Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Elektronik- eller datafagtekniker på Fregatten NIELS JUEL


Elektronik- eller datafagtekniker på Fregatten NIELS JUEL

Kan du tænke dig at arbejde som driftstekniker med højteknologiske radarer, satellitkommunikation, sonar og større integrerede netværk?
Er du uddannet elektronikfagtekniker, IT- eller elektronikteknolog, datafagtekniker?
Har du lyst til at bruge dine færdigheder og samtidig få en på opleveren?
Så er du måske den nye kollega vi søger, i elektroniksektionen på NIELS JUEL
Om os
Fregatten NIELS JUEL er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største sejlende enhed og en af Danmarks mest avancerede og teknologisk bredspektrede arbejdspladser med en bred vifte af sensor-, kommunikations- og computersystemer som f.eks. radarer, sonar, HF-radioer og taktiske netværk.

NIELS JUEL er et moderne skib, kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.
Elektroniksektionen består af i alt otte konstabler, to befalingsmænd og én officer. Sektionen er en del af Våben- og Elektronikdivisionen, der ledes af skibets Våben- og Elektronikofficer. Divisionen varetager drift og vedligehold på skibets våben- og elektroniksystemer, der udgør ca. halvdelen af alle skibets tekniske systemer.

Dine kommende kollegaer lægger vægt på det sociale, både på skibet, og til en række sociale arrangementer i løbet af året. De har en høj faglighed og stærkt sammenhold og består af både unge og erfarne medarbejdere.
Om stillingen
Du vil indgå som en af besætningens teknikere, der har til opgave at servicere og overvåge skibets elektroniksystemer, herunder sensor-, kommunikations- og navigationssystemer såvel som informations- og kommunikationstjenester og netværk.

I de næste par år skal der forventes meget sejlads, da skib og besætning er på vej ind i en periode med høj aktivitet.

På søen vil du, ud over at deltage i det daglige arbejde, være med til at opretholde skibets beredskab, og indgå i klartskibs organisation, som led i at håndtere skader under kamp og reparere skibets systemer.

Til søs kan belastningen være meget varieret alt efter skibets aktivitetsniveau. Lange dage må derfor kunne forventes når skibet er til søs.
NIELS JUEL sejler både nationalt og internationalt hvilket giver mulighed for at få mange spændende oplevelser blandt forskellige kulturer og nationaliteter.

NIELS JUEL har basehavn i Korsør, og når skibet er hjemme, vil der også være mulighed for afspadsering.
Ud over det daglige arbejde i havn, skal der bestrides en vagt ombord hvori du indgår i tørnen med resten af divisionens konstabler.

Vi kan tilbyde et alsidigt job i en dynamisk hverdag med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt i videst muligt omfang, dine ønsker.

Vi lægger vægt på høj faglighed, udvikling samt et godt kollegialskab. Elektroniksektionen har et tæt samarbejde med skibets våbensektion, som til sammen udgør Våben- og Elektronikdivisionen.
Om dig
Du er uddannet elektronikfagtekniker, IT- eller elektronikteknolog, datafagtekniker.

Du vil blive en del af Elektroniksektionens teknikere på konstabel-niveau, og vil derfor have hands-on på sektionens materiel. Dit arbejde vil kræve en selvstændig og analytisk tilgang til udfordringer - stærkt støttet af resten af sektionens personel.

Du har et åben og fordomsfrit sind, samt at du imødeser tekniske udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger og er klar på at være en del af et ungt, lærende og omskifteligt team, både fagligt og socialt, - i en til tider hektisk hverdag.

Både militære og civile ansøgere er velkomne, med og uden tidligere erhvervserfaring. Uanset uddannelse og baggrund, hører vi gerne fra dig hvis du synes stillingen lyder spændende.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, samt CV.

Krav:
Du skal kunne gennemføre Søværnets Basis Uddannelse (SBU)*.
Du skal have en afsluttet uddannelse som elektronikfagtekniker, IT- eller elektronikteknolog eller datafagtekniker.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
Du skal kunne erklæres egnet til internationale operationer.

*Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN med et tre-ugers omskoling, samt et teknisk kursus ved Søværnets Skole - Center for Sømilitær Teknologi.
Har du en civil baggrund vil du skulle gennemgå Søværnets Basisuddannelse af 4 måneders varighed, hvorefter det tekniske kursus følger.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelserne her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant-taktisk/ og https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant-maskinteknisk/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skibets Elektronikofficer Morten Eriksen, telefon 30 16 94 40 eller 72 85 43 64. Telefontid tirsdag-torsdag 0900-1500.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 13. december 2021 og samtaler forventes afholdt uge 1 og 2. Stillingen er til besættelse 17. januar 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

13.12.2021

Indrykningsdato

16.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent