Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsbefalingsmand 1 PNIGBTN i Skive


Operationsbefalingsmand 1 PNIGBTN i Skive

Har du lyst og viljen til at gøre en forskel for vores professionelle soldater og kunne du tænke dig at være med til at skabe rammerne for deres uddannelse til kampingeniør.

Om os
1. Panseringeniørbataljon uddanner og træner højt specialiserede og dygtige ingeniørsoldater for at kunne bidrage med kompagnier eller delinger til 1. Brigades beredskabskompagnier.

Bataljonen er organiseret i et Stabskompagni samt 3 pansrede ingeniørkompagnier.

Stabskompagniet er bataljonens altmuligt kompagni med bl.a. maskinsektioner, brosektioner samt rekognosceringssektioner.

De pansrede ingeniørkompagnier består af 2 kampingeniørdelinger der benytter Piranha 5, samt en pansersektion med specialkøretøjer opbygget på Leopard undervognen.

I bataljonen sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten.

Herudover er bataljonen kendetegnet ved en fri omgangstone på tværs af alle grader, samtidig med at vi forsøger at være en arbejdsplads hvor der er højt til loftet.

Om stillingen
Operationsbefalingsmandsstillingen er i føringssektionen under kommandodelingen.

Til dagligt vil du være fører for føringssektionen.

Som Operationsbefalingsmand vil du være ansvarlig for uddannelsen af føringssektionen.

Derudover vil du være ansvarlig for flere tværgående uddannelser i kompagniet og dermed bruges som kompagniets uddannelsesbefalingsmand.

Du vil i stillingen få en større viden og kompetencer inden for operationer i rammen af bataljonen og være kompagnichefens nærmeste sparringspartner i planlægning og udførsel af operationer i UAFD.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent eller erfaren oversergent med mindst 4 års tilfredsstillende tjeneste og som vurderes egnet til udnævnelse.

Du er i stand til at arbejde målrettet og selvstændigt samt formår at kommunikere på en rolig og afslappet facon.

Du tager det som en selvfølge at være opsøgende og selvkørende i din hverdag samt være fremadsynet, da der i stillingen er en stor grad af frihed.

Du har gennemført Ingeniørregimentets føringsuddannelse-II for mellemledere (IGR 204).

Hvis dette ikke er tilfældet vil det manglende kursus efterfølgende indgå i en udviklingskontrakt.

Øvrige ønskelige uddannelser:
• Køreinstruktør
• Køreinstruktør Panser
• Infanterifaglærer
• Skydelærer

Ved indtrædelse i stillingen forventes det at du besidder, eller erhverver dig følgende kompetencer i forhold til den militær akademi uddannelse (MAU), eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb, der bibringer dig disse kompetencer:

• Ledelses modul 1, Ledelse af mennesker
• Ledelses modul 2, Ledelse i organisationen
• Førings modul 1, Grundlæggende taktik i Hæren
• Førings modul 2, Hæren i krig

Du bør forud for ansøgning være afklaret med INTOPS. Din fysiske form er også vigtig for os, da vi deltager i operative aktiviteter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte bataljonsbefalingsmand Michael Orsulak på telefon 24 74 78 13.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

03.01.2022

Indrykningsdato

15.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent