Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Militær operationsassistent


Militær operationsassistent

Har du lyst til en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus og god trivsel Har du mod på at prøve kræfter med en spændende stilling i Arktisk Kommandos operations-center/redningscentral.
Om os
Operationscentret/redningscentralen indgår i operationsafdelingen ved Arktisk Kommando. Ud over dig, består gruppen af operationsassistenter af fem personer plus en daglig leder.

Vores opgaver består i at samarbejde med vagthavende officer om etablering overblik over de aktiviteter, som finder sted i Arktisk Kommandos operationsområde. Er der aktiviteter, som Arktisk Kommando ikke har kendskab til disponeres enhederne til at finde ud af, hvad der foregår.

Derudover disponeres enheder og styrker til løsning af maritime-, fiskeriinspektions-, havmiljø-, luftmilitære-, landmilitære- samt satellitovervågningsopgaver. Derudover har operationscentret/redningscentralen til opgave at løse eftersøgnings- og redningsopgaver i den grønlandske Search And Rescue Region, der strækker sig fra Nordpolen til langt syd for Kap Farvel.
Om stillingen
Som operationsassistent vil du indgå i en kontinuerlig vagt, da operations centret er døgnbemandet, du vil derfor spille en væsentlig rolle i operationscentrets arbejde, med at sikre en solid billedopbygning i operationscentret. Stillingen rummer et spændende indhold med høj grad af ansvar i løsningen af de nedenstående opgaver.

Som operationsassistent vil det være din opgave at sikre overblikket over Arktisk Kommandos operationsområde i og omkring Grønland og Færøerne, samt at samarbejde med Vagthavende Officer om at koordinere og føre indsatsen af de taktiske enheder i dette enorme område.

I samarbejde med Vagthavende Officer kommer du til at disponere Forsvarets enheder (bl.a. skibe, fly, helikoptere og Sirius patruljen) til vands, til lands og i luften. Derudover vil du i dit daglige virke skulle samarbejde med militære og kystvagtsenheder fra andre nationer, samt Arktisk Kommandos civile samarbejdspartnere i Grønland og på Færøerne.

Som operationsassistent får du erfaringer med at indgå i komplekse operationer under barske arktiske vejrforhold. Stillingen byder også på en række muligheder for oplevelser i den grønlandske natur og et stærkt kollegialt sammenhold.
Om dig
Som person er du moden, selvstændig og god til at samarbejde både med kollegaer og eks-terne samarbejdspartnere. Samarbejde sker primært på dansk og engelsk.

Vi forestiller os, at du har afsluttet relevant grundlæggende uddannelse i maritim billedopbyg-ning og i de systemer, som vi anvender i Arktisk Kommando.

Vi ser for os en kollega, der har let til smil, der forstår og respekterer andres forskelligheder og som bidrager til en fælles opgaveløsning. En positiv tilgang til jobbet og til kollegerne fremmer det gode arbejdsmiljø i en til tider travl hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen er også slået op som civil ansættelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende tjenestested under opholdet i Nuuk.

Du vil få stillet fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen (FPTBST 564-15).

Dit faste tjenestested vil være i Nuuk.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Kim Grave-sen, FKO-A-LDJOC1@fiin.dk, tlf. +299 55 15 00.

Du kan kontakte SSG Kaare Back, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA01@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 12. december 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen ønskes besat senest den 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.
Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Indrykningsdato

11.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent