Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Flymaskinist FM-2 til Eskadrille 723, Helicopter Wing Karup


Flymaskinist FM-2 til Eskadrille 723 ved Helicopter Wing Karup

Er du uddannet flymekaniker, og brænder du for operativ tjeneste og er du klar til at indgå i et spændende uddannelsesforløb til anden tekniker på Seahawk?

Så søger vi en flymaskinist FM-2 til Eskadrille 723 på Flyvestation Karup.
Om os
Eskadrille 723 (ESK 723) er en del af Helicopter Wing Karup (HWKAR). Vi har året rundt to helikoptere i Nordatlanten ombord på et af søværnets skibe, ligesom vi deltager i internationale operationer, også stationeret ombord på søværnets skibe. ESK opgaver spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning og redning og over fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet.

ESK 723 har implementeret den nye skibsbaserede helikopter, MH-60R Seahawk, som erstattede Lynx. Vi er derfor en eskadrille i stadig forandring, og der er mange spændende opgaver forbundet med både den daglige drift og implementeringen af ny skibsbaseret helikopter.

ESK 723 Materieldeling (M-DEL) består af en Line, samt en række støttefunktioner. I-Flight er den del af ESK 723, der understøtter Søværnet i deres taktiske opgaveløsning under øvelser og under Internationale Operationer. Til modsætning fra N-Flight der støtter Søværnets opgaver i Nordatlanten. Som FM-2’er vil du blive tilknyttet begge Flights, således du bliver uddannet inden for hele ESK 723s opgavekompleks.
Om stillingen
Som flymaskinist FM-2 vil du under deployering indgå i det 4-mands team, som er ansvarlig for, at helikopteren er klar til at løse opgaverne, samt at du vil indgå som en aktiv del af helikoptergruppen på skibet.

Derudover vil du skulle indgå i samarbejde med skibets besætning, så du i samarbejde med den kan løse de daglige operationer, og hvis du har behov for særlig hjælp.

Under flyvninger kommer du til at arbejde i kabinen. I samarbejde med den øvrige flyvende besætning skal du blandt andet kunne anvende helikopterens våben, hoist og lastekrog, samt hjælpe til med navigation. De flyvende opgaver vil du dele med den flymaskinist FM-1, der ligeledes indgår i helikoptergruppen.

En stor del af jobbet som flymaskinist i ESK 723 foregår på søværnets skibe, hvorfra helikopterne opererer. Dvs. du skal være søstærk og forvente at være væk fra hjemmet ca. tre måneder om året. Fraværsperioderne vil i længde variere fra dage til måneder.

Under tjeneste i Karup vil din primære opgave blive daglig flyvedligeholdelse på line-niveau og flyvning som flymaskinist.
Om dig
Du har teknisk baggrund (B1 flymekaniker) og er uddannet sergent, eller er egnet kandidat fra konstabelgruppen.

Derudover skal du kunne læse og tale engelsk samt anvende PC, herunder også SAP. Du skal have bestået eller kunne bestå optagelseskravene som maskinist ved Forsvarets Rekruttering, samt du skal fremstå moden og velovervejet.

Det er vigtigt at du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Du kan arbejde selvstændigt, struktureret, være fagligt grundigt og professionelt efter devisen ”frihed under ansvar”. Du er fleksibel og har en positiv tilgang til dagligdagen.

Endvidere skal du være indstillet på at operere fra skib med de udfordringer det giver, samt at blive udsendt på nationale og internationale operationer. Du skal kunne bestå de periodevise prøver, der findes i ESK (dunkertræning, dinghy drill mv.), samt eksterne kurser (SERE).

Det er et krav at du bliver erklæret egnet ved flymedicinsk helbredsundersøgelse.

Der skal gøres opmærksom på, at manglende helbredsoplysninger altid medfører at en ansøger ikke kan findes egnet. Husk derfor at uploade al efterspurgt dokumentation i forbindelse med din ansøgning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte premierløjtnant Berit Andersen på mail HW-723-M001@MIL.DK eller på mobiltelefon 29 32 76 41.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jakob Keiniche Ullergaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 1. januar 2022. Vi forventer at gennemføre afprøvning i midten af januar 2022. Stillingen er til besættelse 1. februar 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.
Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.01.2022

Indrykningsdato

18.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent