Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Militær assistent for brigadechefen og næstkommanderende i G1 ved 2. Brigade (Genopslag)


Militær assistent for brigadechefen og næstkommanderende i G1 ved 2. Brigade

Har du evnerne, lysten og viljen til at arbejde med rådgivning til brigadens øverste ledelse samt styring og forvaltning af en brigade, så vil vi glæde os til at byde dig velkommen.
Om os
Om brigadestaben.
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, let infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljon i Slagelse. Derved har brigaden opgaver inden for rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.

2. Brigade er overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at 2. Brigade er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under MRT, MRX og LFX.

Om adjudantursektionen (G1).
Sektionen, som består af fire medarbejdere under ledelse af en major, arbejder med forvaltning, personaleadministration, kontrol og processer ved brigadestaben. Der er også seks reserviststillinger tilknyttet til sektionen samt en feltpræst.

Vi løser opgaver i forhold til uddannelsen af enheder til internationale operationer og nationalt beredskab, men også i forhold til den daglige uddannelse af enheder. Vi bidrager desuden til brigadens taktiske hovedkvarter, hvor stabsarbejde, operative overvejelser og føring gennemføres.

Tjenesten er afvekslende og består af et mix mellem ledelsesstøtte, sagsbehandling, møder, besøg og øvelser.

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv ligger os meget på sinde. Det betyder, at du i stort omfang vil få indflydelse på din egen hverdag og deltagelse i aktiviteter, ligesom det naturligvis er muligt at være studerende i stillingen som en del af din kompetenceudvikling.

Adjudantursektionen arbejder blandt andet med:

• Støtte til brigadens øverste ledelse bl.a. mødeplanlægning.
• Koordination af aktiviteter på tværs af staben.
• Personaleadministration og -forvaltning af brigadestabens fastansatte og reservister herunder støtte til brigadens fem bataljoner.
• Administration ved brigadestaben herunder brug og uddannelse i KESDH-systemet WorkZone.
• Presse og informationstjeneste.
• Støtte til brigadens Mission Planning Teams mhp. planlægning og gennemførelse af uddannelser frem mod indsættelse i INTOPS. Vi støtter også uddannelsen frem mod indsættelse i NATOPS.
• Vedligeholdelse og udvikling af personlige kompetencer.

Vi er således et lille element med en meget stor berøringsflade. Vi arbejder som en helhedsorienteret G1-sektion, der leverer det, som er efterspurgt ved brigaden. Vi har fokus på at støtte og vejlede chefer og medarbejde, gøre en forskel til gavn for den enkelte, sektionerne og staben samt ikke mindst enhederne.
Om stillingen
I det daglige vil dit arbejde være en vekslen mellem støtte til brigadens øverste ledelse, brigadechef, brigadebefalingsmand og stabschefen, virket som sagsbehandler af projekter på tværs af sektionerne og deltagelse i sektionens opgaveløsning. Du vil få stor frihed og indflydelse på arbejdsopgaver, indhold i stillingen og den daglige opgaveløsning. Du vil i mindre grad have opgaver inden for personelforvaltning og intern administration ved staben.

Støtten til brigadens øverste ledelse retter sig primært mod brigadechefen. Som MA er dine primære opgaver at yde støtte, koordinere sager og udarbejde diverse oplæg. Herunder planlægning, tilrettelæggelse og koordination af brigadechefens mødevirksomhed og besøg. Der vil være god mulighed for faglig sparring med brigadechefen, ligesom stillingen giver god indsigt i Hærens vilkår og hvordan Hæren fungerer.

Sagsbehandling kan være styring og processer inden for brigadens brug af WorkZone, større aktiviteter eller sager inden for presse- og informationstjeneste. Sidstnævnte område vil vi gerne styrke fx med flere opslag på brigadens facebookside.

Du vil som næstkommanderende jævnlig skulle deltage i aktiviteter i sektionschefens sted, samt være bindeled og koordinater for en række af sektionens aktiviteter.

I krigsfunktionen er du militær assistent (MA) og støtter brigadechefens virke.

Der vil være mulighed for at udvikle sig såvel personligt som fagligt gennem brigadens studieperioder, øvelser og kollegial sparring. Der vil endvidere være mulighed for at deltage i relevant kursusvirksomhed, som vil kunne understøtte denne udvikling.

Samlet set kræver stilingen en stor grad af selvstændighed – både i rollen som militær assistent for brigadechefen og som næstkommanderende i G1-sektionen. Du vil have indflydelse på, at brigadestaben virker som et effektivt hovedkvarter med høj kvalitet i opgaveløsningerne i sin støtte til brigadechefen.
Om dig
Den rette kandidat til stillingen er kaptajn.

Du er god til at kommunikere i tale og på skrift, og du besidder gode IT-færdigheder. Du har erfaring fra Hærens operative enheder og stabe.

Du arbejder struktureret og selvstændigt, og har et godt blik for detaljen. Du bevarer roen og overblikket, selvom tingene måske går stærkt. Du er grundlæggende positiv og imødekommende og prioriterer, at praktikken omkring chefen kører smidigt og overskueligt. Du har gode samarbejdsevner og tager ansvar for dine og brigadens opgaver.

Du er omgængelig, og har evner til at udbygge og vedligeholde gode relationer på tværs af sektioner og enheder som en forudsætning for tilfredsstillende opgaveløsning
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Tjenesten er med fast tjenestested i Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschefen for G1-sektionen major Jens Chr. Lauritsen (2BDE-G1-01@MIL.DK), tlf. 2555 6011.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5516.

Ansøgningsfristen er 8. december 2021. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse snarest muligt.

Du skal søge stillingen via linket nederst på siden.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.12.2021

Indrykningsdato

12.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent