Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vagtbefalingsmand ved Trænregimentet på Aalborg Kaserne


Vagtbefalingsmand ved Trænregimentet på Aalborg Kaserne

Har du interessere i og flair for militær sikkerhed og vagttjeneste.

Kan du arbejde selvstændigt, med opgaver inden for den militære sikkerhed.
Om os
Vagten understøtter og bidrager til den militære sikkerhed på Aalborg Kaserne, ved primært at føre adgangs-, ophold- og udgangskontrol og patruljetjeneste i Garnisonen og tilknyttede områder.

Vi lægger vægt på et uformelt arbejdsmiljø og en god stemning i hverdagen under hensyntagen til den militære sikkerhed.
Om stillingen
Du vil i stillingen komme til at varetage følgende opgaver:

• Leder af vagtstyrken, jf. gældende vagtbestemmelser.

• Leder og gennemfører patruljetjenesten jf. gældende vagtbestemmelser for garnisonen.

• Sikrer garnisonen mod terrorangreb ved hjælp af vagtstyrken.

• Sikrer/melder/alarmerer ved brand og hærværk eller skader på Forsvarets ejendom.

• Yder politi og andre assistance jf. gældende vagtbestemmelser.

• Reagerer på alarmer fra depoter o.l., der er tilsluttet garnisonens alarmsystem.

• Pågriber personer, der opholder på garnisonens område uden hjemmel, og tilbageholder jf. gældende bestemmelser.

• På ordre, lader vagtstyrken gennemføre forstærket adgangskontrol, jf. gældende bestemmelser.

Om dig
Du er sergent (M212) og har en positiv indstilling til den militære sikkerhed med flair for at se muligheder frem for begrænsninger.

Du optræder myndig og korrekt.

Du skal kunne godkendes til HEM.

Du skal have eller kunne bestå Bevogtningsassistentuddannelsen.

Du vil i jobbet skulle kommunikere med chefer og kollegaer på forskellige niveauer og i myndigheder.

Vi forventer, at du er præcis, hjælpsom, loyal og udviser diskretion. Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt søger at skabe gode samarbejdsrelationer.

Du er i stand til at kommunikere præcist og tydeligt i både skrift og tale, samt løser dine arbejdsopgaver med en høj grad af professionalisme, helhedsorientering og systematisering.

Du vil opleve, at selv om arbejdet og dagligdagen i Hovedvagten er i faste rammer, kan det til tider være en hektisk arbejdsplads, og vi forventer, at du i disse perioder er fleksibel og villig til at tilpasse din arbejdsrytme til din opgaveløsning.

Du har et højt fagligt niveau i din opgaveløsning, og du er klar til at vedligeholde og udvikle den viden og de færdigheder, som stillingen kræver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Martin Barrett, Vagtkommandør TRR, TRR-S2-VK01@MIL.dk, telefon 30 27 51 10.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

09.01.2022

Indrykningsdato

15.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent