Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnibefalingsmand ved 2. Sanitetskompagni i Aalborg


Kompagnibefalingsmand ved 2. Sanitetskompagni i Aalborg

Er du erfaren befalingsmand, som har evnerne og lysten til at indgå i 2 Sanitetskompagni Command Team og samtidig fungere som Kompagnibefalingsmand og Delingsfører for
Kommandodelingen.

Har du et operativt mind-set og en naturlig egenskab til at være en rollemodel for såvel befalingsmænd som konstabler.

Om os
Vi er en del af 1. Logistikbataljon, der indgår i 1. Brigade.

Bataljonen leverer logistik på kamppladsen, og lægger vægt på, at alt personel er i besiddelse af et højt forandringsberedskab og lever op til deres ansvar som professionelle soldater – kendetegnet ved korrekt adfærd, gode enkeltkæmper færdigheder, god fysisk form og høj faglighed.

”2. Sanitetskompagni lever under mottoet: Soldiers saving soldiers”

2. Sanitetskompagni er en enhed med et stort engagement og et meget højt aktivitetsniveau.

Vi brænder for det, vi laver, og det smitter af.

Kompagniet består af lige under 200 ildsjæle fordelt på officerer, befalingsmænd og konstabler, og er derfor en af Hærens absolut største enheder.

Kompagniet er et fuldt operativt kompagni, der leverer sanitetsstøtte til hele brigaden.

Desuden uddanner vi sanitetsdelinger til kampbataljonernes stabskompagnier.

Vi prioriterer Faglighed, Samarbejde og Fleksibilitet blandt vores medarbejdere og i vores arbejde.

Om stillingen
Stillingen er både til dagligt og i felten aldeles krævende og stiller derfor store krav til dine evner indenfor håndtering af pres.

Overordnet kan dine arbejdsopgaver inddeles i tre kategorier:

- Du skal virke som delingsfører for kompagniets kommandodeling og direkte fører for kommandosektion. Du vil have ansvaret for at uddanne og udvikle personellet i kommandodelingen og samtid være i stand til i et vis omfang, at kunne støtte kompagniets øvrige personel med henvisning eller direkte besvarelse af spørgsmål til forvaltning og den daglige drift.

- Som Kompagnibefalingsmand forventes du at spille en betydelig rolle i udviklingen af kompagniets sergentgruppe. Kompagniet råder over ca. 50 befalingsmænd, hvilket stiller aldeles store krav til dine ledelseskompetencer indenfor motivation og kommunikation.

- Ydermere indgår du, sammen med Kompagnichefen, som en del af kompagniets Command Team, hvor du forventes dagligt at kunne spare omkring såvel store som små udfordringer.

Stillingen har fast tjenested på Aalborg Kaserner.
Om dig
Du er seniorsergent med en operativ uddannelses- eller administrativ baggrund. Alternativt er du en meget erfaren operativ oversergent.

Som kompagnibefalingsmand er det ikke dig, der som udgangspunkt kommer til at ”stå med fingrene i såret”, men du skal have interessen for at lære sanitetskompagniets doktrinære indsættelsesmuligheder. Det er derfor ikke et krav, at du har en sanitetsmæssig baggrund, men du skal som minimum have interessen for at sætte dig ind i procedure og vilkår for kompagniets soldater både i det daglige samt under den operative indsættelse.

Du har lysten og evnerne til at arbejde med uddannelse og operative opgaver. Du udviser selvstændighed og initiativ i opgaveløsningen og arbejder gerne sammen med andre for at opnå det bedst mulige resultat. Du er loyal overfor opgaven, dine kollegaer og kompagniet, og du sætter en ære i at levere varen, også når tingene spidser til.

Du er en rollemodel, som er klar til at indgå i kompagniets Command Team på lige for med Kompagnichefen.

Du har bred erfaring som mellemleder i Forsvaret, ligesom du har forståelse for arbejdsfordelingen og arbejdsgangene i en underafdeling.

Det er ønskeligt, at du har udsendelseserfaring.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmelig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef, Thomas Nedergaard på telefon 41 71 04 04, eller kigge forbi mit kontor til en snak og en kop kaffe.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. december 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.12.2021

Indrykningsdato

10.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent