Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Faglærer til vedligeholdelseselementet i S7 ved 1. Logistikbataljon i Aalborg


Faglærer til vedligeholdelseselementet i S7 ved 1. Logistikbataljon i Aalborg

Motiveres du af at sætte dine militærfaglige kompetencer i spil og gøre en forskel i opgaveløsningen.

Er du interesseret i ”den grønne del” del af uddannelsen, simulation og udviklingen af vedligeholdelsestjenesten i 1. Brigade.
Om os
1. Logistikbataljon er beliggende på Aalborg kaserner og indgår i 1. Brigade.

Bataljonen omfatter forsynings-, sanitets-, vedligeholdelses-, transport- og bjærgningstjeneste.

S7 indgår som en ikke-operativ del af bataljonsstaben og støtter bataljonschefen i sin varetagelse af det pålagte fagansvar. Bataljonen består, udover stab og stabsdeling, af fire underafdelinger.

S7 sektionen består af 29 soldater og er udover chef og næstkommanderende opdelt i fire elementer med specialister i henholdsvis forsynings-, transports/bjærgnings-, vedligeholdelses- og sanitetstjeneste, som primært anvender deres kompetencer i rammen af uddannelsesvirksomhed og støtte til udviklingsvirksomhed.

Vedligeholdelseselementet består organisatorisk af en leder, tre faglige sagsbehandlere samt to ikke faglærte faglærere og en stabshjælper.
Om stillingen
Stillingen kræver ingen viden om eller erfaring fra vedligeholdelsestjenesten.

Din primære opgave bliver faglærervirke og instruktør på vedligeholdelseskompagni-ets organisatorisk tildelte materiel eksempelvis mobilt løftemateriel (også kaldet Spidercrane), de kommende værksstedstelte, den nye værkstedsflatrack m.m.

Du vil tillige skulle deltage i afprøvning af nyt materiel som anskaffes til anvendelse i vedligeholdelsestjenesten.

Du skal deltage i udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelser, læringsplaner og undervisningsmateriel.

Endvidere ses du deltage i udarbejdelse af f.eks. håndbøger og reglementer m.v.

Du forventes at kunne indgå på lige fod med de øvrige specialister i drøftelser af tekniske eller doktrinære detaljer.

Du forventes tillige at kunne bidrage til udarbejdelse af brugerspecifikationer samt implementering og udvikling af nyt materiel.

Der vil som udgangspunkt være tale om en begrænset mængde øvelsesvirksomhed som primært vil være i forbindelse med kontrolvirksomhed af de operative enheder.

Det vil være muligt at tilrettelægge tjenesten med god fleksibilitet i forhold til opgaverne i elementet.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent.

Du har en høj grad af selvstændighed og du trives godt med arbejdsformen ”frihed under ansvar”. Du har gode samarbejdsevner, en positiv energi, og vil aktivt medvirke til at skabe et godt arbejdsklima i elementet.

Du har gode IT færdigheder. Du udtrykker dig klart og tydeligt både på skrift og i tale.

Du har analytisk anlæg, flair for teknik og evner at forholde dig til faglige detaljer, samt den overordnede doktrinære sammenhæng.

Du har en stor interesse i at arbejde med uddannelse og du er god til at lære fra dig i en motiverende uddannelse.

Du har forståelse for den interne logistik i en underafdeling. Du har et ønske om at udvide din doktrinære og taktiske forståelse for logistikken på kamppladsen.

Du er struktureret, fleksibel og tænker løsningsorienteret samtidig med, at tingene skal være i orden.

Du har kørekort til kategori B og C.

Det er ønskeligt at du har krancertifikat til Mobile kraner 8-30 TM m/kranbasis.
Det er ønskeligt at du er uddannet køreassistent/-instruktør.
Det vil være ønskeligt at du har erfaring med DeMars (MM og/eller PM).

Det er ønskeligt, at du tidligere har arbejdet med uddannelsesvirksomhed i rammen af taktiske enheder, men har også gerne haft berøring med egentlig kursusvirksomhed.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra international tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte LD/VEDLELM Jesper Mænnchen på TRR-1B-S73A@MIL.DK eller telefon 72 83 62 52.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. december 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

15.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent