Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling – Kommandobefalingsmand til 2. Totalforsvarsunderafdeling


Rådighedsstilling – Kommandobefalingsmand til 2. Totalforsvarsunderafdeling

2. Totalforsvarskompagni søger en kommandobefalingsmand.
Om os
2. Totalforsvarskompagni (2TFSKMP) er et afsiddet infanterikompagni, og skal kunne fungere som sådan i krise og krig, i løsningen af de opgaver der tilfalder Totalforsvarsstyrken. Opgaverne er bevogtning, sikring, overvågning, kamp fra stilling, march, opklaring, BSO tjeneste og meget andet.
I dette forsvarsforlig skal antallet af totalforsvarskompagnier forøges kraftigt på tværs af landet. 2 TFSKMP er et af disse nye kompagnier.

Du bliver en aktiv del af en stærk, ung og progressiv reserve-kompagnikadre. Vi har et stærkt sammenhold, og et højt fagligt og fysisk niveau. Førerkadren øver i fredstid de pålagte militære kundskaber via øvelser og kurser i Hjemmeværnet og i Forsvaret. Desuden støtter kompagniet andre af Hærens enheder som en bi-opgave. Du får igennem sidstnævnte en naturlig mulighed at bevare en kontakt til dit stamregiment. Du vil fortsat bære baretten fra dit stamregiment.

Totalforsvarskompagnierne består af hjemsendte værnepligtige fra Hæren. Til føring af disse kompagnier opstilles føringsstrukturer, der består af reservister.
Under indkommanderinger har du kontakt til både fastansatte, reservister og de frivillige i Hjemmeværnet.

2TFSKMP er placeret på Skive Kaserne med alle de fordele det giver med adgang til optimale uddannelses- og øvelsesfaciliteter. Meget af uddannelsen vil foregå ved skarpe militære objekter i distriktets AOR.
Om stillingen
Du indgår i et kompagni som er under opstilling. Du skal være forberedt på at visse forhold derfor endnu ikke er rammesat.

Der bliver gode muligheder for at præge kompagniets opbygning, og du bliver ankerpunkt for sergentgruppen. Kompagniet består i fredstid af chefen, næstkommanderende, kommandobefalingsmand, forsyner, delingsførere, næstkommanderende deling og gruppeførere. Kompagniets menige er hjemsendte HBU værnepligtige, som udelukkende mobiliseres ind til aktiv tjeneste under krise og i krig. Dine primære samarbejdspartnere bliver den samlede førerkadre.

Du skal deltage i den administrative planlægning og tilrettelægge uddannelser eksternt såvel som internt i underafdelingerne. Du er det administrative bindeled og du varetager påtegninger og fremsendelse af indkommanderinger.

Du skal afholde informations- og personelsamtaler med nye kolleger, ajourføre Q’er samt stå for kursustilmelding. Derudover skal du varte enhedens hjemmeside og AKOS på hjv.dk.

Du får også rig mulighed for at bevare dine egne militære færdigheder, og ikke mindst uddanne og udvikle soldater. Derudover deltager du i relevante reserveaktiviteter ved enheden som eks. generel militær efteruddannelse, føreruddannelse og seminarer.

Du skal kunne levere 10-15 indkommanderingsdage om året. En del af disse dage vil foregå som delt tjeneste fra hjemmet. Det betyder, at du i perioder kan have hyppig tjeneste af enten minutters- eller få timers varighed. Din livssituation skal altså være stabil, og du skal have overskud og tid til at passe opståede opgaver. Opgaveløsningen bliver med andre ord i perioder en integreret del af din hverdag.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller erfaren sergent fra Hæren. Vi ser gerne en moden profil i stillingen med høj militær faglighed.

Du skal til enhver tid arbejde og kommunikere struktureret, og udvise en høj grad af stabilitet. Du fører kontrol og følger op. Du formulerer dig ubesværet på skrift og i tale. Du har minimum fire års erfaring fra reserven, og gerne fra netop HJV / TFS reserve.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat på Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. være eller kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Marck Præstegaard på mail: 406913@hjv.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90 i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Ansøgningsfristen er den 5. december 2021.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig vedhæfte din ansøgning, CV og relevante bilag. Vær opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

16.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent