Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for logistiksektionen (G4) ved Stab 2. Brigade


Chef for logistiksektionen (G4) ved Stab 2. Brigade

Trives du i en travl og dynamisk hverdag som chef for kompetente og motiverede medarbejdere, i en stab hvor der stilles høje krav til selvstændighed og kvalitet i opgaveløsningen - så er stillingen som chef for logistiksektionen ved Stab 2. Brigade interessant for dig.
Om os
Logistiksektionen er ansvarlig for den logistiske understøttelse af 2. Brigades kursusvirksomhed, herunder tilvejebringelse af materiel til disse. Vi deltager i international øvelsesvirksomhed og den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise forud for INTOPS.

Logistiksektionen varetager operativ planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af administrative bevægelser af brigadens enheder og indgår i brigadens operative virksomhed under øvelser.
Vi er et humørfyldt og energisk team, som er åbne og ligefremme i vores måde at arbejde på, og vi har et godt socialt miljø, med plads til alle.
Om stillingen
Som chef for G4, er du chef for et team bestående af dygtige, ambitiøse og højt motiverede medarbejdere. Du er ansvarlig for brigadens operative logistiske planlægning, og du har det overordnede ansvar for at sikre, at sektionens mangeartede og ofte komplekse og udviklingsorienterede opgaver, løses bedst muligt under hensyntagen til Hærens overordnede prioritering og rådige ressourcer.

Du vil få berøringsflade med chefer og sagsbehandlere ved de fleste af Hærens myndigheder og i Hærkommandoen, stillingen giver dig et indgående indblik i Hærens opgaver, organisation og processer.
Du har en tæt og bred berøringsflade i brigadestaben, bl.a. i stabens tværgående Mission Planning Teams, som varetager uddannelsen af enheder til INTOPS, og i brigadens varetagelse af tjenestegrensansvaret for kamptropperne.
Du skal forvente at gennemføre sagsbehandling af tungere komplekse enkeltsager, der skal udarbejdes for brigadens ledelse, og til tider med kort frist. Udvikling af kapaciteter i kamptropperne og deres behov for materiel behandles bredt i staben, men kræver din opmærksomhed.
Under øvelser i brigaderamme indgår du som chef i brigadens planlægningscenter, og ved brigadens uddannelse af underlagte enheder støtter du brigadechefen, fx ved deltagelse i stabsøvelser som kontrolofficer.
Du skal være indforstået med, at brigadens aktivitetsniveau medfører, at du skal planlægge på deltagelse i aktiviteter i op til 20 døgn årligt.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelsestrin II for ledere (VUT-II/L), Master i militære studier (MMS) eller ækvivalerende, og gerne Operations- og Føringsuddannelsen (OFU). Hvis du er i gang med eller er optaget på MMS, vil der for den rigtige kandidat være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og ansættelses med funktion i højere stilling.

Du har bred erfaring fra stillinger i Hæren bl.a. som stabsofficer og du evner at drive målrettede processer.
Du har erfaring fra Hærens operative enheder og har med gode resultater været udsendt i internationale operationer, hvilket giver dig forståelse for organisationen og uddannelsesvilkårene ved Hærens enheder.
Du har interesse og erfaring med logistik og trives med brede rammer og udviklingsorienterede opgaver.
Du er en teamplayer, der har fokus på det gode samarbejde, både internt og eksternt i brigaden, også når opgaven er kompleks, og tiden er kort.
Du besidder gode kommunikative evner og formår at levere klare budskaber og konklusioner på skrift og i tale.
Du er velbedømt og bredt respekteret både fagligt og som fører. Du besidder personlig autoritet og udstråling. Du er analytisk stærk, nytænkende og visionær, har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed.

Det er ønskeligt, at du har generelle færdigheder i anvendelse af DeMars inkl. materielmodulet. Såfremt du ikke har gennemført TRR 1260 Forvaltning og overordnet logistik, DeMars kurserne 805 PM intro CH ved en operativ enhed, 981 MM Intro, 920 Økonomisk disponent og Farligt gods for chefer/ledere skal disse påregnes gennemført hurtigst muligt efter ansættelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oberstløjtnant Frank Martin Jensen, stabschef 2. Brigade på telefon 25 55 60 03.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 5. december 2021. Vi gennemfører samtaler umiddelbart herefter i Slagelse.

Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.
Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

17.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent