Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Simulatorinstruktør til Fighter Wing Skrydstrup


Vil du holde Flyvevåbnets jagerpiloter skarpe?

Så er stillingen som Simulatoroperatør/instruktør ved Fighter Wing Skrydstrup lige noget for dig. Du kan godt lide at lære fra dig, kan godt lide operativt ”hands-on/praktisk” arbejde og har samtidig interesse for teknik og flair for IT.

”Øvelse gør mester” og derfor vil du få en helt central rolle i at uddanne og træne vores jagerpiloter igennem simulatorprogrammer, så de altid er klar til kamp.

Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly F16 er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementering af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring i F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen; også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Om stillingen
Som simulatorinstruktør står du for at undervise jagerpiloterne , når de træner i simulatoren. Du er med til at sikre at jagerpiloterne har de bedste forudsætninger, således vi udnytter tiden til læring og træning optimalt.

Stillingen indeholder følgende opgaver:
- Planlægning og afvikling af det daglige simulatorprogram.
- Deltage i FLV reaktionsstyrkebidrag efter behov.
- Bistå ved afvikling af besøg.

Operational Training and Evaluation Center(OTEC) er centrum for operativ realistisk F-16 træning og uddannelse. OTEC er et videns center for operativ træning og evaluering. OTEC tilbyder træning hvor anvendt tid står mål med opnåede færdigheder. Ved OTEC er hjørnestenene F-16 grundomskoling (indledende teori, simulatortræning, planlægning), operativ træning (taktisk træning) og standardisering samt evaluering.

Du vil gennemgå omkring 12 måneders grunduddannelse ved Operational Training and Evaluation Center (OTEC) F-16 simulatoren på Fighter Wing Skrydstrup,, som tager udgangspunkt i din faglighed mhp. at opnå de nødvendige kvalifikationer og færdigheder som operatør. Instruktør status opnås efter erfaring og efteruddannelse samt en samlet vurdering af din håndtering og evner som instruktør. En del af uddannelsen foregår som ”on-the job training”.
Om dig
Du er oversergent. Du har muligvis erfaring fra FW eller en anden af flyvevåbnets enheder. Det er en fordel hvis du har arbejdet med F-16 eller andre flytyper men ikke et ubetinget krav. Det vigtigste er at du har interessen og evnen til at sætte dig ind i F-16 og på sigt F-35.

Endvidere ser vi gerne, at du:
- Som person er loyal og handlekraftig.
- Kan motivere og inspirere med en positiv indstilling.
- Er stærk i både skriftlig såvel som mundtlig kommunikation på både dansk og engelsk.
- Har flair for IT og interesse for teknik.
- Besidder en god analytisk sans.
- Fastholder fokus i en dynamisk og spændende hverdag.
- Arbejder selvstændigt og er ansvarsbevidst
- Er udpræget teamplayer og kan lide at arbejde med mennesker.
- Er egnet til udsendelse ved internationale missioner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Ole Brandorff-Hansen på telefon 72 84 84 82 eller via mail FW-OTEC-004@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 10. januar 2022. Ansættelse pr. 1. april 2022

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.01.2022

Indrykningsdato

10.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent