eller mindre enheder udsendt til støtte for Forsvarets internationale missioner.

Derudover har bataljonen store dele af enhederne på forskellige beredskaber.

Ved S4 løser vi alle opgaver til tiden, og det betyder ofte et stort arbejdspres frem mod deadlines.
Om stillingen
Som lager- og forsyningshjælper ved logistiksektionen (S4) ved 3 BTN, indgår du i en sektion bestående af fire lager- og forsyningshjælpere, to forsyningshjælpere, to logistikbefalingsmænd og en logistikofficer.

Stilling er ved S4, men selve arbejdsdagen vil være på Roslev/hal 6.

Stillingen er oprettet med det formål, at varte lagret af organisatorisk- og ikke organisatorisk materiel/materialer ved S4/3BTN.

Gennem flere år med udsendelse og hjemtagning af både organisatorisk- og ikke organisatorisk materiel, har 3 BTN en stor mængde ikke organisatorisk materiel der genbruges ved nye udsendelser og byggeprojekter indlands.

Stillingen vil ligeledes skulle varte organisatorisk materiel, idet 3 BTN planlægger på, at overtage en del lejrmateriel.

Stillingen har følgende ansvarsområde:
• Mønstring af organisatorisk materiel.
• Optælling af ikke organisatorisk materiel.
• Pakning og surring af materiel ifm forsendelse til missioner.
• Modtagelse af hjemtaget materiel fra missioner.

Kurser: (ikke et krav ved ansøgning).
• Alle medarbejdere skal over tid erhverve sig ADR- pakke- og surring.
• Alle medarbejdere skal over tid erhverve sig truck kort.
• Ud fra kvalifikationer kan myndighedsbeholdning tildeles.

Andre kurser kan aftales, da det er vigtigt med fleksibilitet i sektionen.

Krav:
• C-kørekort.
Om dig
Du skal kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar, og gerne have en god ordenssans.

Du skal være indstillet på, at der i perioderne med udsendelse af materiel/materialer til nye missioner vil være overarbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kaptajn Klaus Payne på telefon 91 33 50 92.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 10. december 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.12.2021

Indrykningsdato

19.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent