Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører til Føringssektionen ved 1. Lette Opklaringseskadron


Sektionsfører til Føringssektionen ved 1. Lette Opklaringseskadron

Ønsker du at arbejde selvstændigt med vekslende opgaver i en dagligdag, hvor faglighed og sammenhold er i fokus?

Kerneopgaverne som sektionsfører i eskadronens føringssektion, vil være uddannelse og efterretningsarbejde. Herudover skal du brænde for, at de klassiske soldater dyder og discipliner udvikles i enheden.
Om os
1. Lette Opklaringseskadron består af tre stående opklaringsdelinger og en kommandodeling.

Eskadronen har en lang og stolt historie som pt. tæller 22 deployeringer siden oprettelsen i 1986 og kom sidst hjem fra Kabul i april 2021.

Eskadronen som helhed uddanner og træner med henblik på at kunne indgå som opklaringseskadron og fungere som 1. Brigades opklaring. Det betyder kort sagt, at forventningerne er høje og at vi alle skal træde til når situationen kræver det.

I eskadronen arbejder vi målrettet på at have et stærkt sammenhold og være fagligt dygtige. Vi er en specialiseret enhed som indsættes med kort varsel, på et svagt grundlag og over lange afstande hvilket kræver at alle er i stand til at tage initiativ.

I eskadronen belønner vi initiativ, og lærer af de beslutninger vi tager.

Alle soldater i eskadronen er derfor vigtige, og har man evnerne samt motivationen, er der mulighed for at løse opgaver, der ellers vanligt vil falde uden for ens normale opgaver.
Om stillingen
Vi søger en oversergent eller erfaren sergent til stillingen, hvor du skal arbejde tæt sammen med resten af eskadronens nøglepersonel. Herunder vil du fungere som fører for føringssektionen, som består af en korporal samt tre overkonstabler.

Dine daglige opgaver:
- Planlægning og gennemførelse af enheds- og funktionsuddannelse for eskadronens opklaringsdelinger.
- Operativt vil du fungere som efterretningsbefalingsmand 2 og skal bistå med overblik og vurderinger fra KSN til foresatte.
- Bistå med eskadronens føringsvirksomhed og befalingsudgivelse.
- Du hjælper hvor der er behov med din viden og kompetencer.
- Du tager initiativ og opsøger selv opgaver i en hverdag præget af frihed under ansvar.
- Tilsikrer at føringssektionens opgaver nås til tiden og at dit personel løbende informeres om opgaver.

Er man dedikeret og arbejdsom, så tilgodeser eskadronen også videreudvikling i form af kurser mv.

I eskadronen er vi villige til at undvære nøglepersoner, også i spidsbelastningsperioder, for at tilgodese udvikling og fastholdelse af vores personel.
Om dig
Du er oversergent eller sergent der er vurderet egnet til udnævnelse.

Du besidder gode operative evner og ønsker at fordybe dig i uddannelsesplanlægning samt føringsvirksomhed.

Ydermere brænder du for at være soldat og vil være en del af eskadronens sammenhold.

Du byder dig til og sørger for at tingene bliver gjort ordentlig, således at den uddannelse og planlægning der gennemføres opnår eskadronens formål.

Du kan med frie rammer arbejde selvstændigt og bidrage aktivt til at gøre eskadronen så operativt og fagligt stærk som muligt. Herudover fremstår du som et godt eksempel for eskadronens konstabler og yngre befalingsmænd.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Bornholm.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadronchef Søren Barsøe på telefon 31 51 00 72 eller på mail GHR-3B-100A@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 5. december 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 17. januar 2022.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

10.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent