Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Faglig sagsbehandler ved vedligeholdelseselementet i S7 ved 1. Logistikbataljon i Aalborg


Faglig sagsbehandler ved vedligeholdelseselementet i S7 ved 1. Logistikbataljon i Aalborg

Har du interesse for udvikling af den taktiske vedligeholdelsestjeneste.

Ønsker du indflydelse på den teknologiske, doktrinære og uddannelsesmæssige udvikling fra 1. til 3. echelon indenfor den taktiske vedligeholdelsestjeneste i Hæren.

Ønsker du at videreudvikle og anvende din personlige fagekspertise i en faglig sagsbehandlerstilling med en specialisering på det taktiske niveau.
Om os
1. Logistikbataljon er beliggende på Aalborg kaserner og indgår i 1. Brigade.

Bataljonen omfatter forsynings-, sanitets-, vedligeholdelses-, transport- og bjærgningstjeneste.

S7 indgår som en ikke-operativ del af bataljonsstaben og støtter bataljonschefen i sin varetagelse af det pålagte fagansvar.

Bataljonen består, udover stab og stabsdeling, af fire underafdelinger.

S7 sektionen består af 29 soldater og er udover chef og næstkommanderende opdelt i fire elementer med specialister i henholdsvis forsynings-, transports/bjærgnings-, vedligeholdelses- og sanitetstjeneste, som primært anvender deres kompetencer i rammen af uddannelsesvirksomhed og støtte til udviklingsvirksomhed.
Om stillingen
Vi kan tilbyde en arbejdsplads præget af gode kolleger, godt humør og en ligefrem og jævnbyrdig atmosfære, hvor du måles på din personlige fremtræden og dine faglige kompetencer fremfor din grad.

Din primære opgave bliver varetagelsen af et helhedsorienteret fagansvar i samarbejde med de øvrige specialister inden for elementet og i koordination med Vedligeholdelseskompagniet, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Tjenestegrensinspektøren samt hærens øvrige 1. echelons vedligeholdelsesled.

Du forventes således både at kunne indgå på lige fod med de øvrige specialister i drøftelser af tekniske eller doktrinære forhold, men samtidigt også at kunne formidle og indføre resultatet i en sammentænkt ramme.

Du vil skulle koordinere og deltage i udarbejdelsen af håndbøger, reglementer og uddannelsesbeskrivelser samt bidrage til kursusvirksomhed.

Du vil deltage i bataljonens støtte til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i forbindelse med materielanskaffelser og kapacitetsudvikling, ligesom du vil skulle repræsentere bataljonen i drøftelser med eksterne sagsbehandlere og enheder.

Der vil som udgangspunkt være tale om en meget begrænset mængde øvelsesvirksomhed for soldater i S7 sektionen, der primært vil blive anvendt som kontrolorganisation under øvelser.
Der vil således kunne opnås god fleksibilitet i hverdagens tilrettelæggelse.
Om dig
Du er seniorsergent og har en faglig uddannelse som mekanikker samt erfaring som sagsbehandler. Alternativt er du en meget erfaren oversergent og har en faglig uddannelse som mekanikker.

Du har analytisk anlæg, gode samarbejdsevner og evner at forholde dig samtidigt til faglige detaljer inden for vedligeholdelsestjenesten samt den overordnede doktrinære sammenhæng. Du udtrykker dig klart og tydelig både på skrift og i tale.

Du har stor interesse for vedligeholdelsestjeneste, idet praktisk erfaring er ønskelig. Du har tidligere arbejdet med implementering af nyt materiel, deltaget i projektarbejde og har forståelse for sammenhængene i udviklingskredsløbet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte LD/VEDLELM Jesper Mænnchen på TRR-1B-S73A@MIL.DK eller telefon 72 83 62 52.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. december 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

15.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent