Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Faglig rådgiver (chefsergent) til chefen ved Vedligeholdelsesområde Øst i Korsør


Faglig rådgiver (chefsergent) til chefen ved Vedligeholdelsesområde Øst i Korsør

Vil du være med til at sætte retning på udviklingen i et moderne produktionsmiljø med et skarpt operativt perspektiv, og har du en solid forståelse for drift og vedligehold af Hærens materielsystemer?
Vedligeholdelsesområde Øst søger en chefsergent til at indgå i områdeledelsen som områdechefens nærmeste faglige rådgiver.
Om os
Vedligeholdelsesområde Øst (VO ØST) er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land under Vedligeholdelsesdivisionen i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT). VO ØST består af i alt 9 specialiserede værksteder, med filialer over hele landet, der løser vedligeholdelses-, reparations- og installationsopgaver for hele Forsvaret, men med hovedvægt på Hærens materielsystemer.

Derudover består VO ØST af et Drifts- og Støtteelement, der sammen med CH VO ØST er geografisk placeret på Noret i Korsør. Vi er ca. 250 medarbejdere.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Dine primære opgaver vil være indenfor områderne:

- Opstilling og afgivelser til Hærens beredskaber og indsættelser.
- Driftsplanlægning ved områdets værksteder, herunder at tilsikre en kontinuerlig og ensartet kapacitetsplanlægning ved alle værksteder.
- Rådgivning og sparring med områdechefen indenfor beslutninger vedrørende opstilling, uddannelse, drift og HR.
- Problemløsning for de lokale værkstedsledelser.
- Projektledelse i forbindelse med opstart af større produktionsopgaver ved området.

Du kommer til at arbejde i et team med gode muligheder for sparring og udvikling. Din arbejdsdag vil være præget af en vekselvirkning mellem dialog med den centrale ledelse, områdeledelsen og værkstedsledere samt sagsbehandlingsopgaver med fokus på udvikling af vedligeholdelsesområdet.

Jobbet indebærer et tæt samarbejde og rådgivning af chef og næstkommanderende i Vedligeholdelsesområdet, og du indgår i din funktion som en del af områdets ledelsesteam, der består af Chefen, Næstkommanderende, den Faglige rådgiver samt Kvalitetsrådgiveren.

Stillingen indebærer en høj grad af frihed til tilrettelægning af egen opgaveløsning.

Jobbet indebærer en vis rejseaktivitet, da området prioriterer synlig ledelse på de decentralt opstillede værksteder.
Om dig
Du er udnævnt chefsergent eller en erfaren seniorsergent. Du har erfaring med materielvedligehold i Hæren gerne som værkstedsleder, driftsbefalingsmand eller assisterende værkstedsleder.
Vi forestiller os, at du har svendebrev som finmekaniker, elektronikfagtekniker, mekaniker, lager- og logistikoperatør/-assistent med supplerende kursus FVT-1225 kursus i reservedelsforsningstjeneste eller lignende.

Som person er du udadvendt og ved, at relationer skaber resultater. Du er god til at opbygge netværk og forstår at samarbejde og kommunikere med mange forskellige mennesketyper.
Du formår desuden at bevare overblikket over såvel mange som komplekse opgaver, og du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet er i centrum.

Du arbejder struktureret, kommunikerer tydeligt, løser dine opgaver til tiden og har en analytisk tilgang komplekse problemstillinger samt er i stand til at formidle problemstillinger i en forståelig form skriftligt og mundtligt på engelsk såvel som på dansk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen, eller der vil blive udarbejdet en uddannelseskontrakt, der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til chefsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Dit faste tjenestested er Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Chefen for Vedligeholdelsesområde Øst; major Jacob Voigt på tlf.: 25 13 45 28
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

31.12.2021

Indrykningsdato

12.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent