Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Faglig Teamleder til Team Ledelsesbetjening, Analyse og HR


Faglig Teamleder til Team Ledelsesbetjening, Analyse og HR

Har du lyst til at lede et ambitiøst team, der sikrer grundlaget for helt afgørende beslutninger? Kan du løfte egne opgaver med den ene hånd, mens du udvikler teamet med den anden? Så står vi bag dig – medarbejdere, kollegaer såvel som chefer!
Om os
Forsvarsministeriets Koncern IT (KAKI) er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og én af Danmarks største IT-koncerner.

Vi driver, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer til støtte for forsvarets operationer globalt og ansatte nationalt. Vi skaber fundamentet for kommunikation og IT lige fra vores skibe i Nordatlanten og ørkenen i syd til Oksbøl og Hjørring.


Vi er lige nu på en spændende rejse, hvor vi er midt i en gennemgribende IT-modernisering og implementering af en helt ny strategi, der bl.a. byder på ny teknologi, etablering af et nyt datacenter og en helt ny organisation i rammen af Program IT-konsolidering og Transformation (PIT).

Team Ledelsesbetjening, Analyse og HR består foruden dig pt. af fem dygtige medarbejdere. Teamet er placeret helt centralt i koncernen - nemlig i Forvaltnings- og Ledelsesstøttesektionen.

Vores vision for sektionen og din rolle som teamleder er, at vi vil løfte ledelsesbetjening og sagsbehandling til nye højder. Det gør vi via et stærkt fokus på kompetenceudvikling, udvikling af klare retningslinjer og smidige arbejdsprocesser, samt qua et stærkt fællesskab, hvor vi sparrer og hjælper hinanden. Her vil du naturligt spille en helt særlig rolle.
Om stillingen
Som faglig teamleder er det din opgave at koordinere teamets opgaver og give faglig sparring i samarbejde med sektionschefen til teamets medarbejdere samtidig med, at du selv løfter din del af opgaverne.

Teamets opgaver består af:
• Ledelsesbetjening såsom beslutningsoplæg, talepinde, præsentationer mv.
• Koordinering og besvarelser af høringer og henvendelser.
• Generel sagsbehandling.
• Regelfortolkning og udarbejdelse af interne vejledninger og politikker.
• Intern Kommunikation og vedligeholdelse af hjemmesiden.
• Optimering af arbejdsgange og processer.
• Human ressource (HR) bl.a. vedr. lønindplacering, kompetenceudvikling og særlige arbejdsmiljøtiltag.

I teamet arbejder vi pt. på at etablere og optimere arbejdsprocesser, såvel som med et generelt kompetenceløft i hele koncernen ift. sagsbehandling.

Herudover har vi selvfølgelig et stærkt fokus på arbejdsmiljø i koncernen med spændende initiativer på tegnebrættet, og vi ser frem til at drage nytte af dine gode input og procesforståelse.

Det er endvidere planen, at vi vil arbejde endnu mere strategisk med lønsumsstyring og den interne såvel som eksterne kommunikation.

”Vi er meget ambitiøse, og vi glæder os til at du bringer alle dine kompetencer og indsigter i spil hos os, så vi i fællesskab kommer i mål med vores vision og mission” siger sektionschef, Natasja Perotti.
Om dig
Vi lægger vægt på, at du har en god ballast fra departement og/eller styrelse, er stærk i offentlig forvaltning, ledelsesbetjening samt besidder god dataforståelse og har analytisk sans.

Herudover må du meget gerne have erfaring med procesoptimering og udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser. Ligesom det vil være en fordel, hvis du har kendskab til HR herunder kompetenceudvikling og arbejdsmiljøarbejde.

Du formår at bygge bro mellem it-forretningen og de forvaltningsmæssige rammer og vilkår. Du kan (lære at) oversætte teknisk komplekse informationer til såvel tekniske som ikke tekniske samarbejdspartnere og kolleger.

Da du får en bred berøringsflade på tværs af hele koncernen, er det afgørende, at du er god til at danne dig et overblik over de forskellige sektioners faglighed, skabe gode relationer og samarbejde naturligt med høj som lav.

Sidst er det vigtigt for os, at du har god menneskelig indsigt, kan give sparring og ansvar til teamets medarbejdere efter behov, og at du kan matche opgave og medarbejder med øje for både opgaven og medarbejderen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan søges af både civile og militære.

Civil
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. Der vil afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Militær
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Generelt
Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Natasja Perotti, chef for Forvaltnings- og Ledelsesstøttesektionen på telefon: 61 37 40 22.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Agrin Safari, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 33.

Ansøgningsfristen er den 5. december 2021. Samtaler forventes afholdt løbende. Ansættelsesstart er fra den 1. februar 2022 eller snarest muligt.

Send din ansøgning og dit CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes skal tilføjes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

15.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent