Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Finskytte til Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon


Finskytte til Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon

Er du en tålmodig sjæl, som kan skynde sig for derefter at vente længe på noget som måske ikke sker?

Har du god forståelse for kompagniets indsættelse og bataljonens manøvrer?
Om os
Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med mange varierende opgaver og udfordringer. En professionel arbejdsplads med et godt fællesskab, en uformel omgangstone og plads til individet og dennes udvikling.

Finskyttesektionen er en del af Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet på Husarkasernen i Slagelse. Den består af fire skytter, to observatører, én gruppefører og én sektionsfører; i alt otte mand.

Finskyttesektionen er en højt specialiseret enhed, der kan have meget skiftende arbejdsvilkår, både under uddannelse og indsættelser i rammen af bataljonen.

Finskyttesektionen er præget af selvstændighed og en stor grad af frihed under ansvar. Der stilles krav om, at du er engageret, initiativrig og arbejder selvstændigt ud fra førerens direktiv.

Din nærmeste leder er en oversergent, og sektionen består af meget erfarne folk, der alle har en del udsendelseserfaring.
Om stillingen
Du vil i din primære funktion virke som skytte, hvilket er første trin i udvikling. En forudsætning for virket som finskytte er dog, at du består finskytteafprøvningskurset, samt finskyttekurset ved SLFR.

Din dagligdag vil være fyldt med våben-, signal-, kortlære-, felt- og skydeuddannelse. Sidstnævnte er i højsæde og sektionens ugentlige skydebanedage er en nødvendighed for at opretholde et meget højt uddannelsesstade på sektionens forskellige våben.

Du kan forvente en vis øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsen og skal derfor være afklaret med i perioder at være mange dage væk fra hjemmet.

Desuden er livet som finskytte præget af en omskiftelig hverdag.
Om dig
Du er som minimum udnævnt konstabel og haft en tilfredsstillende tjeneste.

Herudover er du i god fysisk form og har meget gode enkeltkæmperfærdigheder, samt er en god skytte.

Du er ikke farveblind, og dit syn bør være perfekt (6/6).
(Behov for synskorrigerende hjælpemidler kan i visse tilfælde være en ulempe hvorfor du må forvente det bliver taget op i forbindelse med en evt. ansættelsessamtale).

Du skal være indstillet på at deltage i en optagelsesugen (uge 2) forud for evt. ansættelse. Ugen er ikke en pres tur, men anvendes til at afprøve dine enkeltkæmperfærdigheder og andre kompetencer.

Ugen består af fem dages øvelse, men da stillingen er selvansøgt kan arbejdsgiver vælge, at ugen er arbejdstidsneutral og tæller som 37 timer.

Vi lægger vægt på kompetencer som faglighed, kommunikation, selvstændighed og fleksibilitet.

Det vil være en fordel, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer. Ligeledes er det ønskeligt, at du er stærk inden for mundtlig og skriftlig engelsk, da vi anvender engelsk som det primære sprog, både i planlægningen og i forbindelse med signaltjenesten.

Vi ser gerne at du er villig til at besætte stillingen i sektionen i en årrække.

Du vil forventeligt skulle gennemføre en større mængde efteruddannelse efter ansættelse, finskytte kursus. Vi forventer, at du gennemfører manglende uddannelse hurtigst muligt efter tiltrædelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Stabskompagniet kaptajn Robert Mørck på telefon 20 83 53 01 eller på mail GHR-1B-000A@MIL.DK. Alternativt kan du kontakte sektionsfører oversergent Jonas på telefon 25 66 48 54 eller på mail GHR-1B-020A@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 5. december 2021 og samtaler forventes afholdt uge 2. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

15.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent