Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sensoroperatør (SENSO) i Seahawk helikopter ved Eskadrille 723.


Sensoroperatør i Seahawk helikopter ved Eskadrille 723.

Eskadrille 723 søger to skarpe sensoroperatører til vores Seahawk helikopter.

Ønsker du at gøre tjeneste i vores flyvende operationsrum, og har du lyst til en hverdag med mange varierede og spændende opgaver til lands, til vands og i luften, så er det måske dig vi søger.
Om os
Eskadrille 723 er Flyvevåbnets maritime eskadrille. Vores kerneopgaver løses ombord på et af Søværnets skibe. Fra skibet løser vi skarpe operative opgaver både nationalt og internationalt med Seahawk helikopteren. De primære opgaver for eskadrillen er opgaveløsningen i Nordatlanten ombord på Søværnets enheder af THETIS-klassen, samt internationale operationer og øvelser ombord på ABSALON- eller IVER HUITFELT-klassen.

I-Flight er den del af ESK 723, der understøtter Søværnet i deres taktiske opgaveløsning under øvelser og under internationale operationer. Til modsætning fra N-Flight, der støtter Søværnets opgaver i Nordatlanten. Som sensoroperatør (SENSO) vil du blive tilknyttet I-Flight.
Om stillingen
Som SENSO vil du indgå i en helikoptergruppe. Sammen med gruppen, vil du, i en Seahawk helikopter, løse opgaver fra Søværnets skibe.
I helikopteren vil du sammen med en Tactical Coordinator (TACCO), være ansvarlig for helikopterens billedopbygning og efterfølgende videreformidling af relevant taktisk information til andre enheder.

Du vil sidde ved konsollen i kabinen under taktiske missioner, og dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i, men ikke være begrænset til, at:
• Deltage i missionsplanlægning og briefing/debriefing.
• Betjene helikopterens sensorer, eksempelvis radar, elektronisk krigsførelsesudstyr, infrarødt kamera og på sigt helikopterens anti-ubådssystemer.
• Opbygge Recognized Maritime Picture (RMP) ved at samle, filtrere og præsentere informationer fra de ombordværende sensorer.
• Rapportere til andre enheder ved hjælp af radio og linksystemer.

Sekundært skal du som besætningsmedlem kunne fungere som skytte på helikopteren.

I forbindelse med den daglige tjeneste ved ESK 723 i Karup vil du, udover at vedligeholde dine færdigheder i helikopteren, blandt andet skulle assistere ved operativ sagsbehandling og i udvikling af taktiske procedurer.

Desuden vil du skulle deltage i gennemførelse af de daglige aktiviteter i eskadrillen med relation til flyvning.

Om dig
Du skal have gode kundskaber i skrifteligt og mundtligt engelsk.

Det er vigtigt at du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag, med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver.

Du kan arbejde selvstændigt, struktureret, være fagligt grundig og professionel, efter devisen ”frihed under ansvar”. Samtidig er du fleksibel og har en positiv tilgang til dagligdagen og trives i mindre teams.

Endvidere skal du være indstillet på at operere fra skib med de udfordringer, det giver, samt at blive udsendt på nationale og internationale operationer. Du skal derfor også kunne bestå de periodevise prøver, der findes i ESK (dunker træning, dinghy drill mv.), samt eksterne kurser (SERE).

Det er ønskeligt, at du har en operativ baggrund.

Du skal have gennemført basisuddannelsen i Søværnet, Hæren eller Flyvevåbnet.

Endvidere er det et krav, at du bliver erklæret flyvemedicinsk egnet som besætningsmedlem FKAT 3.

Som en del af uddannelsen skal du desuden gennemføre underwater escape training (DUNKER/DINGHY) samt SERE (Survival, Evasion, Resistence and Escape).

Uddannelsen tilrettelægges individuelt på baggrund af den enkelte ansøgers uddannelses- og erfarings niveau. Men det kan betyde, at du som led i din uddannelse skal forvente at gennemføre længere kursus perioder i Frederikshavn, samt deltage i sejlads på Søværnets skibe som kampinformationsgast i skibenes operationsrum, inden du starter på din omskoling til Seahawk.

Der skal gøres opmærksom på, at manglende helbredsoplysninger altid medfører at en ansøger ikke kan findes egnet. Husk derfor at uploade al efterspurgt dokumentation i forbindelse med din ansøgning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakt seniorsergent Henrik Guldborg Jensen ved Eskadrille 723 på telefon 72 84 39 46 eller 51 33 51 50.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jakob Keiniche Ullergaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 14. december 2021 kl. 23.59 og samtaler forventes afholdt løbende.
 
Egnede ansøgere vil blive kontaktet af Forsvarets Rekruttering, med henblik på gennemførelse af afprøvning.

Afprøvningen opdeles i to selektioner:
1. selektion (1 dags varighed): Kapacitetsprøver m.v.
2. selektion (1 dags varighed): Gruppeopgave, psykologinterview og kommission.
1. selektion vil ske i januar 2022 – dato for afprøvningen udsendes af FVR.
2. selektion gennemføres i forlængelse af 1. selektion.

Samtaler forventes afholdt i forlængelse af 2. selektion.

Egnede ansøgere skal, efter afslutning på afprøvningen og gennemførelse af samtale, gennemføre flyvemedicinsk undersøgelse.

Stillingerne forventes besat senest primo august 2022, med efterfølgende påbegyndelse af individuel uddannelsesplan. Opstart kan dog ske tidligere, men er afhængig af din baggrund og den førnævnte individuelle uddannelsesplan.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.
Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

14.12.2021

Indrykningsdato

18.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent